E-health

Internet behandeling versus zelfhulp via het internet bij problematisch alcoholgebruik

Bij Jellinek onderzocht Matthijs Blankers het effect van psychologische zorg via internet (e-mental health) bij problematisch alcoholgebruik. In een gerandomiseerd onderzoek vergeleek hij een weinig intensieve zelfhulpinterventie met een intensieve chat-therapie. Intensief chatten met een behandelaar geeft de beste resultaten. Het beste is om cliënten eerst de zelfhulpinterventie aan te bieden en bij het uitblijven van resultaten over te gaan naar een meer intensieve therapievorm. Dat leidt tot lagere kosten bij gelijkblijvende kwaliteit van zorg. Vijf procent van de ziektelast wereldwijd is toe te schrijven aan problematisch alcoholgebruik. Met e-health is mogelijk een brug te slaan naar de grote groep mensen met middelenproblematiek die niet in behandeling zijn in de verslavingszorg. Dit was in Nederland het eerste grootschalige onderzoek naar e-health in de verslavingszorg.

Momenteel lopen er diverse onderzoeksprojecten met e-health bij Jellinek en Arkin. Voorbeelden zijn de volgende projecten:

BLADE project: blended e-health behandeling voor jong volwassenen met een depressie en zwaar alcoholgebruik
o promovenda: Maria Schouten;
o promotoren: Dr. Matthijs Blankers (co-promotor); prof. Dr. Anneke Goudriaan (promotor); prof. Dr. Jack Dekker (promotor)
o Looptijd project: 2018-2022

ALERT project: blended e-healthinterventie gericht op verbetering van emotieregulatie bij cliënten met een depressie
o Promovenda: Carolien Christ
o Promotoren: Prof. Dr. Jack Dekker (promotor), prof. Dr. Aart-Jan Beekman (promotor)
o Overige betrokken onderzoekers: Prof. Dr. Anneke Goudriaan
o Looptijd project: 2016-2021

Contact over e-healthonderzoek
E-mail Matthijs Blankers