array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Tabak, seks en zwangerschap

Tabak en seks
Tabak en bevruchting
Tabak en zwangerschap
Tabak en problemen tijdens de bevalling
Tabak en borstvoeding
Tabak en ontwikkeling van het kind
Tabak en dan nog dit
Literatuur over tabak

Tabak en seks

Lichamelijk gezien is tabak/nicotine een milde stimulant met minimale effecten op het seksueel functioneren. Op de langere termijn kan tabak leiden tot impotentie. Dit komt doordat de aderen rondom de penis dicht kunnen slibben.

Tabak en bevruchting

Spermacellen

Langdurig roken kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van het sperma en de spermacellen. Hoe langer en hoe meer de man rookt hoe groter de kans is op schadelijke effecten. Deze zijn onder andere:

Eicellen

Roken kan schadelijke gevolgen hebben voor de kwaliteit en ontwikkeling van de eicellen en de bevruchting. Roken vergroot de kans op:

Bloedtoevoer placenta

Ook beïnvloedt roken de bloedtoevoer van de placenta. Dit heeft gevolgen voor de innesteling van de bevruchtte eicel, deze zal moeilijker kunnen innestelen. Dit heeft ook gevolgen voor IVF (in vitro fertilisatie). De kans dat een IVF behandeling succesvol is, is bij rokers kleiner. Als de vrouw via IVF zwanger wil worden wordt is de kans op succes dus groter als ze stopt met roken.

Tabak en ‘de pil’

Vorming bloedpropjes

Hormonale anticonceptiemiddelen, zoals ‘de pil’, kunnen de kans op vorming van bloedpropjes in de bloedcirculatie vergroten. Deze bloedpropjes kunnen in de longen, het hart en de hersenen terechtkomen en de bloedstroom verstoppen, waardoor een deel van het desbetreffende orgaan geen of te weinig bloed krijgt. Deze bijwerking van ‘de pil’ komt zeer zelden voor, maar door roken wordt de kans erop wel groter.

Kans op hartinfarct

Uit onderzoek is gebleken, dat een van de gevaren van het slikken van ‘de pil’ een vergrote kans op een hartinfarct is. Als een vrouw daarbij ook nog rookt, dan wordt de kans op een infarct nog eens 3 keer zo groot voor vrouwen die minder dan 15 sigaretten per dag roken en 20 keer zo groot bij meer dan 15 sigaretten per dag.

Kans op hartkramp en hersenbloeding

Roken kan niet alleen de kans op een hartaanval hartinfarct tijdens het gebruik van ‘de pil’ vergroten, maar verhoogt ook de kans op hartkramp en hersenbloedingen. Gematigde rokers hebben twee keer zoveel kans op het krijgen van problemen met het hart (vooral met de kransslagaders). Bij zware rokers is deze kans zelfs vier keer zo groot, vergeleken met niet-rokers. Als er gestopt wordt met roken duurt het ongeveer 3-5 jaar voordat het risico terug is gebracht naar het niveau van niet rokers.

Tabak en de genen

Bepaalde stoffen die in rook van sigaretten zitten zijn kankerverwekkend. Dit houdt in dat de stoffen cellen kunnen aanzetten om ongecontroleerd te groeien. Ook kan het roken van tabak leiden tot DNA schade waardoor de kans op afwijkingen wordt vergroot.

Tabak en zwangerschap

Door te roken krijgt het kind minder zuurstof. Dit heeft twee oorzaken:

Effecten op zwangerschap

Hieronder staan enkele gevolgen die het roken van tabak kunnen hebben op de zwangerschap:

Tabak en problemen tijdens de bevalling

Onderzoek heeft uitgewezen, dat rokende vrouwen twee keer zoveel kans hebben op een miskraam. Nicotine beschadigt de placenta. Hierdoor krijgt het kind tijdens de zwangerschap minder voedingstoffen, waardoor de groei trager is. Kinderen van moeders die roken, wegen vlak na de bevalling vaak ook minder dan kinderen van moeders die niet roken tijdens de zwangerschap.

Tabak en borstvoeding

Baby’s van moeders die stevig roken, hebben een zwakkere zuigreflex en een slechter immuun systeem na de geboorte. Hierdoor krijgen ze minder melk binnen en hebben ze een grotere kans om ziek te worden. Ook hebben ze een hierdoor meer kans op longontsteking, bronchitis en slaapproblemen.

Tabak en ontwikkeling van het kind

Vooral het meeroken na de geboorte heeft invloed op het kind. Hieronder staan enkele gevolgen die passief meeroken kunnen hebben voor het kind:

Tabak – en dan nog dit

Roken van tabak tijdens de zwangerschap zorgt ervoor dat het kind veel giftige stoffen binnenkrijgt. Stoppen met roken tijdens de zwangerschap wordt dan ook sterk aangeraden. Nicotinepleisters zijn relatief veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap. Ze zijn in ieder geval minder schadelijk dan het roken van tabak, het kind krijgt dan geen andere schadelijke stoffen zoals teer en koolstofmonoxide binnen. Beter is natuurlijk nog om helemaal niets te roken en/of te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Meeroken

Ook via passief meeroken kan een ongeboren kind giftige stoffen binnen krijgen. Zorg er dus voor dat als je zwanger bent, jij en je omgeving hier rekening mee houden.

Literatuur over tabak

Hieronder staat een overzicht van de literatuur waarop de informatie op deze pagina is gebaseerd:

Maternal smoking during pregnancy and newborn neurobehavior: effects at 10 to 27 days – LR Stroud, 2009

Maternal smoking during pregnancy and child behaviour problems: the generation R study – SJ Roza, 2008

Smoking in pregnancy and lactation: a review of risks and cessation strategies – A Einarson, 2009

Is smoking a risk factor for decreased semen quality? A cross-sectional analysis – CH Ramlau-Hansen, 2007

Effects of passive smoking on outcome in pregnancy – P Goel, 2004

A comprehensive review of assay methods to determine drugs in breast milk and the safety of breastfeeding when taking drugs – B Friguls, 2010

Genotoxicity of tobacco smoke and tobacco smoke condensate: a review – DM DeMarini, 2004

The influence of cigarette smoking on human sperm quality and DNA fragmentation – S Sepaniak, 2006

Smoking and female infertility: a systematic review and meta-analysis – C Augood, 1998

Cigarette smoking affects uterine receptiveness – SR Soares, 2007

The adverse effects of maternal smoking on the human placenta: a review – T Zdravkovic, 2005

Effects of smoking during pregnancy: Five meta-analyses – A Castles, 1999

Smoking and male reproduction: a review – MF Vine, 1996

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur