Antenne Gooi en Vechtstreek

Antenne Gooi en Vechtstreek bestaat uit drie onderdelen: interviews met een panel van professionals, een survey onder jongeren/jongvolwassenen en een analyse van uitslagen van de drugstestservice. In de panelstudie vertellen zeven professionals over de leefwereld en het middelengebruik van scholieren, blowers, straatdealers, drugsgebruikers, kakkers, rappers, jonge delinquenten, skaters, of meer algemeen: uitgaanders en rondhangers in de regio.

Antenne G&V 2019
Cijfers over middelengebruik zijn afkomstig van een survey onder jongeren bij jeugdzorgorganisatie Youké waar, na een langdurige en intensieve werving via begeleiders, 23 jongeren van 16 jaar en ouder een vragenlijst invulden. De onderzochte jongeren zijn voornamelijk meiden (70%) tussen de 16 en 19 jaar (doorsnee 17 jaar) met een Nederlandse achtergrond (78%) die een mbo-opleiding volgen (65%). Naast jongeren en jongvolwassenen die middelen gebruiken, richt Antenne zich ook op de aanbodzijde van de genotmiddelenmarkt in de regio. Dit gebeurt op basis van cijfers over zuiverheid, dosering en prijzen van drugs die door gebruikers bij de drugstestservice worden aangeboden.

Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2019

Antenne G&V 2018
Voor het kwantitatieve deel hebben in 2018 jongeren de vragenlijst ingevuld. Alcohol en tabak voeren de boventoon tijdens het uitgaan in de regio. Andere middelen zijn niet onbekend, maar niet populair tijdens het uitgaan in Hilversum.

Bekijk hier de factsheet: Factsheet Antenne 2018
Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2018

Antenne G&V 2017
In 2017 is Antenne voor het eerst in Gooi en Vechtstreek gedaan. Voor het kwantitatieve deel hebben in 2017 bezoekers van clubs de vragenlijst ingevuld. Deze  nulmeting is bedoeld om meer inzicht te krijgen van middelengebruik tijdens het uitgaan in de regio. Alcohol en tabak voeren de boventoon tijdens het uitgaan in de regio. Andere middelen zijn niet onbekend, maar niet populair tijdens het uitgaan in Hilversum.

Bekijk hier de factsheet: Factsheet Antenne 2017
Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2017

Contactpersoon
Floor van Bakkum
Jellinek Preventie
T 020 – 5901330
E Floor.van.Bakkum@jellinek.nl