Geweldige auditscore voor FACT Jellinek Amersfoort!

Op 30 november 2023 is het FACT team van Jellinek Amersfoort geaudit door Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF).  De medewerkers, cliënten en naasten zijn deze dag kritisch bevraagd over de zorg- en herstelondersteunende interventies die we bieden. Uiteraard is er getoetst of we modelgetrouw werken volgens de FACT principes. Al dit harde werk is beloond met een 9,8! Een welverdiende uitslag waar we heel erg trots op zijn!

“FACT Jellinek Amersfoort is een deskundig, leergierig en hecht team. De betrokkenheid op elkaar en op hun opdracht is groot.”

Wat is het FACT Amersfoort?
FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’. Het is een vorm van laagdrempelige en flexibele psychische behandeling en begeleiding. Ons team biedt intensieve outreachende behandelingen aan volwassenen met ernstige verslavingsproblematiek, vaak gecombineerd met problemen op het gebied van bijvoorbeeld school/werk en sociale relaties. We bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht werken.

Wat betekent een CCAF certificering en audit?
De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het FACT Amersfoort is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: https://ccaf.nl/keurmerkregister/