Werkstuk, scriptie of stage

Jellinek gelooft dat het geven van voorlichting over alcohol- en drugs en informatie over gebruik en verslaving één van haar kerntaken is. Om tegemoet te komen aan diverse vragen om informatie voor werkstuk of scriptie of stage- of interviewverzoeken hebben we hier alle informatie op een rij gezet.

Werkstuk of scriptie

Het maken van een werkstuk of scriptie over verslaving of over de werking van alcohol en/of drugs moedigt Jellinek natuurlijk van harte aan. Het belangrijkste advies dat we kunnen geven is dat we je adviseren om een duidelijke vraag te bedenken waarover je werkstuk of scriptie gaat. Waar wil je het precies over hebben? Over drugs in het algemeen of over een bepaalde drug? Wat wil je over die drug vertellen? Wil je het hebben over de risico’s, over het beleid of over behandeling?

Overige tips en informatie zijn terug te vinden op onze uitgebreide ‘Werkstuk & scriptie‘ pagina.

Stageplaatsen

Met enkele hbo- en academische opleidingsinstituten heeft Jellinek afspraken over het jaarlijks beschikbaar stellen van stageplaatsen. De stagiaires worden via de opleidingsinstituten voorgedragen. Inzet van de stagiaires is op basis van een stageovereenkomst en een stagevergoeding. Voor psychologen wordt er samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam. Voor overige stages is meer informatie te vinden via de website van Arkin.

Werkbezoeken/interviews

Jellinek vindt het belangrijk kennis te delen en samen te werken met andere instellingen om zo behandelingen te verbeteren en de zorg op hoog niveau te handhaven. In het kader daarvan kunnen verzoeken van verslavingszorginstellingen of van beroepsgroepen met relevantie voor de verslavingszorg (bijv verslavingsartsen), vaak gehonoreerd worden. Het is helaas niet mogelijk verzoeken van particulieren en scholen ook positief te beantwoorden, gezien het totaal aantal verzoeken. Dit zou helaas een te grote belasting vormen voor zowel behandelend personeel als ook onze cliënten.