array ( 'PHPSESSID' => '3m37gdulsa41og3p6bq8hljor7', 'woocommerce_cart_hash' => '9c119325d8d3948243e2dcc986ec6e24', 'woocommerce_items_in_cart' => '1', 'wp_woocommerce_session_daa1f4c5929694be5a058ce88ba14a00' => '8bf778ae93860d7c4ccb480cacba3f32||1488143832||1488140232||4a2b1a310123cb607ef672de0e6c4588', 'jellinek_viewport' => 'mobile', 'TT2_1022' => '93787::7923::::d32644dfe0aa0428cd95faaa4a2c45de', 'klm_tracking_id' => '10829332_171.21.122.120', )

Informatie over alcohol & drugs

Anti-epileptica & alcohol

Voorlichting over anti-epileptica

Epilepsie

Epilepsie wordt ook wel ‘vallende ziekte’ genoemd. In Nederland zijn ongeveer 120.000 mensen die hier aan lijden. Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Hierbij kunnen onder andere stijfheid, spiertrekkingen, misselijkheid of een haperende ademhaling optreden. Soms kan iemand met een epileptische aanval het bewustzijn verliezen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrische evenwicht in de hersenen. Je kunt het zien als kortsluiting in de hersenen. Meestal treden de aanvallen zonder oorzaak op, maar je kunt ze ook opwekken door onvoldoende nachtrust of overmatig drugs- of alcoholgebruik [1,2].

Anti-epileptica

De meeste mensen met epilepsie worden behandeld met medicijnen, deze worden anti-epileptica genoemd. Anti-epileptica kunnen de ziekte zelf niet genezen, maar onderdrukken het overmatig ontladen van de hersencellen. Het doel van de behandeling is om aanvallen te voorkomen [3]. Vaak worden anti-epileptica langdurig of zelfs levenslang gebruikt. Bij driekwart van de mensen met epilepsie worden met behulp van medicijnen de aanvallen volledig onderdrukt. Voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, duizeligheid, dubbelzien, stemmingswisselingen en stoornissen in het denkvermogen [1,2].

Gemeesmiddelen bij epilepsie worden ingedeeld in verschillende groepen. Sommige slaap- en kalmeringsmidddelen worden bijvoorbeeld ook gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen.

De volgende anti-epileptica worden het meest voorgescheven [4]:

Interacties alcohol en anti-epileptica

Literatuur anti-epileptica en alcohol

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2005). NHG-ziektebeschrijvingen: Epilepsie (23 september 2008).
  2. Nederlands Huisartsen Genootschap (2008). Epilepsie. (23 september 2008).
  3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg (24 september 2008).
  4. Deckers, C.L.P. & Meinardi, H. (2003). Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen. Geneesmiddelenbulletin, 37:47-56.
  5. Stichting Farmaceutische Kengetallen (2006). Anti-epileptica en een ongewenste combinatie (25 september 2008).
  6. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met anti-epileptica (25 september 2008).
  7. Baxter K. (Edited) (2005). 7th Edition Stockley’s Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur