Deel jouw ervaring

FAQ Drugstestservice

Hier vind je alle vragen over de Drugstestservice.

Drugs testen in het buitenland

Drugs testen in het buitenland

Er zijn verschillende andere landen waar de mogelijkheid bestaat om je drugs te laten testen. Het verschilt per land hoe het georganiseerd is. De services verschillen in de manier van analyseren en de locatie waar je kan testen.

Sommige services hebben een mobiel lab en zeer uitgebreide analysemogelijkheden. Anderen hebben minder uitgebreide opties en moeten het doen met simpelere analysetechnieken. Technieken die dus ook helaas minder goed weergeven wat er in het sample zit. Hoe uitgebreider en nauwkeuriger de analysetechniek is, hoe duurder het over het algemeen is. Een mobiel lab is voor veel organisaties dan ook niet haalbaar.

Wat betreft de locatie van het testen is het belangrijkste onderscheid of dat gebeurt op een feest of festival of dat ze een vaste locatie hebben. Een vaste locatie kan bijvoorbeeld bij een universiteit zijn, een medische instantie of een instelling voor verslavingszorg. Als een organisatie op een feest of festival staat dan is dat vaak in combinatie met een stand waar een bezoeker informatie over drugs kan krijgen.

Bij sommige services is het ook mogelijk om per post een sample toe te sturen. Bij Energy Control in Spanje is dat mogelijk vanuit de hele wereld. Wel zijn er kosten verbonden aan het analyseren van toegestuurde samples. Verwerking en betaling kan anoniem.

Australië
Pill testing Australia
The Loop Australia

België
Modus Vivendi, testen op vaste locatie in Brussel.

Canada
Ankors, testen op feesten en op vaste locatie.
BCCSU, testen op vaste locaties.

Frankrijk
Medicins du Monde, testen op vaste locaties.

Italie
BorgoRete, testen op feesten.
Neutravel, testen op feesten.

Luxemburg
Pipapo, test op vaste locatie en op feesten.

Nieuw Zeeland
Know Your Stuff, testen op feesten.

Oostenrijk
Z6 Drogen Arbeit, testen op vaste locatie.
Checkit!, testen op vaste locatie en op feesten.

Portugal
Kosmicare, testen op Boom festival.

Slovenie
Drog Art, testen op vaste locatie en op feesten.

Spanje
Ailaket, in Baskenland.
Energy Control, accepteren samples uit de hele wereld per post. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Verenigd Koningrijk
The Loop, testen op festivals en soms in steden.
Wedinos, neemt samples uit VK aan. Kan ook per post opgestuurd worden.

Zwitserland
Info Drog, testen op vaste locatie en op feesten.

 

TEDI project

Veel testservices in Europa zijn verenigd in het TEDI project (Trans-European Drug Information project). TEDI is een project voor de testservices om contact met elkaar te houden over bijvoorbeeld analysetechnieken, drugsinformatie en waarschuwingen voor extra risicovolle drugs.

Wat betekent de uitslag van de testservice?

Het base-zout verhaal

Drugs kunnen scheikundig verschillende vormen hebben: een basevorm of een zout-vorm. Het laboratorium geeft alle uitslagen in de base-vorm, terwijl de meeste drugs in de zout-vorm gebruikt worden. De uitslag en gebruikersdosering kunnen dus flink uit elkaar liggen. Wat dat betekent leggen we hieronder uit.

Het beste voorbeeld dat je misschien kent van de base-vorm en de zout-vorm is cocaïne, dat in beide vormen gebruikt wordt. Snuifcoke is in de zout-vorm en base-coke (zoals het woord al zegt) in de base-vorm.

Een zout bestaat uit een base molecuul (de werkzame drug) waaraan een zuur molecuul is gekoppeld. Dit kunnen verschillende soorten zuurmoleculen zijn. Voorbeelden hiervan zijn hydrochloride, fosfaat, bromide, citraat en sulfaat.

In de meeste gevallen is de (pure) base-vorm van een drug niet goed oplosbaar in water. Dit maakt dat het niet goed opgenomen kan worden door het lichaam als je het snuift of slikt. Ook is het in base-vorm vaak geen poeder. Amfetamine base is bijvoorbeeld een (stroperige) vloeistof. De zout-vorm is dus handiger als je het wil gebruiken.

Voorbeeld MDMA:

MDMA-base + HCl = MDMA-hydrochloride (zoutmolecuul)

MDMA zoals dat in pillen en als kristal voorkomt is MDMA-HCl (hydrochloride). Andere zout-vormen zijn mogelijk, maar zowel het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) als SaferParty (Zwitserse testservice) zeggen dat het bijna altijd gaat om hydrochloride. In de zout-vorm is MDMA een poeder en geschikt voor consumptie (MDMA-base is een vloeistof).

Na inname van MDMA-HCl zal het in de maag uiteen vallen in de losse componenten MDMA-base en HCl. Waarna het MDMA-base deel in het bloed terecht komt en uiteindelijk in de hersenen.

Hoe bereken ik dan de juiste dosering?

Als je online adviesdoseringen opzoekt voor een bepaalde stof, bijvoorbeeld MDMA, dan gaat het om de zout-vormen. De uitslag van de testservice is echter in base. Het lab kijkt alleen hoeveel MDMA-base er te vinden is. Je moet dit dus eigenlijk nog omrekenen naar de zout-vorm. Hoe je dat moet omrekenen is verschillend per drug en afhankelijk van de zout-vorm (zie tabel). Je kunt dit bereken met behulp van de molecuulgewichten.

Voorbeeld MDMA:

Het totaalgewicht (base + zuur) is 100%. Het molecuulgewicht van MDMA-base is 84% van het totaal gewicht en het zuur is 16% van het totaalgewicht:

MDMA-base     +     zuur  = 100%

84%                    +     16%  = 100%

Als je een MDMA poeder inlevert, zal de uitslag van het laboratorium dus maximaal 84% MDMA zijn.

Als je de testservice-uitslag dus wil vergelijken met adviesdoseringen, die weergeven zijn in de zout-vorm (bijvoorbeeld in PiKHAL of op Erowid of psychonautwiki), dan moet je de uitslag omrekenen. Dit is eenvoudig te doen m.b.v. onderstaande tabel, waarin de (voor zover bekend) meest voorkomende vormen zijn weergegeven:

Base Zout-vorm Maximum uitslag Omrekeningsfactor base naar zout
MDMA MDMA-hydrochloride (MDMA-HCL) 84% X 1,19
MDA MDA-hydrochloride 83% X 1,2
Cocaïne Cocaïne-hydrochloride 89% X 1,12
Amfetamine Amfetamine-sulfaat 73% X 1,36
Methamfetamine Methamfetamine-hydrochloride 80% X 1,24
2C-B 2C-B -hydrochloride 88% X 1,14
GHB* Na-GHB 82% X 1,22
K-GHB 73% X 1,37
Ketamine Ketamine-hydrochloride 87% X 1,15
4-FA 81% X 1,23

* Na-GHB is de meest voorkomende variant

Rekenvoorbeeld pil:

 • Je krijgt de uitslag dat je pil 95 mg MDMA bevat. Dit komt dan overeen met 95 x 1,19 = 113 mg MDMA-hydrochloride. (Er is dus 113 mg MDMA-poeder in de pil geperst).
 • Als je pil volgens de testservice 11 mg 2C-B bevat dan is dat 12,5 mg 2C-B-hydrochloride.

Rekenvoorbeeld poeder

 • Je hebt cocaïne laten testen en krijgt als uitslag 95%. Het moet hier dus om base-coke gaan, aangezien snuifcoke maximaal 89% kan bevatten.
 • Je hebt als uitslag gekregen dat je MDMA poeder 83% is. Dit is zo goed als zuiver (maximum is 84%). Dus als je dan 100 mg afweegt neem je 100 mg MDMA-hydrochloride (zout-vorm).
 • Je MDMA-poeder is getest op 75%. Dan moet je dat dus ook nog meenemen in je berekening. Je MDMA-poeder is getest op 75%. En je wil 80 mg MDMA-HCl doseren. Dan moet je dus 80 mg x 84/75 doen en 90 mg afwegen.

Oftewel:

gewenste dosering in HCl x (84/uitslag in %) = wat je moet afwegen.

 

Versie: augustus 2020

Wat is tucibi, tuci of pink cocaïne?

Tucibi, tuci, pink panther of pink cocaïne is een roze poeder. Tucibi spreek je uit als 2C-B, maar het gaat om een andere drug. In het roze poeder worden verschillende drugs aangetroffen. Het gaat vaak om verschillende combinatie met veranderende concentraties. Er wordt onder andere MDMA en ketamine aangetroffen en daarnaast soms nog cathinonen, 2C-B, levamisol en Tramadol (opiaat).

Omdat het om meerdere drugs in een sample gaat en omdat de samenstelling en concentratie van de drugs elke keer anders is, wordt gebruik afgeraden.

Hoe werkt dat testen?

Bij de drugstestsservices in Nederland kun je als consument anoniem je drugs laten testen. Door te testen weet je wát er in je drugs zit, en ook hoeveel. We testen bijna alle drugs: pillen, poeders, vloeistoffen, capsules, papertrips en kristallen. Wat we niet testen, kun je terugvinden op deze pagina. Per persoon kun je maximaal 3 monsters meenemen om te laten testen. 1 monster kan per persoon doorgestuurd worden naar het lab.

Testen werkt als volgt:

Testen van pillen

 • Bij PILLEN wordt eerst aan de hand van een zuurtest met het Marquis reagens, en het opmeten en optekenen van de kenmerken van de pil, gekeken of we deze specifieke pil al in onze database hebben. Voor de zuurtest schrapen we een klein beetje van de pil af. Als we je pil in onze database herkennen, krijg je meteen een uitslag en je pil weer terug (kans hierop is ongeveer 50%). Als je pil niet herkend wordt, sturen we je pil door naar het lab voor analyse. Je kunt dan een week later telefonisch je uitslag opvragen.
 • Het is belangrijk dat je een hele pil meeneemt waarvan het logo goed zichtbaar is.
 • Als je pil niet herkend wordt dan kan de pil naar het lab gestuurd worden. De pil krijg je dan NIET terug. Je kunt dan een week later telefonisch je uitslag opvragen.

Testen van poeders

 • Bij POEDERS geeft een zuurtest met het Marquis reagens een indicatie van de drug die er in zit, om te weten wat en hoeveel er in je poeder zit, sturen we je poeder voor analyse door naar het lab. Je kunt dan een week later telefonisch je uitslag opvragen.
 • Van een poeder heeft het lab minimaal 100 mg nodig.
 • Als je poeder naar het lab gaat, krijg je deze NIET terug.
 • UITZONDERING. De testservice in Amsterdam, heeft naast bovenstaande methodes, ook een Infrarood spectrometer (FTIR) tot haar beschikking. Deze machine kan speed, ketamine en MDMA-poeder ter plekke op stof en hoeveelheid analyseren. Je hebt dan 90% kans, om meteen te weten te komen, wát er in je poeder zit, en ook hoeveel. Dit geldt dus alleen voor speed, ketamine en MDMA-poeders. Alle overige poeders gaan door naar het lab voor analyse, en dan heb je de uitslag een week later.

