array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Astma & cannabis

Voorlichting over astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD

Astma en COPD zijn beide aandoeningen aan de luchtwegen, maar met een andere oorzaak.

Astma

Astma ontstaat onder andere door het samentrekken en verkrampen van spiertjes in de luchtwegen.

Hierdoor kan er minder lucht doorstromen naar de longen. Het gevolg hiervan is acute benauwdheid ofwel de astma-aanval. Astma wordt veroorzaakt door een allergie of een grotere gevoeligheid voor prikkels. Naast benauwdheid kun je last hebben van slijm in de luchtwegen en een piepende of brommende ademhaling [1,2].

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Het slijmvlies van de longen is ontstoken, waardoor ook de longfunctie afneemt. COPD komt in tegenstelling tot astma niet door allergie; de belangrijkste oorzaak is langdurig roken. Het treedt meestal op na het 40e levensjaar. Veel voorkomende klachten zijn hoesten, slijmvorming en benauwdheid. Hierdoor kun je je erg vermoeid voelen [1,2].

Astma en COPD zijn niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen verkrijgbaar om de klachten (langdurig) te verminderen. Meestal gaat het om middelen die je inademt: inhalatiemiddelen [1].

Astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD wordt behandeld met twee soorten geneesmiddelen: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers [2].

Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders verwijden na inhalatie vrijwel direct de luchtwegen. Sommige luchtwegverwijders werken kort (4 tot 6 uur). Andere luchtwegverwijders hebben een langere werking (12 tot 24 uur). Je kunt bij gebruik van deze geneesmiddelen last krijgen van bijwerkingen als onrust, hartkloppingen, bloeddrukverhoging, duizeligheid en trillende handen.

Voorbeelden:

Ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zijn na pas een aantal dagen werkzaam. Ze gaan de ontstekingen in de luchtwegen tegen. Verder beschermen ontstekingsremmers tegen prikkels door de slijmvorming te remmen. Mogelijke bijwerkingen zijn heesheid en een schimmelinfectie van de mondholte [1].

Voorbeelden:

– Corticosteroïden zoals beclometason (Qvar®), budesonide (Pulmicort®) en fluticason (Flixotide®) [3, 4].

Interacties cannabis en astma- en COPD-medicatie

Inleiding

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Astma- en COPD-medicatie hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van Astma en COPD medicatie. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties astma en COPD-medicatie

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Op basis van onderzoek blijkt dat de werkzame stof in cannabis (THC) te boek staat als luchtwegverwijder. Het is niet opgehelderd hoe dit effect precies ontstaat [6]. Je lichaam maakt geen onderscheid tussen medicijnen en drugs, maar dit betekent niet dat cannabis als astma-medicijn kan worden gebruikt.

Cannabis heeft namelijk veel verschillende bestanddelen en er is er maar één (THC) betrokken bij het vergroten van het longvolume. Het merendeel van de andere stoffen, zoals teer, heeft juist een negatief effect op de luchtwegen en kunnen deze irriteren. Om deze reden is het gebruik van cannabis in combinatie met astma- of COPD-medicatie, nog afgezien van mogelijke interacties, af te raden.

Gebruik je medicatie met de naam theofylline (Theolair®), dan kan roken (van tabak of cannabis) ervoor zorgen dat je medicijn minder werkzaam is.

Het roken versnelt namelijk bepaalde processen in het lichaam, waardoor theofylline (Theolair®) sneller in de lever wordt afgebroken. Het is dus onverstandig om tijdens gebruik van theofylline (Theolair®) te roken [3,7,8].

Wegens gebrek aan onderzoek zijn er verder geen interacties bekend.

Literatuur en astma- en COPD-medicatie

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). COPD. (13.Okt.2008).
  2. Novartis Nederland (z.d.). Astma & COPD. (13Okt.2008).
  3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14Okt.2008).
  4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
  5. PartyAndPlay.nl (2006). Chems & meds, in combinatie met astma- en COPD-medicijnen. (14Okt.2008).
  6. Cannabis Medicine (z.d.). Frequently Asked Questions: astma. (15Okt.2008).
  7. Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.
  8. Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur