Antenne Amsterdam

Meest recente publicatie: Antenne 2019
Hasj of wiet wordt door 42% van de jongeren in de jeugdzorg gebruikt. Een vijfde van de jeugdzorgcliënten die blowen doet dat elke dag. In totaal vertoont ruim één op de drie jongeren in de jeugdzorg riskant blowgedrag (35%). Dit blijkt uit het Antenne onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Jellinek onder cliënten van de Jeugdzorg in Amsterdam. Uit de survey blijkt ook dat de helft van de deelnemers uit de jeugdzorg rookt. Eveneens de helft drinkt alcohol, maar dat gebeurt niet dagelijks. Van de andere middelen is lachgas het meest populair. Harddrugs als xtc, cocaïne of amfetamine worden veel minder gebruikt. Aan de andere kant zijn er ook jongeren die geen genotmiddelen nemen: 35% drinkt niet, blowt niet en neemt geen drugs. Volgens professionals uit de panelstudie is blowen het kernprobleem bij buurtjongeren, die bovendien vaker betrokken dreigen te raken bij (drugs) criminaliteit.

Dit jaarlijkse Antenne onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Jellinek brengt al een kwart eeuw het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in de hoofdstad in kaart. In 2019 is een survey over middelengebruik gehouden onder 118 jongeren van 16 jaar of ouder in de jeugdzorg én een panelstudie onder jeugd- en straathoekwerkers die contacten hebben met buurtjongeren in verschillende stadsdelen. Er is ook een panelstudie uitgevoerd onder insiders uit het uitgaansleven.

Het volledige rapport is hier te downloaden: Antenne 2019

Eerdere publicaties
Alle Antenne Amsterdam publicaties zijn te koop of te downloaden via onze winkel:

Contactpersoon
Judith Noijen
Jellinek Preventie
T 020 – 5901330
E judith.noijen@jellinek.nl