Vraag & Antwoord

Waarmee worden drugs versneden?

Je koopt drugs meestal niet in zuivere vorm. Drugs worden bijna altijd versneden/vermengd met andere stoffen. Het Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS) gaat na wat er op de markt wordt aangeboden. Zij doet dit door drugs te onderzoeken op samenstelling. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het DIMS (1) en een rapport over THC-concentraties (2).

Omdat drugs illegaal zijn wisselt de zuiverheid enorm. De variatie in werkzame stof bij de onderzochte monsters is over het algemeen groot. De gebruiker weet dus nooit precies wat hij koopt. Als een gebruiker dat wilt weten kan hij zijn drugs testen.

Hasj en wiet

Bij hasj en wiet is de werkzame stof THC. In 2014/2015 bevatte nederwiet gemiddeld zo’n 15,3% THC. De rest van wat je rookt zijn plantendelen en de rest van de hars. De variatie van de aan DIMS aangeleverde monsters is groot. Het onderzochte nederwiet monster met de laagste waarde bevatte 6,4% THC, de hoogste 22,8% THC. Bij hasj heb je vrijwel de zuivere hars, soms vermengd met enkele plantendeeltjes. Buitenlandse hasj bevat gemiddeld 17,8% THC, Nederhasj 31,6%.

In 2007 is bekeken of nederwiet is versneden met stoffen als glaspareltjes, zand of lood (2). In dit onderzoek werden geen versnijdingen met zand of glaspareltjes aangetroffen bij monsters die van coffeeshops kwamen. Bij enkele verdachte monsters die bij dit onderzoek werden ingeleverd zijn wel glaspoeder en kalk aangetroffen.

In 2001 is ook nog onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van pesticiden. Uit dat onderzoek bleek dat bij de helft van de onderzochte monsters pesticiden gebruikt waren. De hoeveelheden waren echter niet zo hoog dat er sprake is van een gevaar voor de gezondheid van gebruikers (3).

XTC

Een XTC-pil bestaat naast XTC uit vulstoffen zoals cellulose, lactose, zetmeel en magnesiumstearaat. Dit laatste wordt gebruikt om de pil over de mal te verdelen. Soms zitten er ook kleurstoffen in. MDMA is de werkzame stof in XTC.

In 2014 bevatte de meeste XTC aangeboden pillen MDMA of MDMA-achtige stof. De sterkte loopt uiteen tot wel meer dan 200 milligram. Versnijdingen zijn amfetaminen, cafeïne en mCPP . Een enkele keer worden ook gevaarlijke stoffen aangetroffen zoals PMMA.

CocaĂŻne

Cocaïne monsters zijn voor een groot deel versneden. De gemiddelde zuiverheid van cocaïne is 59% in 2014.

Cocaïne is vaak versneden met medicijnen die alleen op doktersvoorschrift mogen worden voorgeschreven. In 2014 bevatten meer van de helft van de monsters levamisol. Andere versnijdingsmiddelen waren o.a. cafeïne en fenacetine.

Levamisol is ooit gebruikt bij de behandeling van kanker. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt als anti-wormenmiddel. Bij zware gebruikers kan Levamisol de afweer ernstig verzwakken (4). Fenacetine is een pijnstiller en kan nierschade veroorzaken.

Speed

Ook speed wordt regelmatig versneden, voornamelijk met cafeĂŻne. De gemiddelde zuiverheid in 2014 was 49%.
In 2010 en 2011 werd in bijna 10% van de speed monsters 4-methylamfetamine (4-MA) aangetroffen. Deze stof kan afhankelijk van de grondstoffen die gebruikt worden, ontstaan bij het produceren van speed. Nadat 4-MA nu verboden is het aantal poeders met 4-MA sterk afgenomen.

GHB en heroĂŻne

Het jaarbericht van 2014 bevat geen gegevens over GHB en heroïne, hier waren te weinig samples van ingeleverd.
In 2005 heeft het DIMS 42 monsters onderzocht die heroĂŻne bevatten. De gemiddelde zuiverheid bedroeg toen 43%. Het wordt vermengd met cafeĂŻne of paracetamol.

 

Bronnen

  1. DIMS, jaarbericht Update 2014
  2. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2014-2015), Trimbos Instituut
  3. THC concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2006-2007), Trimbos-instituut
  4. CAM Quick Scan Rapportage Levamisol 2014

 

Versie: maart 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat