Wetenschappelijk onderzoek

Jellinek doet sinds meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek. Wij vinden dit belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de behandeling van verslaving en aan het vergroten van de kennis over verslaving. We doen dat door wetenschappelijk onderzoek te initiëren en uit te voeren binnen onze behandelafdelingen. De academische werkplaats verslaving staat hierin centraal. Dit is een groep onderzoekers, behandelaars, en preventiewerkers, die samenwerkt in het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Bij Jellinek zijn een hoogleraar, senior onderzoekers, en junior onderzoekers (promovendi) verbonden aan de academische werkplaats. Onze specialisten werken samen met hoogleraren en onderzoekers van internationaal toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van middelengebruik en verslaving.

Onderzoekslijnen

Er zijn binnen Jellinek verschillende onderzoekslijnen te onderscheiden. De eerste onderzoekslijn betreft onderzoek naar het effect van nieuwe behandelmethoden voor verslaving. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van verslaving en comorbide problematiek. De tweede onderzoeklijn betreft fundamenteel/experimenteel onderzoek gericht op de werkingsmechanismen van verslaving. De derde onderzoekslijn betreft onderzoek naar e-health. Ook is er een onderzoekslijn naar verbetering in de zorg, bijvoorbeeld door a) het evalueren van nieuw beleid in de zorg zoals Jellinek Rookvrij, b) onderzoek naar somatische zorg, en naar 3) inzet van routine outcome management (ROM) binnen de verslavingszorg.
Onderzoekslijn 1: Nieuwe behandelmethoden voor verslaving en comorbiditeit
Onderzoekslijn 2: Innovatief-fundamenteel onderzoek verslaving
Onderzoekslijn 3: E-health
Onderzoekslijn 4: Beleidsonderzoek en evaluatie (standaard)zorg bij verslaving

Het wetenschappelijk onderzoek van Jellinek wordt gepubliceerd in internationale gerenommeerde tijdschriften voor verslaving en psychiatrie. Ook zijn de resultaten van onderzoeken gepresenteerd op internationale congressen, en zijn er een aantal proefschriften voltooid.

Screening

Daarnaast heeft het wetenschappelijk onderzoek onder meer geleid tot de ontwikkeling van twee screeningsinstrumenten die gebruikt kunnen worden binnen de verslavingszorg, namelijk de Jellinek-PTSD screening questionnaire en de Jellinek inventory for assessing partner violence (J-IPV).