Antenne Gooi en Vechtstreek

Antenne Gooi en Vechtstreek bestaat uit drie onderdelen: interviews met een panel van professionals, een survey onder jongeren/jongvolwassenen en een analyse van uitslagen van de drugstestservice. In de panelstudie vertellen zeven professionals over de leefwereld en het middelengebruik van scholieren, blowers, straatdealers, drugsgebruikers, kakkers, rappers, jonge delinquenten, skaters, of meer algemeen: uitgaanders en rondhangers in de regio.

Antenne G&V 2022: uitgaanders

In 2022 verzamelden we informatie via interviews met een panel van vier professionals en een jongere die vertellen over de leefwereld, vrijetijdsbesteding en middelengebruik van straat- en uitgaansgroepen; een anonieme survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij 107 uitgaanders; en analyse van testuitslagen van 276 vrijwillig aangeleverde drugsmonsters bij de Hilversumse testservice. Dit rapport schetst vanuit verschillende bronnen gebruikspatronen en trends in de wereld van genotmiddelen in Gooi en Vechtstreek.

Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2022

Antenne G&V 2021: mbo

In 2021 zijn jongeren op het mbo gevraagd naar hun middelengebruik. In de panelstudie vertellen vijf professionals en twee jongeren over de leefwereld, vrijetijdsbesteding en middelengebruik in straat- en uitgaansgroepen in Gooi en Vechtstreek.

Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2021

Antenne G&V 2020: corona

Het coronajaar 2020 was uniek voor de Antenne monitor, met een speciale landelijke online Antenne NL Corona Special survey, en professionals die in videocalls vertellen over groepen jongeren die uit het zicht zijn geraakt.

Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2020

Antenne G&V 2019: jeugdzorg

Cijfers over middelengebruik zijn afkomstig van een survey onder jongeren bij jeugdzorgorganisatie Youké waar, na een langdurige en intensieve werving via begeleiders, 23 jongeren van 16 jaar en ouder een vragenlijst invulden. De onderzochte jongeren zijn voornamelijk meiden (70%) tussen de 16 en 19 jaar (doorsnee 17 jaar) met een Nederlandse achtergrond (78%) die een mbo-opleiding volgen (65%).

Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2019

Antenne G&V 2018: cafebezoekers

Voor het kwantitatieve deel hebben in 2018 jongeren de vragenlijst ingevuld. Alcohol en tabak voeren de boventoon tijdens het uitgaan in de regio. Andere middelen zijn niet onbekend, maar niet populair tijdens het uitgaan in Hilversum.

Bekijk hier de factsheet: Factsheet Antenne 2018
Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2018

Antenne G&V 2017: uitgaanders

In 2017 is Antenne voor het eerst in Gooi en Vechtstreek gedaan. Voor het kwantitatieve deel hebben in 2017 bezoekers van clubs de vragenlijst ingevuld. Deze  nulmeting is bedoeld om meer inzicht te krijgen van middelengebruik tijdens het uitgaan in de regio. Alcohol en tabak voeren de boventoon tijdens het uitgaan in de regio. Andere middelen zijn niet onbekend, maar niet populair tijdens het uitgaan in Hilversum.

Bekijk hier de factsheet: Factsheet Antenne 2017
Bekijk hier het volledige rapport: Antenne G&V 2017

Contactpersoon

Evelien Mettivier Meijer
Jellinek Preventie
evelien.meijer@jellinek.nl