Testen van vloeistoffen

 • VLOEISTOFFEN gaan altijd meteen naar het lab voor analyse. Je kunt dan een week later telefonisch je uitslag opvragen.
 • Bij vloeistoffen heeft het lab minimaal 2 ml nodig.
 • Als je vloeistof naar het lab gaat, krijg je deze NIET terug.

Testen van LSD

 • Het testen van LSD in het lab is zeer kostbaar en drukt fors op ons test-budget. Daarom worden landelijk slechts twee LSD-samples per week doorgestuurd naar het lab voor analyse. We hebben daarom bij LSD nog een andere testmethode. Het komt er dus op neer dat je twee opties hebt:
 • Optie 1. Je levert één zegel in, deze krijg je niet terug. Een week later krijg je de uitslag van de test, “LSD” of “geen LSD”. Deze testmethode geeft helaas niet aan hoeveel LSD erin zit. Je krijgt wel gegarandeerd een uitslag.
 • Optie 2. Je levert twee zegels die naast elkaar op het vel zitten in, wij sturen deze door naar het lab, die uit alle ingezonden zegels van die week, 2 paar kiest die geanalyseerd gaan worden. Of jouw zegels naar het lab gaan of niet, je krijgt deze twee zegels niet terug. Als jouw zegels de gelukkige zijn, die voor lab-analyse in aanmerking komen, kom je een week later te weten, wát er in je zegel zit en hoe sterk deze stof gedoseerd is. Wij hebben geen invloed op de keuze van het lab en kunnen niet garanderen, dat jouw samples met deze methode getest worden. Als jouw zegels niet door het lab zijn geanalyseerd, krijg je wel sowieso de uitslag “LSD”of “geen LSD”.
 • Je moet dus zelf afwegen of je één of twee zegels wilt inleveren. We begrijpen dat dit niet optimaal is, maar dit is voor nu het beste wat we kunnen bieden.

Testen van NPSen

 • Tot slot. Als je een nieuwe drug wilt laten testen, vragen we je of je daar zoveel mogelijk informatie bij kunt leveren. Anders is het voor ons lab zoeken naar een speld in een hooiberg. Informatie als: wat is de scheikundige naam of straatnaam van de stof, in welke richting moet er gedacht worden, wat is de werking, etc.

Stoffen die we kwantificeren (hoeveel ervan, er in je drugs-sample zit):

 • MDMA (XTC)
 • Amfetamine (speed)
 • Cocaïne
 • Cafeïne
 • Levamisol
 • Fenacetine
 • 2C-B
 • Ketamine
 • 4-FA
 • Methamfetamine

Video Testservice

Bron: Drugslab over de Jellinek testservice

 

Versie: augustus 2020

Welke testen zijn er mogelijk bij de drugstestservice?

Bij de testpunten in Nederland kun je als consument anoniem je drugs laten testen. Door te testen weet je wát er in je drugs zit en bij de meest voorkomende stoffen ook hoeveel. Bijna alles testen we: pillen (we hebben een hele intacte pil nodig), poeders, vloeistoffen, capsules, papertrips en kristallen. Per persoon kun je maximaal 3 monsters meenemen om te laten testen. Maximaal 1 monster kan doorgestuurd worden naar het lab.

REAGENS (Marquistest)

 • Bij poeders is het alleen mogelijk met deze kleurtest een zeer grove indicatie te krijgen van de drug die er in zit, daarna gaat je poeder voor volledige analyse naar het lab.
 • Voor de kleurtest hebben we maar een paar korrels nodig. Om het naar het lab te sturen 75-100 mg.
 • Bij een pil wordt er een klein beetje vanaf geschraapt om de kleurtest mee uit te voeren.
 • We hebben een hele pil nodig om te herkennen in de database of door te sturen naar het lab. Neem dus een pil mee waarbij het logo goed te zien is.
 • Naast de Marquistest wordt je pil gemeten en daarna op de lijst van in het laboratorium geteste pillen gezocht.
 • Staat je pil op de lijst, dan krijg je meteen de uitslag. Ongeveer 50% van de pillen kunnen wij direct herkennen.
 • Is je pil nog niet bij het lab bekend, dan kun je ‘m naar het lab laten sturen (zie hieronder).

LABORATORIUMTEST

 • Je pil (bij een poeder is dat een flink mespuntje [ongeveer 1/10 gram], bij een vloeistof ongeveer een kwart buisje [2 ml.]) wordt in een lab nagekeken op werkzame stoffen en hoeveelheden.
 • Je krijgt je pil/poeder/vloeistof NIET terug.
 • Uitslag krijg je in principe na één week. Maar als het druk is, of als je een drug aanlevert die bewerkelijk is, zoals GHB of LSD, dan krijg je de uitslag na 1-2 weken. In uitzonderlijke gevallen kan het iets langer duren.

En: Als je een nieuwe drug wilt laten testen, vragen we je of je daar zoveel mogelijk informatie bij kunt leveren. Anders is het voor ons lab zoeken naar een speld in een hooiberg. Informatie als: wat is de stofnaam of straatnaam, in welke richting moet er gedacht worden, wat is de werking, etc.

WEGENS DRUKTE

We krijgen wekelijks meer drugs aangeleverd dan ons geld ons toestaat om in het laboratorium te laten analyseren. Daarom kunnen wij helaas niet garanderen dat jouw sample getest wordt. Alle samples die niet geanalyseerd worden worden vernietigd. Dit is omdat er strenge regels verbonden zijn aan het werken met illegale middelen. Je bent je sample dus kwijt. Wij vinden het heel belangrijk dat consumenten komen testen en daarom bieden wij ter compensatie aan dat als jouw sample niet getest is, jij de 2 daaropvolgende keren gratis jouw sample kan inleveren.

Video Testservice XTC

Video Testservice speed

Video Testservice cocaïne

Video Testservice GHB

Video Testservice Hasj & Wiet

Bron: Parool TV over de Jellinek testservice

 

Versie: augustus 2020

Wat testen we niet?

Wat we niet testen:

 • grondstoffen om drugs mee te maken;
 • drugs die je in het buitenland hebt gekocht. De testservices monitoren de Nederlandse drugsmarkten op acuut gevaarlijke drugs. Buitenlandse drugs vervuilen deze monitor;
 • legale drugs (alcohol en smartshopproducten bijvoorbeeld);
 • plantmateriaal (paddo’s, cactus);
 • anabolen (kijk voor meer informatie over anabolen op: www.ergogenics.org, www.eigen-kracht.nl of www.dopingautoriteit.nl). Voor meer informatie over de anabolenpoli, zie: www.kg.nl (speciaal spreekuren). Aanmelden voor het Anabolen-spreekuur: anabolenpoli@kg.nl;
 • medicijnen (kijk voor meer informatie over medicijnen op: www.apotheek.nl);
 • 1P-LSD. Hopelijk is dit tijdelijk. Een 1P-LSD analyse is duur. Dit drukt momenteel teveel op het budget om analyse ervan te rechtvaardigen. Daarom kunnen we het momenteel niet testen.

En:

 • We testen uitsluitend voor consumenten.
 • Ouders, familie, maatschappelijk werkers en of andere niet-consumenten kunnen helaas niet bij ons terecht om drugs te laten testen. Wel bieden we informatie en advies. Je kunt hiervoor bellen met de Drugs Infolijn 0900-1995. Ouders kunnen ook een kijkje nemen bij: www.jellinek.nl/opvoeding of bellen met Jeugdnet van de Jellinek: 020- 590 1350 (tijdens kantooruren).
 • We testen niet voor dealers of producenten. Als je meer dan 3 pillen of een gram poeder bij je hebt, gaan we ervan uit dat je in de handel zit en kunnen we je niet van dienst zijn.

 

Versie: november 2020

Is het testen anoniem?

Ja, het testen is anoniem.

We vragen geen naam of legitimatie aan je. Als je pil, poeder of andersoortige drug naar het lab is gegaan voor analyse, krijg je een samplenummer mee, waarmee je een week later je uitslag op kunt vragen. Dit is dus niet gekoppeld aan een naam of telefoonnummer.

 

Versie: augustus 2020

Wat kost een test?

Amsterdam
TIJDELIJK GRATIS. Normaal kost testen € 2,50 per sample. Betalen kan alleen cash, zodat wij je anonimiteit kunnen waarborgen. We hebben dus GEEN PIN! 😉

Amersfoort, Hilversum (Gooi en Vechtstreek) en Utrecht
ALTIJD GRATIS. Bij de Drugstestservices in Amersfoort, Hilversum en Utrecht zijn er geen kosten verbonden aan het laten testen van je drugs.

 

Versie: november 2020

Kan iedereen drugs laten testen?

Wie wel?

 • We testen uitsluitend voor consumenten, dus mensen die zelf van plan zijn de drugs te gaan gebruiken.

Wie niet?

 • Ouders, familie, maatschappelijk werkers en of andere niet-consumenten kunnen helaas niet bij ons terecht voor een drugstest.
 • We testen niet voor dealers of producenten. Als je meer dan 3 pillen of een gram poeder bij je hebt of je drugs bevat grondstoffen, gaan we ervan uit dat je in de handel zit en kunnen we je niet van dienst zijn.

Heb je vragen over testen?

Als je nog vragen hebt bieden we gratis informatie en advies.
Bel de Jellinek Advieslijn088 – 505 1220, elke werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00.
Je laat je naam en vraag achter. Tussen 13:00 en 17:00 word je teruggebeld.

Of bel met de landelijke Drugs Infolijn 0900-1995. Ouders kunnen ook een kijkje nemen op ik denk dat mijn kind xtc gebruikt wat nu

Disclaimer:

De medewerkers van onze testspreekuren hebben te allen tijden het recht om een sample te weigeren en het niet door te sturen ter analyse. Bijvoorbeeld als de bezoeker (vermoedelijk) niet voldoet aan de gestelde voorwaarden en/of het sample niet van toegevoegde waarde is voor de monitor. Zij zijn geen verantwoording schuldig over het niet doorsturen van een sample aan de bezoeker.

 

 

Versie: november 2020

Hoe oud moet je zijn als je je drugs wil laten testen?

Officieel is er geen leeftijdsgrens voor het testen van pillen, drugs zijn immers illegaal en daarom niet aan een leeftijd gebonden. Ook jongeren gebruiken drugs.

Wel zal een tester een uitgebreid gesprek voeren met bezoekers waarvan hij/zij vermoedt dat deze erg jong zijn. De gebruiker wordt dan bijvoorbeeld gevraagd waarom hij/zij van plan is om te gaan gebruiken, of hij/zij ervaring heeft, wat hij/zij weet van de risico’s en hoe zijn/haar lichamelijke en geestelijke toestand is. De reden hiervoor is dat het op jonge leeftijd gebruiken van drugs een aantal extra risico’s met zich meebrengt:

 • Ten eerste is iemand die jong is nog niet helemaal volgroeid, waardoor hij/zij kleiner, lichter is en minder lichaamsvocht en bloed heeft. Eenzelfde hoeveelheid drugs bereikt dan een hogere concentratie dan bij een volwassen iemand.
 • Ten tweede ontwikkelen hersenen zich tot het 24e levensjaar. Niet uit te sluiten valt dat drugs een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen.
 • Ten derde zijn de hersenen als iemand jong is in verhouding groter dan wanneer iemand volgroeid is. Hierdoor zal bij een jong persoon een groter deel van de genomen drugs in zijn hersenen terecht komen dan bij een volwassene. Ook daardoor kan drugs harder aankomen en meer schade aanrichten.

Normaal gesproken wordt de keuze om wel of niet drugs te gebruiken bij de bezoeker gelaten. Bij bezoekers waarbij druggebruik een extra risico is, kan er wel gestuurd worden op het niet gebruiken van drugs of het uitstellen van het gebruik. Dit kan bijvoorbeeld bij jonge bezoekers of bij bezoekers met een psychische kwetsbaarheid zijn.

 

Versie: augustus 2020

Why do they test drugs in the Netherlands and how does it work?

If you buy drugs in the Netherlands, you should be keenly aware that the potency of the drugs you buy here can differ a great deal from the drugs in your own country. In other words, you never know how strong your purchased drugs will be. If you are trying drugs for the first time or don’t have much experience, be extra careful. We advise you to take a lower dose than you would take in your home country.

If you are staying in Amsterdam for more than a week, you can get your drugs tested anonymously at the Jellinek or GGD Amsterdam drug testing service. Drugs that you submit are analysed in a laboratory. Pills can be compared to the pills in our database. About 50% of the pills can be recognised that way. This means you’ll get the result immediately.

Opening hours

JELLINEK AMSTERDAM

Website Jellinek
Address Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam
Details Every Wednesday, Thursday and Friday between 5.00 and 8.30 PM.
You can call in for the results on Thursdays between 5.00 and 8.30 PM.
Phone +31 88-161 75 50
Costs €2,50 for each sample

 

GGD AMSTERDAM

Website GGD Amsterdam
Address Valckenierstraat 4, 1018 XG Amsterdam
Details Every Monday and Tuesday between 6.30 and 8.30 PM. Saturday between 1:30 and 4:30 PM.
You can call in for the results on Thursdays between 6.30 and 8.30 PM.
Phone +31 20-555 54 50
Costs €2,50 for each sample

 

JELLINEK HILVERSUM (GOOI EN VECHTSTREEK)

Website Jellinek
Address Noordse Bosje 43, 1211 BE Hilversum
Details Every Thursday between 5 and 7.30 PM.
You can call in for the results on Thursdays between 5 and 8.30 PM.
Phone +31 88-161 75 50
Costs No costs

 

JELLINEK UTRECHT

Website Jellinek
Address Arthur van Schendelstraat 800, 3511 ML Utrecht
Details Every Tuesday and Thursday between 6 and 8 PM.
You can call in for the results on Thursdays between 5 and 8.30 PM.
Phone +31 88-161 75 50
Costs No costs

 

JELLINEK AMERSFOORT

Website Jellinek
Address Utrechtseweg 11-13, 3811 NB Amersfoort
Details Every Thursday between 6 and 8 PM.
You can call in for the results on Thursdays between 5 and 8.30 PM.
Phone +31 88-161 75 50
Costs No costs

 

History

At the end of the 80’s Stichting Adviesbureau Drugs (SAD) and Jellinek stepped forward as the pioneering organizations of drug checking. They were illegally testing drug samples of consumers. In that time (1987) SAD also started doing reagent testing (also see ‘how does testing work’) combined with health promotion and drug education at parties/events. They did this under the ‘Safe House Campaign’ banner. Reagent testing gave limited information about the drugs content. But it was better than no information at all. Back then, the drug market was not as complicated and diverse compared to now. So given information was generally very useful for the consumer.

The Drug Information Monitoring System (DIMS) was founded in 1992. In February 1999 the minister of health, Els Borst (ministry of public health, welfare and sport) decided to centralize the drug checking and put the coordination of the DIMS program under the Trimbos Institute’s responsibility (Netherlands Institute of mental health and addiction).

The DIMS program further professionalized the drug-checking service in cooperation with another few alcohol and other drugs services (AoD services). Dancefloor testing moved to test locations in offices.

Monitor

Since 1999, the primary goal of DIMS is not to offer a service to the consumer, but to monitor the Dutch illegal drug market. Based on its observations, action can be taken when an acute public health risk occurs. The possibility for the consumer to know what is in their drug is obviously a useful outcome as well.

Busy

Over the years the test service of DIMS has become better known by the general population. An increasing number of people that use drugs access the service. Especially around the public holidays and the festival season. The last couple of years it happened frequently that more drug samples were collected than the laboratory was able to analyze. There is simply not enough funds to send every collected drug sample to the lab. The DIMS program has started researching other methods to analyse drugs since 2016 to accommodate these increased needs (see FTIR section).

How does testing work?

Drug checking is allowed in the Netherlands and gets more international recognition over time. From a political point of view, this is a strange situation. Drugs are illegal by law but drug checking is legal. Many people from outside of the Netherlands find it difficult to understand this paradoxical situation, but also many Dutch citizens don’t fully understand how this works. Why is it that drug checking is allowed in the Netherlands? How does it work precisely?

There are currently 33 drug checking service locations in the Netherlands (run by addiction care facilities and a public health service [GGD]) where you can anonymously hand in your drug sample. There are testing services and collection points. Collection points only collect drug samples that will be sent directly to the head office. At the testing service, consumers are seen by prevention workers. Consumers get additional information about the testing service and the content of their drugs. This also creates the opportunity to answer any of the consumers questions and to educate them. Experience has shown that visitors of the drug checking service share the gain knowledge with their friend, which dramatically increases the reach of the service. In order to test your drug, you need to bring at least one whole pill (logo clearly visible), 100 mg of powder, 1 blotter or 2 millilitre of fluids.

Powders, fluids and blotters

With all drugs a reagent (Marquis) is used. The reaction of a drug with this reagent provides an indication of what drug the sample could contain. Only an indication, as many drugs will give the same or a similar reaction. It also does not indicate how strong the drug is and if there are any other active substances present. Powders and fluids are always sent to the laboratory because of this reason. It is impossible to identify the drugs exact content by just looking at the shape, colour or structure of the sample.

Pills

Pills, however, can sometimes be identified by their characteristics. Various characteristics are studied: logo, shape, type of breakline, diameter, thickness, profile (flat or bold), and colour. Also the outcome of the reagent test is one of the studied characteristics for recognition. By combining all these specific aspects, the pill can be recognized through the so called ‘weekly list’. The headquarter of the DIMS only puts pills of which they are certain of the content on this list. The list is updated every week. If there is any doubt about the content, the pill is not put on the list.

Spread

When a pill is identified through the weekly list, the consumer is informed about the average dose and the spread. Pills containing an illegal substance such as MDMA are never produced with the same quality as medication, which only may have a tiny maximum spread of the active substance. The spread of illegal drugs can be very big. This can make it difficult for the consumer to determine their dose. The spread is determined by the lowest- and highest measured amount of milligrams in the collected drug-samples. The true spread of that pill’s batch will always be bigger than the spread measured in the laboratory.

Analysis

If a pill is not recognized the visitor can ask to have the sample sent to the DIMS-bureau. All drug-samples are given a unique code which is also given to the visitor. The DIMS-bureau evaluates all collected samples of that week and determines, in combination with the information they were given by the testing service, which samples will be sent to the lab for further analysis. The laboratory measures the samples with GC-MS and LC-DAD. Through the DIMS-bureau the test results are then communicated back to the drug checking service who collected the samples. The visitor can then call to the drug checking service a week after supplying the sample for their test result. The visitor is informed about the exact amount of the active compound when it is a commonly found drug (this is called quantification). Less common substances are often identified (this is called qualification) but not quantified because of the high cost involved. e.g. A sample can contain 50% cocaine, 8% levamisole and lidocaine (not quantified). At this point the following drugs are quantified: MDMA, amphetamine, methamphetamine, cocaine, levamisole, caffeine, 4-fluoramphetamine, 2C-B, fenacetine and ketamine. GHB can be (semi-)quantified through FTIR (see FTIR section).

Some substances cannot be analysed through the standard method (GC-MS). This applies to LSD and GHB. Analysis of these substances is a lot more expensive than the standard analysis of most other substances. This also counts for quantifications of substances that are not standardly quantified (see the 10 drugs described above). Therefore, the amount of possible quantifications is limited.

FTIR

Since 2016 the DIMS program uses an extra analysis technique. To be able to test the large amount of collected samples, the DIMS program has invested in a Fourier Transform InfraRed spectrometer. This allows drug-samples to be analyzed faster and more cost efficiently. Analysis with a FTIR-spectrometer does have a couple of disadvantages.

First, the FTIR spectrometer can only identify substances that make up at least 10% of the drug-sample. e.g. If an amphetamine sample contains 7% caffeine, it won’t show up in the analysis. This, of course, can be risky. A sample containing a low percentage of a high-risk substance, without getting picked up by the analysis, may cause dangerous situations. In reality this hardly ever occurs. When there are indications of amphetamine samples containing a possible more dangerous substance in low concentrations, the DIMS program will send all amphetamine samples to the lab for a long period of time for further control. So in practice, these risks are low.

Secondly, the FTIR spectrometer is a little less accurate. Even a lab analysis has a certain margin of error. In the lab the margin of error has a maximum of 5%. But FTIR results can show a maximum error margin of 10-15%, depending on the tested drug. Because of this less accurate measurement, the DIMS program has extensively studied the appliance of an FTIR spectrometer to make it measure as precisely as possible to maintain reliable results. So FTIR spectrometer result are always mentioned with a spread. For example: The FTIR spectrometer indicates that a MDMA sample contains 73% MDMA. For accuracy, the consumer will also hear the spread: 63-83%. In most cases the true composition will be around 73%, but it may deviate a little (with a maximum of 10%).

The FTIR spectrometer provides less information than a laboratory analysis, but is still more informative then when the drug sample would not have been tested because of the limited budget. If the DIMS program has any doubt about the content of a drug sample after FTIR spectrometer analysis, they can always send the sample to the lab for a further (more accurate) analysis.

Substance Margin of error
Amphetamine   15%
Caffeine   15%
GHB  50mg/ml
Ketamine 10%
MDMA 10%

 

What drugs can be tested?

Almost all illegal substances can be tested, including new psychoactive substances (NPS) like 4-fluoroamphetamine (4-FA). It may occur that a substance is not yet in the laboratory’s database because of its novelty, but this does not happen often. Magic mushrooms, medicine, cannabis, tobacco, steroids, alcohol, smart-products and raw material (precursors) can not be tested.

Why does the government allow drug checking?

Warnings / Red-alerts

In the interest of public health, the government allows drug checking. The DIMS program has the task to monitor the illegal drug market and to inform consumers when potential dangerous situations occur. Warning the public has happened several times in the past. Chances are big that this has saved lives, but this is, of course, difficult to prove. For example: At the end of 2014 a pink superman pill (colour of pil + logo/shape) was found that contained a very high dose of PMMA. After putting out a warning the drug has not been seen at the drug checking services anymore and has not caused any incidents in the Netherlands, as far as we know. It has however caused several deaths in other European countries.

List of risky pills

Since 2015 the DIMS program publishes a list of extra risky pills on drugs-test.nl. This does not mean that other pills don’t have risks, but these are pills you definitely don’t want to take. Because the DIMS program does not test all drugs that circulate on the market, this list is not complete. So it is important to be aware that other pills that are not on this list may still contain dangerous substances. You can find the list here or can find it on the Red Alert App.

Education and prevention

The collected drug-samples provide a representation of the types of drugs that are used in the Netherlands and useful information about trends and other developments of the illegal drug market. A clear example of this is the vast increase of the average amount of MDMA in ecstasy tablets in the last few years. Because of this it was clear that more education and attention was needed for ecstasy. Especially the risks linked to the use of high doses of MDMA.

Conditions

One of the conditions of the DIMS program is that illegal activities, such as the selling and production of illegal drugs, is not stimulated. That is why only consumers are allowed to test their drugs and materials for producing drugs (precursors) are not tested. Because the DIMS program only monitors the Dutch drug market, only samples that are bought in the Netherlands are tested. You can’t bring too many drugs. A maximum of 3 pills, 1 gram of powder, 3 blotters or 10ml of liquid is tolerated.

Drug checking in other countries

The DIMS program drug checking service is a unique service. There are some other countries that have similar services (for example England, Austria, Spain and Switzerland), but there are no services that operates to such extent and for such a long period time. So please use this service and test your drugs before you take anything!

 

Versie: augustus 2020

Waarom is de testservice betrouwbaarder dan websites als pillreports?

Er zijn op het internet een aantal websites te vinden waarop de inhoud van pillen wordt gedeeld. Veel mensen gebruiken deze sites om meer informatie over hun pillen te zoeken in plaats van dat ze naar de testservice gaan. Het kost natuurlijk minder moeite om op een website te kijken dan om langs een testlocatie te gaan. Toch is dit niet verstandig en raden we iedereen aan om langs een betrouwbare testservice te komen. We hebben in Nederland de luxe dat zoiets bestaat, maak er dus ook gebruik van. Op de website van Unity staat een mooie uitleg waarom websites als pillreports of partyflock niet zo betrouwbaar zijn, bekijk deze hier.

 

Versie: juli 2020

Waarmee wordt cocaïne versneden en wat is het risico?

Versnijdingen die bij cocaïne aangetroffen worden zijn:

 • Medicijnen zoals levamisol, fenacetine en hydroxine.
 • Stimulerende middelen zoals cafeïne.
 • Lokaal verdovende middelen als lidocaïne.

Cocaïne of coke kan door gebruikers worden getest. Cocaïne wordt, na xtc/mdma, het meest ingeleverd bij de testservice. 11% van de ingeleverde samples is cocaïne (1). De geteste cocaïne monsters bestaan gemiddeld voor 65% uit cocaïne. De rest zijn andere stoffen. Dit kunnen werkzame (psychoactieve) stoffen zijn, zoals medicijnen, maar ook stoffen zonder werking zoals suikers en bakpoeder. In 2018 bevatten 35% van de monsters levamisol.

Medicijnen

Opvallend is dat cocaïne vaak met medicijnen versneden wordt. Veel van deze medicijnen mogen alleen op doktersvoorschrift voorgeschreven worden.

 • Levamisol werd ooit gebruikt in de behandeling tegen kanker. Sinds 2004 wordt het niet meer gebruikt. In de diergeneeskunde wordt het nog wel gebruikt als antiwormenmiddel. Bij zware gebruikers kan levamisol de afweer ernstig verzwakken (2); het kan leiden tot cytopenie (vermindering bloedcellen) en LIV (door levamisol geïnduceerde vasculopathie).
 • Fenacetine is een pijnstiller en kan nierschade veroorzaken.

Aankoop

Als cocaïne op straat gekocht wordt is de kans op versnijdingen groot en kan men geen verhaal halen. Toeristen zijn hier vaak het slachtoffer van. Nederlandse gebruikers hebben meestal vaste adressen, waardoor ze in ieder geval kunnen klagen als ze een keer een vervelende ervaring met een middel hadden. Om te weten wat er in je cocaïne sample zit kun je dit laten testen. Klik hier voor de testservice van de Jellinek en hier voor de landelijke adressen.

Bron

 1. DIMS jaarbericht 2018, Trimbos-instituut
 2. CAM Quick Scan rapportage Levamisol, RIVM (2015)

 

Versie: oktober 2019

Waarmee worden drugs versneden?

Je koopt drugs regelmatig niet in de zuivere vorm. Drugs worden vaak versneden/vermengd met andere stoffen. Het Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS) gaat na wat er op de markt wordt aangeboden. Zij doet dit door drugs te onderzoeken op samenstelling die via de testservices wordt aangeboden door mensen die van plan zijn drugs te gaan gebruiken. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het DIMS (1) en een rapport over THC-concentraties (2).

 • Nederwiet: 15,3% THC
 • Buitenlandse hasj: 17,8%
 • XTC-pil: het meeste XTC-pillen bevatten MDMA (de werkzame stof in XTC). De sterkte loopt uiteen met uitschieters van meer dan 250mg MDMA.
 • Cocaïnepoeder: de gemiddelde zuiverheid van cocaïne is 69%

Omdat drugs illegaal zijn wisselt de zuiverheid enorm. De variatie in werkzame stof bij de onderzochte monsters is over het algemeen groot. De gebruiker weet dus nooit precies wat hij koopt. Als een gebruiker dat wil weten kan hij zijn drugs testen.

