Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Jellinek.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar Jellinek en ook jij je aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Downloads

Algemene leveringsvoorwaarden ggz 2022


Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Speciaal voor Jellinek is er een publieksversie die in het kort uitlegt wat de voorwaarden regelen.