array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Slaapmedicatie & cannabis

Voorlichting over slaapmedicatie

Slaapstoornissen

Slaapmedicatie

Interacties cannabis en slaapmedicatie

Literatuur cannabis en slaapmedicatie

Slaapstoornissen

Voldoende slaap is noodzakelijk om overdag goed te kunnen functioneren. Twee of drie korte onderbrekingen per nacht, die je je meestal niet herinnert, zijn normaal. Wanneer (opnieuw) in slaap vallen een probleem vormt, is er sprake van een slaapstoornis. Slaapstoornissen komen voor bij een derde van de volwassen bevolking en kunnen het dagelijks functioneren ernstig belemmeren [1].

Gedurende de normale slaapcyclus worden verschillende slaapstadia doorlopen, namelijk: de inslaapperiode, de lichte slaap, de diepere slaap (remslaap) en de diepste slaap. De slaapduur kan over het algemeen variëren van vijf tot tien uur, afhankelijk van de persoon en de leeftijd [2].

Slaapmedicatie

Slaapmiddelen (hypnotica) zijn in staat slaap op te wekken en/of gedurende een bepaalde tijd te onderhouden. Slaapmiddelen zorgen onder andere voor verkorting van de inslaaptijd, verlenging van de slaapduur en vermindering van het aantal wekperioden [2]. Hoe slaapmiddelen precies werken, is niet bekend. Wel weten we dat de meeste slaapmiddelen ook angst onderdrukken, epileptische aanvallen verminderen en de spieren ontspannen [2].

We kunnen de slaapmiddelen verdelen in twee groepen: de benzodiazepinen en de overige hypnotica.

• Benzodiazepinen + zolpidem (Stilnoct®) en zopiclon (Imovane®)

Benzodiazepinen worden tegenwoordig het meest gebruikt. Sommige middelen werken slechts een paar uur, andere werken relatief lang. Omdat er snel gewenning ontstaat, mogen ze niet langer dan 14 dagen achtereenvolgens worden voorgeschreven [1]. Benzodiazepinen geven bijwerkingen als een verminderd reactievermogen, afvlakking van gevoelens, depressie, vermoeidheid, minder zin in seks en duizeligheid. [2] Zolpidem (Stilnoct®) en zopiclon (Imovane®) zijn ‘moderne’ middelen en worden vanwege het overeenkomende effect tot deze groep gerekend.

Voorbeelden van benzodiazepinen: brotizolam (Lendormin®), diazepam (Stesolid®), flunitrazepam (Rohypnol®), loprazolam (Dormonoct®), lormetazepam (Noctamid®), midazolam (Dormicum®), nitrazepam (Mogadon®), oxazepam (Seresta®) en temazepam (Normison®).

• Overige hypnotica

Tot de overige hypnotica behoren melatonine (Circadin®) en chloralhydraat. Melatonine is een hormoon dat door het lichaam zelf wordt aangemaakt. Het wekt slaperigheid op en verlaagt de lichaamstemperatuur. Melatonine is ook zonder recept verkrijgbaar en geeft bijwerkingen als hoofdpijn, keelontsteking, rugpijn en een zwak gevoel. Chloralhydraat behoort ook tot deze groep, maar wordt zelden meer voorgeschreven vanwege het grote risico op vergiftiging bij overdosering [2].

Interacties cannabis en slaapmedicatie

• Inleiding

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Slaapmiddelen hebben verschillende interacties met drugs.

Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik van drugs samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben.

Interacties cannabis en slaapmedicatie

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. In de hersenen oefenen cannabis en slaapmiddelen een effect uit op hetzelfde gebied [3]. Hierdoor wordt de afbraak van de middelen vertraagd wat een te hoge dosis van het medicijn in het bloed veroorzaakt.

Het gevolg hiervan is dat er bijwerkingen zoals oriëntatieproblemen, moeheid en ernstige ademhalingsproblemen kunnen ontstaan. Het kan zelfs leiden tot coma. Op de langere termijn vergroot het de kans op geheugenverlies, tolerantie en afhankelijkheid.

Verder bestaat er een verminderde werking van slaapmiddelen bij gebruik van tabak. Als cannabis samen met tabak wordt gerookt (joint), kan dit effect optreden [2].

Het is niet verstandig tijdens het gebruik van slaapmiddelen cannabis te gebruiken.

Literatuur cannabis en slaapmedicatie

1 Nederlands Huisartsen Genootschap (2005). NHG-standaard: slaapproblemen en slaapmiddelen M23. (1Dec.2008). http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M23/start.ht

2 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (24.Sept.2008). www.fk.cvz.nl

3 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Medicinale Cannabis: informatiebrochure voor artsen en apothekers. (3Dec.2008). http://www.cannabisbureau.nl/pdf/Medicanale%20Cannabis%20-%20brochure%20voor%20artsen%20en%20apothekers.pdf

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur