Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers bieden op een persoonlijke manier ruimte voor levens- en geloofsvragen. Daarmee inspireren ze cliënten om hun eigen draagkracht te hervinden.

Voor veel cliënten symboliseren geestelijk verzorgers een wereld van zingeving, hoop en troost. Mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen raken veel kwijt. Ze zoeken ruimte om daarover in gesprek te gaan. Religie, spiritualiteit en levensbeschouwing kunnen dan houvast bieden.

Geestelijk verzorgers helpen hen om de verbinding met de eigen spiritualiteit, de eigen waarden, vorm te geven. Dat doen ze niet alleen met woorden. Geestelijk verzorgers gebruiken ook vaak symbolen en rituelen die troost bieden en helpen om hoop en perspectief te verbeelden. Zo ondersteunen zij op persoonlijke wijze cliënten op hun weg naar herstel.

Voor iedereen

De geestelijk verzorgers zijn er voor alle cliënten van Jellinek, kerkelijk of niet. Ze representeren verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities (protestants, rooms-katholiek, humanistisch en islamitisch).

Direct contact met een geestelijke verzorger?

Bel tijdens kantoortijden met het algemene telefoonnummer van de geestelijke verzorging op: 020 590 54 28