array ( 'PHPSESSID' => 'pbva9mplntrs0d7cup2ctq23v0', )

Over Jellinek

Scholen

De Gezonde School en Genotmiddelen

Een groeiend aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam neemt deel aan het programma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’. Het project is geschikt voor alle schooltypes, van praktijkonderwijs tot vwo. Het doel van het project is het voorkómen van riskant gebruik van genotmiddelen door jongeren. Het programma bestaat uit een lessenserie voor de eerste drie leerjaren over roken, alcohol en drugs waarbij wordt ingegaan op kennis, houding en het eigen gedrag van de leerlingen. Er vindt deskundigheidsbevordering plaats van mentoren en leerlingbegeleiders met het oog op signaleren en begeleiden van leerlingen die (riskant) gebruiken.

Bovendien wordt het schoolreglement zo nodig bijgesteld en worden de ouders betrokken door ouderavonden aan te bieden. De school wordt gedurende drie jaren door Jellinek Preventie begeleid bij de ontwikkeling van een beleid op het gebied van genotmiddelen. Er is een landelijke website van de Gezonde School, te weten www.dgsg.nl. Bel voor meer informatie en/of advies met Chareen Soekardjo of Jacqueline Krouwel op 020-590 1330 of mail naar preventie@jellinek.nl.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur