array ( '_ga' => 'GA1.2.2003138069.1487376410', 'nmstat' => '1487376456381', )

Informatie over alcohol & drugs

Antidepressiva & cannabis

Voorlichting over antidepressiva

Depressie

Antidepressiva

Interacties cannabis en antidepressiva

Literatuur cannabis en antidepressiva

Depressie

We spreken van depressie wanneer iemand gedurende lange tijd een sombere stemming heeft en geen interesse of plezier meer beleeft. Andere mogelijke kenmerken zijn vermoeidheid, een opgejaagd gevoel, slaapproblemen, denken aan zelfmoord, vermindering van eetlust en gevoelens van schuld of waardeloosheid [1]. 5 tot 10% van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen.

In het lichaam worden continu prikkels door de hersenen afgegeven. Deze worden door de zenuwcellen doorgegeven met behulp van chemische stoffen, zogenaamde neurotransmitters. Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij stemming en emoties. Een van de belangrijkste oorzaken van een depressie is een te lage hoeveelheid aan serotonine in de hersenen. Antidepressiva zorgen voor een grotere beschikbaarheid van serotonine. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.

Ongeveer twee van de drie mensen met een depressie zoekt hiervoor professionele hulp. Zij komen terecht bij een huisarts. Deze kan kiezen voor psychotherapie, voor therapeutische behandeling met geneesmiddelen of een combinatie daarvan [2].

Antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen die de klachten van een depressie verminderen. Hoe antidepressiva exact werken is onbekend. Wel is bekend dat antidepressiva op korte termijn het aantal neurotransmitters doen toenemen, en wel op de volgende twee manieren:

Hierdoor herstelt de balans van serotonine in de hersenen en nemen de klachten meestal af: je wordt minder somber en kunt weer plezier beleven in het dagelijks leven.

Antidepressiva zijn onder te verdelen in de volgende drie groepen: de serotonineheropname-remmers (SSRI’s), de tricyclische antidepressiva (TCA) en de monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers) [1,3]. MAO-remmers zijn gevaarlijk vanwege de vele wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en bepaalde voeding, daarom worden ze alleen nog voorgeschreven in uitzonderlijke gevallen [1,4].

• Tricyclische antidepressiva (TCA)

Tricyclische antidepressiva (TCA) hebben onderling qua samenstelling veel met elkaar gemeen, maar verschillen qua effect en bijwerkingen. TCA remmen de heropname van zowel serotonine als noradrenaline, zodat deze stoffen langer in het lichaam blijven [5]. Je kunt bij gebruik van TCA last krijgen van bijwerkingen als verwardheid, verstopping, sufheid, slaperigheid, droge mond, problemen met het zien, onrust, spanning en een verminderde behoefte aan seks.

Voorbeelden: amitriptyline (Tryptizol®, Sarotex®), imipramine, clomipramine (Anafranil®), doxepine (Sinequan®) nortriptyline (Nortrilen®).

Serotonineheropname-remmers (SSRI’s).

Serotonineheropname-remmers (SSRI’s) remmen de heropname van serotonine, zodat deze stof langer in het lichaam blijft [4]. Het verschil met TCA is dat SSRI’s selectiever werken, dat wil zeggen bij de gebruikelijke dosis alleen op de serotonine-opname. SSRI’s kennen andere bijwerkingen dan TCA’s, namelijk maag- en darmklachten, misselijkheid, hoofpijn, angst, verwardheid en onrust.

Voorbeelden: citalopram (Cipramil®), fluoxetine (Prozac®), fluvoxamine (Fevarin®), paroxetine (Serotax®) en sertraline (Zoloft®).

• MAO-remmers [6]

MAO-remmers vertragen de afbraak van onder andere de stoffen norepinefrine, serotonine en dopamine [1,6]. MAO-remmers oefenen hun effecten uit in het hele lichaam. Ze kennen soortgelijke bijwerkingen als de SSRI’s en in het begin van gebruik vooral slaapstoornissen en misselijkheid.

Voorbeelden: fenelzine (Nardil®) en tranylcypromine (Parnate®) en moclobemide (Aurorix®)

Interacties cannabis en antidepressiva

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Antidepressiva hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van antidepressiva. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Chronisch gebruik van verschillende drugs kan een depressie veroorzaken [7,8]. Het is dus verstandig het gebruik in de hand te houden.

 • Interacties

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Uit onderzoek blijkt dat cannabis bij gebruik van antidepressiva een te hoge dosis antidepressiva in het bloed kan veroorzaken [9]. Hoe dit precies gebeurt is onbekend, maar hierdoor neemt de kans op bijwerkingen van het antidepressivum toe.

Onderzoeken laten zien dat combinatie van TCA (tri-cyclisch antodepressivum) met cannabis hartritmestoornissen kan veroorzaken [9]. Ook uit ervaringen van gebruikers blijkt dat TCA in combinatie met cannabis een versnelde hartslag, veranderingen in het denkvermogen en plotseling optredende ernstige verwardheid kan veroorzaken.

Wat de SSRI’s betreft, melden gebruikers stemmingsstoornissen bij combinatie van fluoxetine (Prozac®) en cannabis [10,11]. Het is nog te vroeg om een definitieve uitspraak te kunnen doen over de mogelijke interacties, maar voorzichtigheid is geboden.

Literatuur cannabis en antidepressiva

1 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (24Nov.2008). www.fk.cvz.nl

2 Baan, C.A. & Hutten, J.H. & Rijken, P.M. (2003). Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening. RIVM-rapport 282701005.

3 Nederlands Huisartsen Genootschap (2003). Depressieve stoornis (depressie). (24Nov.2008). http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M44/std.htm

Nederlands Huisartsen Genootschap (2004). NHG-patiëntenbrief: antidepressiva. (23Nov.2008).

http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R187687201852086

4 Alcoholinfo.nl (2000). Antidepressiva en alcohol. (24Nov.2008). http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.antwoord&vraag=88

5 De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (24Nov.2008). http://www.drugsinfoteam.nl

6 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ’s Gravenhage: WINap

7 Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.

8 Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47

9 Baxter K. (Edited) (2005). 7th Edition Stockley’s Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press.

10 Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.

11 Vervaeke, H. (biomedicus). Serotoninesyndroom. (11Jan.2009). Amsterdam

Updated: 28.02.2013

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur