Meldcode huiselijk geweld & veilig opgroeien

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van uw kind bespreken wij dit met u en zoeken we samen naar een oplossing.

Meldcode Huiselijk Geweld

Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan. Wij zijn gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk geweld, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

U kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden op de website van de Rijksoverheid.