array ( )

Informatie over alcohol & drugs

ADHD & cocaïne

Voorlichting over ADHD-medicatie

ADHD

ADHD-medicatie

Interacties cocaïne en ADHD-medicatie

Literatuur cocaïne en ADHD-medicatie

 

ADHD

ADHD is een psychische stoornis. Het staat voor ‘Attention-Deficit Hyperactivity Disorder’ ofwel aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit [1]. De aandoening komt ook voor zonder hyperactiviteit en wordt dan ADD genoemd. ADHD is aangeboren en komt vooral voor bij kinderen. Soms vermindert of verdwijnt de ziekte bij het volwassen worden.

Mensen met ADHD hebben een teveel aan prikkels [2]. Hierdoor ontstaan klachten als slechte concentratie, impulsiviteit, overbeweeglijkheid en onrust [3]. Soms komen hier ook angst, somberheid en agressie bij kijken. Schoolprestaties en werk lijden hier dikwijls onder [4].

Het ontstaan van ADHD is erfelijk bepaald. Verder zijn er factoren die de kans op het krijgen van ADHD verhogen, zoals alcoholgebruik of roken tijdens de zwangerschap [3]. ADHD is niet te genezen. Wel kunnen de klachten met gedragstherapie en/of medicijnen worden behandeld.

ADHD-medicatie

Het eerstekeus geneesmiddel bij ADHD is methylfenidaat (Ritalin® en Concerta®). Werkt dit niet voldoende, dan wordt Atomoxetine (Strattera®) voorgeschreven.

• Methylfenidaat (Ritalin®, Concerta® en Equasym XL®) [5]

Methylfenidaat (Ritalin®, Concerta® en Equasym XL®) behoort tot de psychostimulantia, dit zijn middelen die een stimulerend effect hebben op de hersenen. Het valt onder de opiumwet. Methylfenidaat (Ritalin®, Concerta® en Equasym XL®) vergroot de beschikbaarheid van de stof dopamine in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor gevoelens van genot en voldoening.

Ritalin heeft een werkingsduur van 3-5 uur, Medikinet CR en Eguasym XL 8 uur en Concerta 12 uur  [1].[1]. Bijwerkingen: onrust, hoofdpijn, huidreacties, maagpijn, tics, duizeligheid, verminderde eetlust en slapeloosheid [1,6].

• Atomoxetine (Strattera®) [5]

Atomoxetine (Strattera®) valt onder de centraal werkende sympathicomimetica. Het is verwant aan sommige antidepressiva. Atomoxetine (Strattera®) remt de heropname van noradrenaline en deels serotonine. Omdat Atomoxetine (Strattera®) 24 uur werkzaam is, hoeft het slechts één maal per dag te worden ingenomen [1].

Bijwerkingen: braken, misselijkheid, droge mond, geïrriteerdheid, vermoeidheid, verminderde eetlust, slaperigheid en overmatig zweten [1,6].

Interacties cocaïne en ADHD-medicatie

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Soms zijn drugs niet helemaal puur, maar versneden met andere stoffen. Vaak weet je niet met welke stoffen de drugs zijn versneden, dus dit kan gevaarlijk zijn.

Mensen met ADHD moeten, nog afgezien van de medicatie, uiterst voorzichtig zijn met het gebruik van drugs. Het is namelijk een kenmerk van de ziekte dat zij gevoeliger zijn voor verslavingen [7]. In vergelijking met niet-ADHD’ers is er een verhoogde kans om afhankelijk te raken van een drug.

Cocaïne en ADHD medicatie

Cocaïne heeft een opwekkend effect op het centraal zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen groter worden en je hart sneller gaat kloppen.

AHDH-medicatie heeft ook een opwekkend effect op het centraal zenuwstelsel. Gelijktijdig gebruik van stimulerende middelen (zoals XTC) en ADHD-medicatie brengt risico’s met zich mee; de bijwerkingen die XTC sowieso al heeft, worden versterkt, vooral stijging van bloeddruk en hartslag. De stijging van bloeddruk en hartslag is afhankelijk van de dosering waarin je de middelen gebruikt. Wanneer je toch XTC wilt gebruiken in combinatie met ADHD-medicatie, gebruik dan matig en een lage dosering. Zo beperk je de bijwerkingen en schadelijke effecten (8).

Methylfenidaat (Ritalin®, Concerta® en Equasym XL®) vermindert ook de vrolijk makende, verslavende effecten van cocaïne.

Daarom kan methylfenidaat (Ritalin®, Concerta® en Equasym XL®) mogelijk worden ingezet bij cocaïneverslaving [12].

(9) de Meijer, M. (2007). Scriptie: interacties tussen methylfenidaat en stimulerende drugs. Utrecht: Trimbos Instituut.

>Literatuur cocaïne en ADHD-medicatie

1 Farmacotherapeutisch Kompas . Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (2013). www.fk.cvz.nl

2 Wikipedia, de vrije encyclopedie (2008). ADHD. (3Nov.2008). http://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD

3 Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2008). ADHD. (4Nov.2008). http://www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_adhd.html

4 Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: ADHD. (4Nov.2008).

http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R1696341365822057

5 Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

6 Bijl, D. (2006). Atomoxetine (Strattera®), behandeling ADHD. Geneesmiddelenbulletin, 40:104-105.

7 Alcoholinfo.nl (2007). Ritalin en alcohol. (4Nov.2008). http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.antwoord&vraag=5540

8 Lexi-Comp Online, Interaction Monograph, methylphenidate

9 de Meijer, M. (2007). Scriptie: interacties tussen methylfenidaat en stimulerende drugs. Utrecht: Trimbos Instituut.

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur