Wat zijn de risico’s van cannabis?

Risico’s van cannabis op korte termijn
Risico’s van cannabis lange termijn

Risico’s korte termijn

Er zijn de volgende kortetermijnrisico’s:

Geheugen, concentratie en logisch denken

Hasj en wiet beïnvloeden het vermogen om dingen die net gebeurd zijn te onthouden. Dit vermogen wordt wel het kortetermijngeheugen genoemd. Het effect is voorbijgaand. 3 tot 4 uur na inname functioneert je geheugen weer normaal. Onder invloed is het moeilijk om je aandacht erbij te houden. Je kunt opgaan in een detail en bent makkelijk afgeleid. Blowen en werken of studeren gaan dan ook niet goed samen.

Bad trip of flippen

Soms valt cannabis verkeerd. Je kunt je dan ziek en angstig voelen. Dit overkomt vooral beginnende gebruikers. Zij nemen in het begin soms te veel. Ook kennen zij de sterkte niet van de wiet die ze roken. Ze krijgen hartkloppingen en raken in paniek.

Voor meer informatie zie de pagina’s:

Kun je van cannabis gaan flippen?

Hoe vaak gaat er iemand fout op cannabis?

Verminderde coördinatie en daling van bloeddruk

Als gevolg van gebruik van hasj en wiet kan je bloeddruk dalen. Ook kun je je spieren moeilijker coördineren. Hierdoor vallen mensen weleens. Ook kunnen mensen flauwvallen door een verlaagde bloeddruk. Dit is niet ernstig tenzij mensen zichzelf pijn doen bij het vallen. Pas dus altijd op met opstaan nadat je hebt geblowd.

Cannabis in het verkeer

Door cannabisgebruik heb je een grotere kans op een ongeluk in het verkeer dan andere weggebruikers. Cannabis verstoort je reactievermogen en vermindert de coördinatie. Hierdoor is het riskant om stoned te rijden. Het rijden onder invloed van cannabis is volgens de wet verboden en strafbaar.

Voor meer informatie zie de pagina:

Wat is het gevaar van cannabis in het verkeer?

Dagelijks gebruik, problemen op school en met justitie

Ongeveer 10% van de jongeren die begint met blowen gaat dagelijks gebruiken. Begint iemand onder de 16 jaar, dan is er grotere kans op slechtere schoolprestaties. Daarnaast verhoogt dagelijks gebruik de kans op problemen als schooluitval en in aanraking komen met politie en justitie.

Psychische klachten

Bij sommige gebruikers kunnen depressieve gevoelens ontstaan. Daarnaast zijn er klachten als gevoelens van derealisatie, angst, verminderde concentratie, vermoeidheid, gevoel van schokken in het hoofd, tintelingen, spiertrekkingen, zichtproblemen en duizelingen. Hoe vaker en hoe meer er gebruikt wordt, hoe groter de kans op deze klachten. Ook het combineren van cannabis met andere middelen vergroot de kans op deze klachten aanzienlijk.

Voor meer informatie zie de volgende pagina:

Wat voor klachten kun je krijgen na drugsgebruik?

Risico’s lange termijn

Naast kans op verslaving (zie verslavingskans) zijn er de volgende langetermijnrisico’s:

Schade voor de longen

Roken van hasj of wiet is schadelijk voor de longen, ook als je het zonder tabak rookt (tabak vergroot de risico’s echter wel aanzienlijk). THC op zich is niet schadelijk maar wel de teer die bij verbranding ontstaat. Gebruikers hebben grotere kans op een longontsteking en op infecties van de luchtwegen.

Bij het roken van een joint is de teerneerslag in de longen 4 tot 5 keer groter dan bij een gewone sigaret (1). Dat komt omdat joints geen filter hebben en omdat gebruikers de gewoonte hebben veel rook in te ademen, diep te inhaleren en de rook lang vast te houden. Voor het effect is het diepe inhaleren en lang vasthouden helemaal niet nodig. De THC wordt vrijwel onmiddellijk opgenomen.

Daarnaast kan het zo zijn dat de wiet bewerkt is zodat het zwaarder is, hierdoor kunnen dealers er meer aan verdienen. Deze vervuilingen kunnen extra schade opleveren voor de longen. Naast iemand zitten die blowt, meeblowen, kan ook schadelijk voor jou zijn. Je ademt dan alsnog de rook in die van de joint afkomt en zo krijg je schadelijke stoffen binnen.

Er is bij het roken ook een vergrote kans op het oplopen van een klaplong. Dit is niet per se specifiek voor cannabis, maar dit geldt voor alles wat wordt gerookt.

