array ( '_ga' => 'GA1.2.1823518742.1450222383', )

Informatie over alcohol & drugs

Astma & XTC

Voorlichting over astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD

Astma en COPD zijn beide aandoeningen aan de luchtwegen, maar met een andere oorzaak.

Astma

Astma ontstaat onder andere door het samentrekken en verkrampen van spiertjes in de luchtwegen.

Hierdoor kan er minder lucht doorstromen naar de longen. Het gevolg hiervan is acute benauwdheid ofwel de astma-aanval. Astma wordt veroorzaakt door een allergie of een grotere gevoeligheid voor prikkels. Naast benauwdheid kun je last hebben van slijm in de luchtwegen en een piepende of brommende ademhaling [1,2].

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Het slijmvlies van de longen is ontstoken, waardoor ook de longfunctie afneemt. COPD komt in tegenstelling tot astma niet door allergie; de belangrijkste oorzaak is langdurig roken. Het treedt meestal op na het 40e levensjaar. Veel voorkomende klachten zijn hoesten, slijmvorming en benauwdheid. Hierdoor kun je je erg vermoeid voelen [1,2].

Astma en COPD zijn niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen verkrijgbaar om de klachten (langdurig) te verminderen. Meestal gaat het om middelen die je inademt: inhalatiemiddelen [1].

Astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD wordt behandeld met twee soorten geneesmiddelen: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers [2].

Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders verwijden na inhalatie vrijwel direct de luchtwegen. Sommige luchtwegverwijders werken kort (4 tot 6 uur). Andere luchtwegverwijders hebben een langere werking (12 tot 24 uur). Je kunt bij gebruik van deze geneesmiddelen last krijgen van bijwerkingen als onrust, hartkloppingen, bloeddrukverhoging, duizeligheid en trillende handen.

Voorbeelden:

Ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zijn na pas een aantal dagen werkzaam. Ze gaan de ontstekingen in de luchtwegen tegen. Verder beschermen ontstekingsremmers tegen prikkels door de slijmvorming te remmen. Mogelijke bijwerkingen zijn heesheid en een schimmelinfectie van de mondholte [1].

Voorbeelden:

Interactie XTC en Astma en COPD medicatie

Algemeen

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben

Interactie XTC en Astma en COPD medicatie

XTC heeft een opwekkend effect op het centrale zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen groter worden en je hart sneller gaat kloppen.

XTC kan zélf een astma-aanval uitlokken. Het gebruik hiervan wordt bij astma of COPD dus altijd afgeraden (5)

Waarschijnlijk heeft XTC geen interactie met parasympathicolytica en corticosteroïden.

Combinatie met sympathicomimetica levert wél gevaar op. Sympaticomimetica zijn stoffen die het actieve gedeelte van het centrale zenuwstelsel stimuleren. Je krijgt een verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag. XTC heeft ook sympathicomimetische eigenschappen, het werkt op dezelfde manier. Combinatiegebruik kan daarom leiden tot een versterking van de (bij)werkingen met hartritmestoornissen en een gevaarlijk hoge bloeddruk als gevolg [6].

Gebruik van XTC kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en ademhalingsproblemen. Combinatie met Theofylline (Theolair®) geeft een teveel aan prikkels in het zenuwstelsel, waardoor deze klachten kunnen verergeren [7].

Kortom: combinatie van XTC met een sympathicomimeticum of Theofylline (Theolair®) moet je altijd vermijden, want dit kan fatale gevolgen hebben.

Literatuur XTC en Astma- en COPD-medicatie

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). COPD. (13.Okt.2008).
  2. Novartis Nederland (z.d.). Astma & COPD. (13 Okt.2008).
  3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14Okt.2008).
  4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
  5. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (16 Okt.2008). Drugsinfoteam.
  6. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met astma- en COPD-medicijnen (14 Okt.2008).
  7. Rhenen M., van. (2008). Scriptie: astmamedicatie in combinatie met XTC of cocaïne: interacties. Utrecht: Trimbos Instituut.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur