Detox en medische begeleiding

Stoppen met alcohol of drugs kan moeilijk zijn. Medische ondersteuning van een verslavingsarts en professionele hulp bij detox is dan verstandig. Jellinek heeft daarvoor een team van verslavingsartsen en verpleegkundigen in huis. Medische begeleiding kan ook helpen om te voorkomen dat je terugvalt, het geeft je extra ondersteuning om grip te krijgen op jouw gebruik zodat je weer beter kunt functioneren.

Detox in het kort

Een verslaving kan gevolgen hebben voor jouw gezondheid. Voor de start van jouw behandeling gaan we daarom altijd na hoe jouw lichamelijke conditie is en welke medische zorg je mogelijk nodig hebt. Soms is het moeilijk om zelfstandig te stoppen met het gebruik van middelen. Of jouw verslaving is zo ernstig dat medische begeleiding bij het ontwennen nodig is. Het ontwennen van een verslaving heet in medische termen detoxificatie of ontgifting.

Tijdens de detox doorloopt je een programma, gericht op ondersteuning, begeleiding en medische zorg. Je krijgt, indien nodig, medicijnen om de ontwenningsverschijnselen te verminderen en complicaties te voorkomen. Ook houdt het team jouw lichamelijke conditie nauwlettend in de gaten en beoordeelt of je nog extra medische zorg nodig hebt.
Samen met jou proberen wij de problemen waar je mee te maken hebt inzichtelijk te krijgen, waarbij je wordt uitgenodigd om een eerste stap te zetten op weg naar verandering. Detox is geen volledige behandeling, na het ontgiften start de behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapie of Minnesotabehandeling.

Soorten detox behandelingen

Wij bieden verschillende soorten detox behandelingen aan:

Voor wie is detox nodig?

Voor bepaalde middelen is een intensievere detox nodig. Welk type detox het beste bij u past, hangt af van:

  • Het middel dat je gebruikt
  • Hoe ernstig jouw verslaving is
  • Of je ook psychische klachten hebt
  • Jouw lichamelijke gezondheid
  • Of er in jouw omgeving mensen zijn die je kunnen steunen bij het stoppen

Voorkomen van terugval

Binnen de verslavingszorg is steeds meer mogelijk om het stoppen en gestopt blijven medisch te ondersteunen.
Misschien blijf je na het stoppen veel last houden van trek. Of je valt tijdens de behandeling regelmatig terug. De verslavingsarts gaat dan met je na of een aanvullende behandeling met medicijnen mogelijk is.