Voor meer informatie zie de pagina’s:

Waarom zijn hasj en wiet schadelijk voor de longen?

Is hasj of wiet versneden met stoffen zoals glasparels of lood?

Is meeblowen schadelijk?

Ik blow dagelijks en heb last van een hese stem.

Klopt het dat hasj en wiet je longen zuiveren?

Zijn er manieren om de risico’s voor de longen te beperken?

Kans op psychose

Cannabis kan een psychose ontlokken bij mensen die daar aanleg voor hebben. De combinatie van bepaalde genen en gebruik vergroten de kans op een psychose. Die kans wordt nog groter als je op jonge leeftijd begint. Hetzelfde geldt voor schizofrenie (meer permanente psychose). Cannabisgebruik kan zorgen dat de ziekte tweeënhalf jaar eerder uitbreekt, dan wanneer je niet geblowd zou hebben (2). Als schizofrenie in je familie voorkomt is het raadzaam om niet te blowen. Ongeveer 6 tot 10% van alle gevallen van schizofrenie is te wijten aan het gebruik van cannabis (2). Per jaar zijn er ongeveer 1600 nieuwe gevallen van schizofrenie. Bij 100 tot 160 gevallen speelt cannabis dus een medebepalende rol.

Meer informatie bij de vragen:

Kan cannabis schizofrenie veroorzaken?

Kan cannabis een depressie veroorzaken?

Geheugen

Hasj en wiet hebben een tijdelijk effect op het geheugen. Dingen die net gebeurd zijn, vergeet je. Als de hasj is uitgewerkt, functioneert het geheugen weer normaal. De vraag is of er ook blijvende effecten zijn. Bij twee groepen zijn mogelijk blijvende effecten op het geheugen te vinden: 1. de groep die op zeer jeugdige leeftijd (voor hun 16e of 17e begint met blowen. Gebleken is dat ook na stoppen deze groep slechter presteert op geheugentesten. 2. De groep die zeer lang (meer dan 10 jaar) zeer intensief blowt (dagelijks meer dan een joint per dag) kan last hebben van lichte stoornissen in aandacht en gedrag. Meer informatie bij de vragen:

Heeft cannabis een blijvende invloed op het geheugen?

Leiden hasj en wiet tot blijvende hersenschade?

Invloed op schoolprestaties

Intensief cannabisgebruik op jonge leeftijd (meer dan 100 joints voor je 16e) leidt tot mindere schoolprestaties. Bij een later begin of geringer gebruik lijken er geen negatieve effecten gevonden te worden. Cannabis beïnvloedt:

  • je kortetermijngeheugen,
  • je concentratievermogen,
  • het tempo waarmee je informatie verwerkt.

Meer informatie bij de vraag:

Kan het dagelijks blowen gevolgen hebben voor je schoolprestaties?

Invloed op persoonlijke ontwikkeling

Nogal wat mensen blowen om geen last te hebben van negatieve gevoelens, angsten of spanningen. Of ze blowen om weg te lopen van hun verantwoordelijkheden. Het is aannemelijk dat als je lange tijd om die redenen blowt, dit invloed heeft op je persoonlijke ontwikkeling.

Zie ook de vraag:

Kan het dagelijks blowen gevolgen hebben voor je persoonlijke ontwikkeling?

Bevruchting en zwangerschap

Veelvuldig cannabisgebruik vermindert mogelijk de kans op bevruchting. Wetenschappelijk bewijs hiervoor bij de mens is er niet, maar bij proefdieren is aangetoond dat toediening van hoge doses leidt tot verminderende spermaproductie en afgenomen beweeglijkheid van de zaadcellen. Gebruik van hasj en wiet tijdens de zwangerschap heeft mogelijk een negatief effect op het geboortegewicht. De studies hierover zijn echter niet erg helder. Bij borstvoeding komt THC ook in de moedermelk terecht. Hoewel de onderzoeken niet erg duidelijk zijn, wordt afgeraden om cannabis te gebruiken als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zie ook de vraag:

Wat zijn de risico’s van cannabis bij zwangerschap?

Onthoudingsverschijnselen bij stoppen

Bij stoppen kunnen lichte onthoudingsverschijnselen optreden, zoals: rusteloosheid, prikkelbaarheid en slecht slapen. Deze verschijnselen treden vooral op in de eerste twee weken na het stoppen. Daarna wordt het snel minder.

Voor meer informatie over de schadelijkheid van cannabis ten opzichte van andere middelen zie:

Hoe riskant is cannabis in vergelijking met andere drugs?

 

Bron:

1. Tashkin, 1990
2. Archives of General Psychiatry

 

Versie: juli 2020