array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Anti-epileptica & XTC

Voorlichting over anti-epileptica

Epilepsie

Epilepsie wordt ook wel ‘vallende ziekte’ genoemd. In Nederland zijn ongeveer 120.000 mensen die hier aan lijden. Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Hierbij kunnen onder andere stijfheid, spiertrekkingen, misselijkheid of een haperende ademhaling optreden. Soms kan iemand met een epileptische aanval het bewustzijn verliezen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrische evenwicht in de hersenen. Je kunt het zien als kortsluiting in de hersenen. Meestal treden de aanvallen zonder oorzaak op, maar je kunt ze ook opwekken door onvoldoende nachtrust of overmatig drugs- of alcoholgebruik [1,2].

Anti-epileptica

De meeste mensen met epilepsie worden behandeld met medicijnen, deze worden anti-epileptica genoemd. Anti-epileptica kunnen de ziekte zelf niet genezen, maar onderdrukken het overmatig ontladen van de hersencellen. Het doel van de behandeling is om aanvallen te voorkomen [3]. Vaak worden anti-epileptica langdurig of zelfs levenslang gebruikt. Bij driekwart van de mensen met epilepsie worden met behulp van medicijnen de aanvallen volledig onderdrukt. Voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, duizeligheid, dubbelzien, stemmingswisselingen en stoornissen in het denkvermogen [1,2].

Gemeesmiddelen bij epilepsie worden ingedeeld in verschillende groepen. Sommige slaap- en kalmeringsmidddelen worden bijvoorbeeld ook gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen.

De volgende anti-epileptica worden het meest voorgescheven [4]:

Anti-epileptica hebben een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Ook drugs werken op het centrale zenuwstelsel. Sommige drugs hebben een verdovend effect, terwijl andere drugs het activerende deel van de hersenen juist stimuleren. Sommige drugs maken de hersenen gevoeliger voor het ontstaan van epileptische aanvallen.

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik van drugs samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties XTC en Epilepsiemedicatie

Algemeen

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik van drugs samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties XTC en epilepsie

XTC stimuleert het activerende gedeelte van de hersenen, hierdoor kan een epileptische aanval worden uitgelokt (6). Ook zorgt XTC voor een laag zoutgehalte in het bloed, hierdoor zwellen de hersencellen op waardoor epileptische aanvallen makkelijker kunnen ontstaan(7). We raden personen met epilepsie daarom ook sterk af om stimulerende middelen te gebruiken zoals XTC, speed en cocaïne.

Er zijn op dit moment geen interacties bekend tussen XTC en anti-epileptica (als Valproinezuur, Carbamazepine en Lamotrigine (8).

Literatuur XTC en Epilepsiemedicatie

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2005). NHG-ziektebeschrijvingen: Epilepsie. (23 Sept.2008).
  2. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (24 Sept.2008).
  3. Deckers, C.L.P. & Meinardi, H. (2003). Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen. Geneesmiddelenbulletin, 37:47-56.
  4. Stichting Farmaceutische Kengetallen (2006). Anti-epileptica en een ongewenste combinatie. (25 Sept.2008).
  5. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met anti-epileptica. (25Sept.2008).
  6. P.G.Zagnoni, Albano.C., Psychostimulants and Epilepsy, Epilepsia, Blackwell Punlishing, Inc. 43, (Suppl.2).28-31, 2002
  7. Hedetoft C, Cgristensen HR. Amphetamine, ecstasy and cocaine. Clinical aspects of acute poisoning. Ugeskr Laeger 1999;161:6907-11
  8. Lexi-Comp Online, Interaction Monograph

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur