Over Jellinek

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instellingafspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Jellinek.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Jellinek en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Downloads


Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Speciaal voor Jellinek is er een publieksversie die in het kort uitlegt wat de voorwaarden regelen.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat