Over Jellinek

Wetenschappelijk onderzoek

Jellinek vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis over verslaving en de behandeling van verslaving. We doen dat door wetenschappelijk onderzoek te initiëren en uit te voeren binnen onze behandelafdelingen. Onze specialisten werken samen met hoogleraren en onderzoekers van internationaal toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van middelengebruik en verslaving.

Onderzoekslijnen

Er zijn binnen Jellinek verschillende onderzoekslijnen te onderscheiden. De eerste onderzoeklijn betreft therapie-effect onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor verslaving en comorbide problematiek. De tweede onderzoeklijn betreft fundamenteel/experimenteel onderzoek gericht op de werkingsmechanismen van verslaving. De derde onderzoekslijn betreft onderzoek naar indicatiestelling en de inzet van routine outcome management (ROM) binnen de verslavingszorg.

Het wetenschappelijk onderzoek van Jellinek heeft de afgelopen jaren geleid tot een veelheid aan publicaties in internationale gerenommeerde tijdschriften voor verslaving en psychiatrie, tevens zijn diverse proefschriften voltooid.

Screening

Daarnaast heeft het wetenschappelijk onderzoek onder meer geleid tot de ontwikkeling van twee screeningsinstrumenten die gebruikt kunnen worden binnen de verslavingszorg, namelijk de Jellinek-PTSD screening questionnaire en de Jellinek inventory for assessing partner violence (J-IPV).

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat