Trendonderzoek Antenne

Trends in middelengebruik

Antenne werd meer dan 25 jaar geleden opgezet door de Universiteit van Amsterdam en Jellinek. Sinds 2018 wordt de monitor uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, waar het is ingebed in het onderzoeksprogramma Urban Vitality. Sinds 1993 beschrijft Antenne elk jaar op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens trends in middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam. Sinds 2017 wordt Antenne ook uitgevoerd in Gooi en Vechtstreek.

De multi-methodische onderzoeksaanpak kent drie vaste onderdelen: de panelstudie, de survey en de preventie indicatoren. In 2017 is Antenne voor het eerst in Gooi en Vechtstreek gedaan. Antenne G&V heeft dezelfde multi-methodische aanpak als Antenne Amsterdam met als enige verschil dat voor het kwalitatieve deel gebruik is gemaakt van een focusgroep in plaats van een vast panel.

In de panelstudie worden de laatste ontwikkelingen gevolgd aan de hand van halfjaarlijkse individuele interviews met een panel van insiders. Hierbij richten we ons vooral op het uitgaansleven. De nadruk ligt op trendsetters uit verschillende club- en partyscenes. Dit zijn degenen die voor het eerst met nieuwe middelen experimenteren of waar ‘oude’ middelen voor het eerst weer in zwang raken. Trendsetters zijn ook degenen bij wie zich het eerst een dalende populariteit van een bepaald middel of een bepaalde manier van gebruik aandient. De panelleden uit het clubcircuit zijn hier werkzaam of, vaker, zijn zelf innoverende consumenten.

Daarnaast richt de panelstudie zich op groepen buurtjongeren. In plaats van ‘partydrugs’ gaat het bij deze jongeren vooral om cannabis. De panelstudie rapporteert over geruchten, signalen en trends in jongerenculturen, maar precieze cijfers ontbreken daarbij. De survey levert juist wel cijfers over middelengebruik in specifieke jongerengroepen. Aan de hand van de surveys krijgen we een beeld van de mate waarin nieuwe trends die waargenomen worden via de panelstudie zich voordoen bij bredere en/of andere groepen jongeren en jongvolwassenen. Verschillende groepen worden afwisselend onderzocht: scholieren, jongeren in de jeugdzorg, coffeeshopbezoekers, cafébezoekers en clubbezoekers. In 2011 is voor de achtste keer een survey uitgevoerd onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

De preventieprojecten van Jellinek Preventie zijn gestart op basis van gegevens van Antenne. Van elke Antenne verschijnt een publicatie en een persbericht.

Antenne wordt jaarlijks uitgevoerd in: