array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Cannabis, seks en zwangerschap

Cannabis en seks

Cannabis en bevruchting

Cannabis en zwangerschap

Cannabis en problemen tijdens de bevalling

Cannabis en borstvoeding

Cannabis en ontwikkeling van het kind

Cannabis – en dan nog dit

Literatuur over cannabis

Cannabis en seks

Algemeen

Van cannabis wordt wel gezegd, dat het de gevoelens versterkt. Zo kan dit ook gebeuren op het gebied van seks. De effecten van cannabis verschillen echter per gebruiker en zijn sterk afhankelijk van de omgeving, de sfeer en hoe vaak iemand gebruikt. Ook is het effect van cannabis op seks bij mannen en vrouwen verschillend.

Mannen

Bij een lage dosis vergroot cannabis het verlangen en de lichamelijke gevoeligheid. Ook worden de remmingen minder. Onderzoek heeft aangetoond dat cannabis door een groot deel van de gebruikers als lustopwekkend wordt ervaren. Dit effect is waarschijnlijk geestelijk en niet lichamelijk, het testosteron niveau wordt namelijk niet beïnvloedt door matig cannabisgebruik.

Bij een hoge dosis verlaagt cannabis ook de remmingen, maar leidt het vooral bij minder ervaren gebruikers tot een vermindert seksueel verlangen.

Langdurig gebruik van cannabis heeft meer negatieve effecten op seksueel gebied. Zo kan het leiden tot een lager testosteron niveau, verminderde behoefte aan seks en is zelfs in verband gebracht met onvruchtbaarheid. Hier is echter zeer weinig onderzoek naar gedaan.

Vrouwen

Ook bij vrouwen vergroot een lage dosis cannabis het verlangen en de lichamelijke gevoeligheid. Ook worden remmingen minder. Uit onderzoek blijkt dat een lage dosis cannabis geen invloed heeft op de hormonen (FSH, LH, prolactine, cortisol) van de vrouw. Cannabis wordt ook door veel vrouwelijke gebruikers bij lage dosis als lustopwekkend ervaren.

Een hoge dosis kan leiden tot minder remmingen maar een verminderd seksueel verlangen.

Langdurig gebruik van cannabis zorgt bij vrouwen voor een verlaagt seksueel verlangen. Ook vermindert de mogelijkheid tot het krijgen van een orgasme. Er is verder weinig onderzoek gedaan naar de effecten van langdurig gebruik, of dit ook bij vrouwen tot onvruchtbaarheid kan leiden is nog onzeker.

Cannabis en bevruchting

Cannabis heeft nadelige invloed op de bevruchting. Zowel bij mannen als vrouwen zorgt cannabis voor een verminderde vruchtbaarheid. Het heeft effect op spermacellen van de man en eicellen van de vrouw.

Spermacellen

Onderzoek heeft aangetoond, dat THC, de werkzame stof van cannabis, negatieve effecten heeft op spermacellen. Veelvuldig cannabis gebruik vermindert productie van zaadcellen en de kans op een bevruchting.

Verminderde productie spermacellen

THC bindt zich aan bepaalde structuren in de hersenen (THC-receptoren). Hierdoor verlopen de prikkels in de hersenen anders. Dit verklaart het gevoel, dat het veroorzaakt. THC receptoren, bevinden zich niet alleen in de hersenen, maar ook in andere gedeelten van het lichaam. THC receptoren zijn ook gevonden op de kop van spermacellen en op cellen in de zaadbal die de spermacellen produceren. Hierdoor kan THC de productie van de spermacellen beïnvloeden. Dit is ook een oorzaak van de afname in beweeglijkheid en levensvatbaarheid van de spermacellen.

Moeilijker eicel bevruchten

Ook blijkt THC in te grijpen op een receptor die normaal door de spermacel gebruikt wordt om te versmelten met de eicel. Doordat THC op de receptor zit wordt het moeilijker om de eicel te bevruchten. Dit houdt niet in, dat cannabis een vorm van anticonceptie is. Veelvoudig en langdurig gebruik verkleint de kans op succesvolle bevruchting. Alleen bij mannen die al een probleem hebben, zodat ze minder vruchtbaar zijn, kan dit leiden tot onvruchtbaarheid.

Eicellen

Onderzoek heeft aangetoond, dat THC, negatieve effecten heeft op eicellen. Veelvuldig cannabisgebruik vergroot de kans op een onregelmatige menstruatiecyclus. Ook kan het de duur van de menstruatiecyclus verkorten. Direct na de bevruchting remt THC de innesteling in de baarmoederwand en de verdere deling van een bevruchte eicel.

Cannabis en ‘de pil’

Voor zover bekend is er geen wisselwerking tussen THC en hormonale anticonceptie, zoals ‘de pil’. Cannabis wordt alleen vaak gerookt en dat heeft wel gevolgen.

Cannabis en de genen

Er is bij mensen nog geen relatie tussen het gebruik van cannabis en verandering van genen aangetoond. Wel is bij proefdieren waargenomen dat THC invloed heeft op genen die betrokken zijn bij de groei en ontwikkeling. Ook hier geldt dat cannabis vaak gerookt wordt. Dit brengt weer andere gevolgen met zich mee.

Cannabis en zwangerschap

Er bestaat nog geen eenduidig antwoord op de vraag welk effect cannabisgebruik heeft op de zwangerschap. Verschillende onderzoeken geven aan dat vrouwen die regelmatig cannabis rookten tijdens hun zwangerschap bevallen van baby’s met een lager gewicht en kleinere lengte. Ook de duur van de zwangerschap was vaak korter (meer vroeggeboortes).

Andere risicofactoren

Voor het overgrote deel wordt in deze studies de schadelijkheid van cannabisgebruik verweten aan andere risicofactoren die effecten hebben op de groei van de foetus en op de werking van het centraal zenuwstelsel, sommige risicofactoren zijn echter wel onlosmakelijk verbonden aan cannabisgebruik. Enkele van deze factoren zijn het gebruik van meerdere soorten drugs en het feit dat cannabis vaak gerookt wordt waarbij koolstofmonoxide vrij komt. Als het met tabak wordt gerookt, dan komt er ook nog nicotine vrij.

Negatieve effecten cannabinoiden

Of cannabinoïden, de werkbare stoffen in cannabis, bijdragen aan de negatieve effecten op de zwangerschap is nog niet bevestigd. Onderzoek van pasgeborenen bij vrouwen die cannabisthee gebruikten in plaats van te roken, toonde aan dat er, in vergelijking met niet gebruikers, geen verschil is in neurologisch gedrag drie dagen na de geboorte, maar evenmin 1 maand daarna.

Vanwege enkele tegenstrijdige berichten wordt het toch afgeraden om cannabis te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Cannabis en problemen tijdens de bevalling

Voor zover bekend levert het gebruik van cannabis geen complicaties op tijdens de bevalling. Maar aangezien cannabis vaak wordt gerookt met tabak kan dit wel enkele gevolgen hebben voor de bevalling.

Wiegendood

In sommige onderzoeken wordt een verband gelegd tussen het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap en een verhoogde kans op wiegendood. Het is echter niet duidelijk of dit wordt veroorzaakt door de cannabinoïden of door andere factoren die te maken hebben met het gebruik van cannabis zoals het roken van tabak.

Cannabis en borstvoeding

THC in moedermelk

De werkzame stof in cannabis, THC, komt terecht in de moedermelk waarna het aan het kind wordt doorgegeven. Bij langdurig en intensief gebruik kan de THC gehalte van de moedermelk acht keer zo hoog zijn als dat van de moeder zelf. Dit komt omdat de THC goed oplost in het vet wat in de moedermelk zit. Aangezien o.a. de hersenen van het kind in deze periode nog volop in ontwikkeling wordt het afgeraden om tijdens het geven van borstvoeding cannabis te gebruiken.

Kwaliteit en hoeveelheid moedermelk

Hoewel het waarschijnlijk is dat de hoge concentraties THC nadelige effecten voor het kind hebben is er nog geen studie die hoge concentraties THC in verband leggen met ziektes of afwijkingen. Onderzoek hiernaar is erg lastig te doen, omdat in veel gevallen ook cannabis tijdens de zwangerschap wordt gebruikt wat van invloed kan zijn op de gevonden resultaten. Bij proefdieren is al wel aangetoond dat het THC een negatieve invloed heeft op de kwaliteit en hoeveelheid moedermelk, maar studies hiernaar bij mensen ontbreken.

Verminderde zuigreflexen

Wel lijkt het erop dat baby’s die veel THC binnenkrijgen via de moedermelk kort hierna een verminderde zuigreflex hebben. Het lijkt of ze, net als de moeder zelf, een beetje verdoofd worden door de THC. Doordat de zuigreflex afneemt krijgt de baby ook minder moedermelk binnen. Naast de verminderde zuigreflex zijn verder (nog) geen ziektes of afwijkingen toe te schrijven aan THC in de moedermelk.

Aangezien cannabis wordt gerookt met tabak, geldt ook hier dat het roken gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Cannabis en ontwikkeling van het kind

Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind. Ondanks dat het effect van cannabis nog niet helemaal duidelijk is vinden veel studies nadelige effecten. Hieronder volgen een aantal van de gevonden effecten:

Echter, er zijn ook onderzoeken die geen effecten voor de ontwikkeling vinden. Ook zijn veel van de gevonden effecten geen blijvende effecten. Hier geld ook weer dat onderzoek naar de effecten van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap op de verdere ontwikkeling van het kind erg moeilijk is omdat vele andere factoren, zoals tabak, een rol spelen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn cannabisgebruik na de zwangerschap, ander middelengebruik tijdens de zwangerschap en de leefomgeving waarin het kind opgroeit.

Aangezien cannabis vaak gerookt wordt is er een kans, dat het kind passief kan meeroken.

Cannabis – en dan nog dit

Zoals eerder vermeld gaat het gebruik van cannabis vaak samen met andere factoren die van invloed zijn op de seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind. Een aantal voorbeelden van dit soort factoren zijn het roken van tabak, het drinken van alcohol en het gebruik van andere soorten drugs. Bekijk voor de invloed van de verschillende middelen op seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind de desbetreffende informatiepagina.

Literatuur over cannabis

Hieronder staat een overzicht van de literatuur waarop de informatie op deze pagina is gebaseerd.

Exposure to marijuana during pregnancy alters neurobehavior in the early neonatal period – MC Barros, 2006

Cannabis, cannabinoids and reproduction – B Park, 2003

Effects of THC, the primary psychoactive cannabinoid in marijuana, on human sperm function in vitro – LB Whan, 2006

Cannabinoids inhibit the respiration of human sperm – ZS Badawy, 2009

Maternal use of cannabis and pregnancy outcome – DM Fergusson, 2002

A literature review of the consequences of prenatal marihuana exposure – PA Fried

Interplay between endocannabinoids, steroids and cytokines in the control of human reproduction – N Batista, 2008

Marijuana: prenatal and postnatal exposure in the human – K Tennes, 1985

Effects of prenatal marijuana exposure on the cognitive development of offspring at age three – NL Day, 1994

Maternal marijuana use during lactation and infant development at one year – SJ Astley, 1989

A comprehensive review of assay methods to determine drugs in breast milk and the safety of breastfeeding when taking drugs – B Friguls, 2010

Marijuana use and breastfeeding – J Djulus, 2005

Cannabis and breastfeeding – A Garry, 2009

Adverse health effects of non-medical cannabis use – W Hall, 2009

Maternal alcohol, tobacco and cannabis consumption and the outcome of pregnancy – GT Gibson, 1983

An investigation of the subjective experiences of sex after alcohol or drug intoxication – HR Sumnall, 2007

Effects of chronic marijuana use on testosterone, LH, FSH, prolactine and cortisol in men and women – RI Block, 1991

Maternal smoking, drinking or cannabis use during pregnancy and neurobehavioral and cognitive functioning in human offspring – AC Huizink, 2005

An attitude survey of the effects of marijuana on sexual enjoyment – HH Dawley, 1979

Gevolgen van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap – A Keymeulen, 2008

Drugs, genotmiddelen en seksualiteit – WL Gianotten, 2009

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur