Lees voor
 

Drugs en medicijnen

Lees hier onder eerst de algemene tekst over combineren van drugs en medicatie. Klik vervolgens in het schema eronder op een combinatie van drug en medicatie voor meer informatie.

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn en wordt daarom ook afgeraden. De gevolgen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

 • Hersenen: Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Als je gelijktijdig een medicijn en een drug gebruikt dan kunnen deze elkaars effect versterken of verzwakken. Dit kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid.
 • Lever: De lever kan maar een beperkte hoeveelheid stoffen tegelijk afbreken. Hierdoor bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.
 • Medicatietrouw: Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risico’s zijn vóórdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.
Bekijk

 

Alcohol
Cannabis
Cocaïne
Basecoke
GHB
Heroïne
Ketamine
LSD
Slaap- en kalmerings­middelen
Smart­drugs
Speed
Tabak
Truffels en paddo's
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Antibiotica & GHB

1. Interactie antibiotica
2. Algemeen antibiotica
3. Literatuur antibiotica

1. Interactie antibiotica

Algemeen

Wanneer je antibiotica gebruikt, ben je herstellende van een ziekte. Het is dan aan te raden om rust, reinheid en regelmaat in je leven aan te brengen. Drugs-gebruik past daar wat ons betreft niet bij. Je bent zelf verantwoordelijk, maar wij raden af om drugs te gebruiken tijdens een antibioticakuur.

Het is sowieso niet verstandig om als je last hebt van een infectie alcohol of drugs te gebruiken. Je lichaam is dan namelijk niet in optimale conditie En je infectie kan langer blijven bestaan. Stop in geen geval met je kuur – ook niet één dag – want dat vermindert de werking!

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie. Soms zijn drugs niet helemaal puur, maar versneden met andere stoffen. Vaak weet je niet met welke stoffen de drugs zijn versneden, dus dit kan gevaarlijk zijn.

Antibiotica hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties antibiotica

Er zijn momenteel geen ernstige interacties bekend. Alleen helemaal zeker weten we het niet, omdat er weinig onderzoek gedaan is naar deze combinatie. Check het bij twijfel altijd bij je huis- of voorschrijvend-arts of bij de apotheek.

2. Algemeen antibiotica

Als je weerstand verminderd is, kunnen onbekende bacteriën gemakkelijk je lichaam binnendringen. Ze kunnen daar een infectie veroorzaken [1]. Een infectieziekte is te herkennen aan algemene klachten zoals misselijkheid, een slap gevoel en koorts [2].

Infectieziekten zoals blaasontsteking, oorontsteking en luchtweginfecties komen in Nederland regelmatig voor. Vaak genezen ze spontaan [3]. Is dit niet het geval, dan kan de arts een medicijnkuur voorschrijven.

Antibiotica

Om bacteriële infecties te bestrijden worden antibiotica gebruikt. Voor een effectieve antibioticumkuur moet je bloedspiegel constant boven een bepaalde waarde zijn. Dit betekent dat de hoeveelheid antibioticum in het bloed steeds op hetzelfde niveau moet zijn.

Antibiotica en drugs worden beide omgezet in de lever in uitscheidingsproducten. Drugs kunnen de lever sneller of juist langzamer laten werken. Hierdoor kunnen enkele antibiotica langer in het bloed aanwezig zijn, dit kan bijwerkingen zoals misselijkheid en een gebrek aan energie veroorzaken. Ook kunnen enkele antibiotica juist sneller uit het bloed verdwijnen. In dat geval is de kuur vaak niet (voldoende) werkzaam.

Als de arts een antibioticakuur voorschrijft, adviseert hij deze in zijn geheel af te maken. Als je de kuur tijdelijk onderbreek of vroegtijdig staakt, is er namelijk kans dat de infectie nog aanwezig is, ook al voel je je weer helemaal gezond. Het is dan moeilijk om de bacterie met een volgende kuur alsnog te doden.

De volgende vijf antibiotica worden het meest voorgeschreven [4]:

 • Amoxicilline (Clamoxyl®)
 • Doxycycline (Doxy Disp® en Vibramycin®)
 • Amoxicilline met enzymremmer (Augmentin®)
 • Nitrofurantoïne (Furadantine® en Furabid®)
 • Claritromycine (Clarosip® en Klacid®)

3. Literatuur antibiotica

 1. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 2. Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: Infecties met bacteriën. (29 Sept.2008). https://www.nhg.org/
 3. Farmacotherapeutisch Kompas (2011). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (30 Sept.2008). http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
 4. Stichting Farmaceutische Kengetallen (2006). Verschuivingen in antibioticagebruik. (02 Okt.2008).https://www.sfk.nl/
 5. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met antibiotica. (02 Okt.2008).
 6. Lexi-Comp Online, Interaction Monograph, cocaine.
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin