array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Smartdrugs, seks en zwangerschap

De meest verkochte producten in smartshops zijn de ephedrahoudende producten en de paddo’s. Ephedra is een stof die qua eigenschappen overeenkomt met speed/amfetamine. Lees voor meer informatie hierover Speed, seks en zwangerschap. Voor de invloed van paddo’s op seks en zwangerschap zie: Paddo’s seks en zwangerschap.

Smartdrugs en seks

Smartproducts is een verzamelnaam voor smartdrugs, eco-drugs en smart nutrients. Bij de smartproducten zijn er varianten, bijvoorbeeld yohimbe, wat een licht seksueel stimulerend effect zouden hebben; het stimuleert de bloedstroom naar de geslachtsdelen, geeft een beetje energie en leidt in geringe mate tot opgewektheid.

Seksueel stimulerend

Er worden meer producten verkocht waarvan gezegd wordt dat ze een seksueel stimulerend effect hebben zoals bijvoorbeeld damiana. Of deze middelen effect hebben is echter niet onderzocht of niet aangetoond.

Smartdrugs en bevruchting

Smartdrugs is een verzamelnaam van verschillende stoffen. Van geen van deze stoffen is bekend, of ze effect hebben op de kwaliteit van de spermacellen en eicellen of op het verloop van de bevruchting. Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de smartshop. De mensen die daar werken weten wat ze verkopen en wat de effecten van die producten op je lichaam zijn.

Smartdrugs en ‘de pil’

Smartdrugs is een verzamelnaam van verschillende stoffen. Voor zover bekend is er geen smartdrug die een wisselwerking heeft met de hormonale anticonceptie, zoals ‘de pil’. Maar lees als je een product koopt bij de smartshop altijd de informatie op de verpakking of de bijsluiter, als deze er bij zit. Als je het niet vertrouwt, kun je het ook altijd nog vragen aan het personeel van de smartshop.

Smartdrugs en de genen

Smartdrugs is een verzamelnaam van verschillende stoffen. Deze stoffen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden, ze kunnen worden geslikt, er kan thee van worden getrokken, het kan puur gerookt worden of met tabak en het kan worden gedronken. Als het gerookt wordt met tabak, kan het wel gevolgen hebben.

Verder is er niets bekend over mogelijk kankerverwekkende smartdrugs. Als je het niet zeker weet of vertrouwt, vraag het dan altijd aan het personeel van de smartshop.

Smartdrugs en zwangerschap

Smartdrugs is een verzamelnaam van verschillende stoffen. Er is niet veel bekend of het gebruik van één van deze stoffen gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het kind. Lees daarom altijd de informatie die op de verpakking staat, als je het artikel koopt in de smartshop. Als je het niet vertrouwt, vraag dan het personeel van de smartshop voor informatie.

Niet gebruiken is veiliger

Vergeet ook niet dat het verstandiger is om helemaal geen verdovende of geestverruimende middelen te gebruiken tijdens een zwangerschap. Een zwangere vrouw heeft een kind in zich, dat zich het best ontwikkelt in een stabiele en rustige omgeving. Veel middelen verstoren die stabiliteit en daar heeft het kind ook last van. Onthoud daarom de regel: gebruik alleen middelen waarvan het zeker is dat het niet schadelijk is voor het kind. En gebruik de middelen waarvan dit niet zeker is gewoon niet.

Smartdrugs en problemen tijdens de bevalling

Smartdrugs is een verzamelnaam van verschillende stoffen. Voor zover bekend is er geen smart drug die een effect heeft op het verlopen van de bevalling. Daar komt bij dat een bevalling beter verloopt als een vrouw er met haar hoofd bij is en geen middelen gebruikt. Voor meer informatie kun je altijd naar de smartshop.

Smartdrugs en borstvoeding

Smartdrugs is een verzamelnaam van veel verschillende middelen. Een aantal van deze middelen zou door middel van de moedermelk doorgegeven kunnen worden aan het kind. Voor informatie over smartdrugs en borstvoeding kun je terecht bij de smartshops.

Ephedra

Ephedra is een stof die qua eigenschappen overeenkomst met speed/amfetamine en wordt doorgegeven door via moedermelk. Het is niet bekend of dit ook ernstige gevolgen heeft voor het kind. Om het risico zo klein mogelijk te houden wordt het gebruik hiervan afgeraden tijdens de periode van borstvoeding. Lees voor meer informatie hierover Speed, seks en zwangerschap.

Smartdrugs en ontwikkeling van het kind

Smartdrugs is een verzamelnaam van veel verschillende middelen. Het is niet bekend of het gebruik van een van deze middelen tijdens de zwangerschap gevolgen heeft voor de verdere ontwikkeling van het kind. Dit is echter ook geen bewijs, dat het tijdens de zwangerschap veilig kan worden gebruikt. Voor informatie over smartdrugs kun je terecht bij de smartshops.

Smartdrugs – en dan nog dit

Het gebruik van smartdrugs/paddo’s gaat soms samen met andere factoren die van invloed zijn op de seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind. Een aantal voorbeelden van dit soort factoren zijn het roken van tabak, het drinken van alcohol en het gebruik van andere soorten drugs.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur