array ( 'LC5InlinePosition' => '', 'PHPSESSID' => 'o43uisbe079e9e6n4dgtcifbv5', 'nmstat' => '1487951487653', )

Informatie over alcohol & drugs

Astma & alcohol

Voorlichting over astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD

Astma en COPD zijn beide aandoeningen aan de luchtwegen, maar met een andere oorzaak.

Astma

Astma ontstaat onder andere door het samentrekken en verkrampen van spiertjes in de luchtwegen.

Hierdoor kan er minder lucht doorstromen naar de longen. Het gevolg hiervan is acute benauwdheid ofwel de astma-aanval. Astma wordt veroorzaakt door een allergie of een grotere gevoeligheid voor prikkels. Naast benauwdheid kun je last hebben van slijm in de luchtwegen en een piepende of brommende ademhaling [1,2].

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Het slijmvlies van de longen is ontstoken, waardoor ook de longfunctie afneemt. COPD komt in tegenstelling tot astma niet door allergie; de belangrijkste oorzaak is langdurig roken. Het treedt meestal op na het 40e levensjaar. Veel voorkomende klachten zijn hoesten, slijmvorming en benauwdheid. Hierdoor kun je je erg vermoeid voelen [1,2].

Astma en COPD zijn niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen verkrijgbaar om de klachten (langdurig) te verminderen. Meestal gaat het om middelen die je inademt: inhalatiemiddelen [1].

Astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD wordt behandeld met twee soorten geneesmiddelen: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers [2].

• Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders verwijden na inhalatie vrijwel direct de luchtwegen. Sommige luchtwegverwijders werken kort (4 tot 6 uur). Andere luchtwegverwijders hebben een langere werking (12 tot 24 uur). Je kunt bij gebruik van deze geneesmiddelen last krijgen van bijwerkingen als onrust, hartkloppingen, bloeddrukverhoging, duizeligheid en trillende handen.

Voorbeelden

• Ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zijn na pas een aantal dagen werkzaam. Ze gaan de ontstekingen in de luchtwegen tegen. Verder beschermen ontstekingsremmers tegen prikkels door de slijmvorming te remmen. Mogelijke bijwerkingen zijn heesheid en een schimmelinfectie van de mondholte [1].

Voorbeelden:

Interacties alcohol en astma- en COPD-medicatie

• Algemeen

Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Er zijn geen gevaarlijke interacties bekend tussen alcohol en astma- en copd medicatie. Maar alcohol kan ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties alcohol en astma- en COPD-medicatie

Alcohol heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Sommige alcoholische dranken (vooral wijn) kunnen leiden tot astma-aanvallen, omdat deze samentrekkingen en verkrampingen van spiertjes in de luchtwegen uitlokken [5].

Hoewel er geen gevaarlijke interacties tussen alcohol en astma- en COPD-medicatie bekend zijn, valt wegens gebrek aan onderzoek niet uit te sluiten dat ze er niet zijn.

Je bent bij gecombineerd gebruik dus je eigen proefkonijn. Om die reden raden we het gebruik ook af.

Literatuur alcohol en astma- en COPD-medicatie

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). COPD. (13.Okt.2008).
  2. Novartis Nederland (z.d.). Astma & COPD. (13Okt.2008).
  3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14Okt.2008).
  4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
  5. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met astma- en COPD-medicijnen. (14Okt.2008).

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur