Vrijwilligerswerk

Het is mogelijk om bij Jellinek vrijwilligerswerk te doen. Wij zoeken mensen die affiniteit hebben met het thema verslaving of het gebruik van alcohol of andere drugs. Zo kan je vanuit je eigen ervaring of interesse een bijdrage leveren.

Jellinek is onderdeel van Arkin. Informatie over al het vrijwilligerswerk bij Arkin is te vinden op de website van Arkin.

Vrijwilligerswerk bij Jellinek Preventie: peer-to-peer voorlichting

Jellinek Preventie zet zich in om problematisch drugsgebruik te voorkomen of te verminderen. ‘Peer’ is Engels voor leeftijdgenoot. Bij “peer education” worden leeftijdgenoten ingeschakeld om voorlichting over drugs te geven. Jellinek Preventie traint de peers, waarna zij in staat zijn zelfstandig voorlichting aan hun leeftijdgenoten te geven. Peers hebben het belangrijke voordeel dat zij weten wat er speelt onder de doelgroep. Ze spreken de taal en kunnen daardoor de juiste toon kunnen aanslaan.

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger bij een van deze projecten door een mail te sturen naar preventie@jellinek.nl.

Jellinek Preventie voert momenteel vier peerprojecten uit:

Unity

Unity is een vrijwilligersproject voor en door jonge mensen uit de dance scene. Op feesten en festivals geven zij objectief en open-minded informatie over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van alcohol en andere drugs. Unity heeft als doel de risico’s van dit gebruik zoveel mogelijk te beperken. De peer educators geven informatie en advies over het gebruik van alcohol en andere drugs op het moment dat de bezoekers van dance evenementen daarmee bezig zijn. On the spot!

Lees hier meer over Unity

Connect

Connect is een peerproject voor en door jongeren. Deze peers geven op vrijwillige basis voorlichting aan jongeren die meer risico lopen op riskant middelen gebruik of game gedrag. Connect staat voor koppelen, aansluiting en verbinding en dat is precies wat we doen! De multiculturele peers gaan met een rugzak vol kennis en kunde naar jongeren in heel Amsterdam. Er zijn verschillende vormen van voorlichting mogelijk: groepsvoorlichtingen, pauzevoorlichtingen en/of stand voorlichtingen.

Lees hier meer over Connect

KrachtKenners

Met een groep samengesteld uit preventiewerkers en actieve vrijwilligers delen we kennis over middelengebruik en/of mentale gezondheid. Dit doen we door het geven van trainingen en voorlichtingen die kunnen gaan over allerlei thema’s: hoe ga je om met stress, hoe zorg je er voor dat je minder piekert, hoe praat je met je kind over alcohol en drugs en waar kun je terecht als er problemen zijn op het gebied van middelengebruik en/of mentale gezondheid?

Lees hier meer over KrachtKenners

LOS

LOS is een vrijwilligersproject voor en door Utrechtse studenten. LOS geeft voorlichting over seks, alcohol en andere drugs. De vrijwilligers van LOS zijn allemaal zelf student in Utrecht en kennen het studentenleven en al zijn verleidingen van binnenuit. Ze kunnen daarom praktische tips geven over hoe jij je studentenleven zo leuk mogelijk kan maken, zonder dat je je daarbij zorgen hoeft te maken over je gezondheid.

Lees hier meer over LOS

Vrijwilligerswerk JellinekMinnesota

Vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel uit van JellinekMinnesota. Dagelijks zetten meerdere vrijwilligers zich in om cliënten te ondersteunen en bij te staan. JellinekMinnesota is daarom altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voorwaarden zijn dat je zelf al enige tijd in herstel bent en het 12-stappenprogramma volgt. Ben je geïnteresseerd, lees dan onderstaande informatie goed door, zodat je een weloverwogen keus kunt maken of vrijwilligerswerk bij JellinekMinnesota iets voor jou is.

Taken als vrijwilliger bij JellinekMinnesota

Vrijwilliger zijn bij JellinekMinnesota betekent dat je een belangrijke bijdrage levert aan de behandeling en herstel van onze cliënten. Onze cliënten zien de vrijwilligers als rolmodel: een inspirerend voorbeeld voor hoe het leven in herstel kan zijn.

Het werk omvat diverse taken:

  • groep cliënten begeleiden naar zelfhulpgroepmeetings op de Jacob Obrechtstraat
  • groep cliënten begeleiden bij sporten (bijvoorbeeld in het Rembrandtpark), wandelen, boodschappen doen
  • cliënten helpen bij het ordenen van hun administratie
  • cliënten begeleiden bij het kopen van kleding, bezoek aan de kapper, etc.
  • cliënten begeleiden bij bezoek aan de tandarts, dokter of rechtbank
  • gastvrouw of –heer zijn voor cliënten die net opgenomen zijn en verblijven op de detoxificatieafdeling. Bijvoorbeeld door hun verhaal aan te horen, uitleg te geven over het programma of spelletjes te doen

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij JellinekMinnesota? Dan kan je je aanmelden door een e-mail te sturen naar minnesota@jellinek.nl of bellen naar 020 590 58 88.