Hasj en wiet

Bij hasj en wiet is de werkzame stof THC. In 2018/2019 bevatte nederwiet gemiddeld zo’n 16,7% THC. De rest van wat je rookt zijn plantendelen en de rest van de hars. De variatie van de aan DIMS aangeleverde monsters is groot. Het onderzochte nederwiet monster met de laagste waarde bevatte 0,7% THC, de hoogste 24,6% THC. Bij hasj heb je vrijwel de zuivere hars, soms vermengd met enkele plantendeeltjes. Buitenlandse hasj bevat gemiddeld 24,8% THC, Nederhasj 26,0%.

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Ten opzichte van de voorgaande meting daalde de hoeveelheid CBD in geïmporteerde hasj significant (6,1% in 2018/2019 versus 8,5% in 2017/2018). De veranderingen in samenstelling van geïmporteerde hasj worden vermoedelijk veroorzaakt door de steeds hogere THC-concentraties en lagere CBD-concentraties van de veelal uit Marokko afkomstige hasj. Het gemiddelde CBD-gehalte in nederwiet lag net als in voorgaande jaren onder de 1%.

XTC

Een xtc-pil bestaat naast xtc uit vulstoffen zoals cellulose, lactose, zetmeel en magnesiumstearaat. Dit laatste wordt gebruikt om de pil over de mal te verdelen. Soms zitten er ook kleurstoffen in. MDMA is de werkzame stof in XTC.

In 2019 bevatte de meeste XTC aangeboden pillen MDMA. De sterkte loopt uiteen tot wel meer dan 250 milligram. Versnijdingen zijn cafeïne, amfetamine (zeer zelden), PMMA (zelden) en mCPP (zelden) .

Cocaïne

Cocaïne monsters zijn voor een groot deel versneden. De gemiddelde zuiverheid van cocaïne is 69% in 2019.

Cocaïne is vaak versneden met medicijnen die niet of nauwelijks meer gebruikt worden in de geneeskunde. In 2019 bevatte bijna de helft van de monsters levamisol. Andere versnijdingsmiddelen waren o.a. cafeïne en fenacetine.

Levamisol is ooit gebruikt bij de behandeling van kanker. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt als anti-wormenmiddel. Bij zware gebruikers kan levamisol de afweer ernstig verzwakken (3). Fenacetine is een in onbruik geraakte pijnstiller en kan nierschade veroorzaken.

Speed

Ook speed wordt regelmatig versneden, voornamelijk met cafeïne. De gemiddelde zuiverheid in 2019 was 49%.

2C-B

Bijna alle 2C-B bevatte in 2019 extra stoffen, vaak naast 2C-B. Als er 2C-B in de pil zat dan was het gemiddelde 11 mg.

 

Andere niet psychoactieve versnijdingsmiddelen die wel gebruikt worden zijn bepaalde zoetstoffen, zoals mannitol en inositol.

Bronnen

 1. DIMS, jaarbericht Update 2019
 2. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2018-2019)
 3. CAM Quick Scan Rapportage Levamisol 2014

 

Versie: juni 2020

Waar is XTC mee versneden?

De laatste jaren wordt XTC niet zoveel versneden met andere psychoactieve stoffen. XTC-pillen bevatten wel steeds een hogere dosering MDMA dan voorheen. Dit brengt meer risico’s met zich mee.

Hieronder een tabel van de gegevens van de XTC-pillen die sinds 2009 bij onze testservice in Amsterdam zijn gebracht (1).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal onderzochte pillen 761 700 649 634 804 974 1.210 1.802 2.143 2.057
Bevatten uitsluitend MDMA 59% 80% 87% 89% 90% 91% 90% 87% 94% 83%
Bevatten voornamelijk MDMA maar ook
andere psychoactieve stoffen
12% 8% 4% 5% 3% 3% 6% 4% 2% 5%
Uitsluitend of voornamelijk andere
psychoactieve stoffen
29% 11% 9% 2% 4% 2% 1% 1% 1% 1%
Overig 4% 3% 4% 3% 7% 2% 9%
Gemiddelde hoeveelheid MDMA 74 96 123 131 148 150 157 164 168 174

In de tabel is te zien dat het aantal geteste XTC-monsters is toegenomen, en ook dat het aantal XTC-pillen dat uitsluitend MDMA bevatte sinds 2010 boven de 80% is gebleven. Behalve het percentage pillen dat xtc bevat is de gemiddelde dosis hoger geworden.
Let wel: dit zijn gemiddelden. De dosis fluctueert sterk en er zijn pillen die meer dan 200mg MDMA bevatten. De enige manier om achter de dosis te komen is door de pil bij een testservice in te leveren.

Veel mensen denken dat er ook speed (amfetamine) in xtc-pillen zit. Dit komt echter nauwelijks voor. Het hoogstens om een of enkele procenten van alle geteste pillen die amfetamine bevatten en dan vaak ook in lage doseringen.

Landelijke cijfers: DIMS jaarbericht 2019

Bron

 1. Antenne 2018, Bonger Instituut

 

Versie: augustus 2020

Hoe weet je of cocaïne versneden is?

Sommige mensen denken dit te kunnen testen door een beetje van de cocaïne bijvoorbeeld op hun tandvlees te smeren. Verdooft het, dan is het goede cocaïne.
Maar helaas, deze methode is een fabeltje! Want sommige middelen waarmee cocaïne wel wordt versneden, zoals ontwormingsmiddel, hebben ook een verdovende werking.

De enige manier om er absoluut zeker van te zijn wat er allemaal in dat pakje zit, is door je drugs te laten testen. Dit kan door heel Nederland bij zogenaamde ‘testservices’. Bij deze testservice kan je (bijna) kosteloos & anoniem je drugs laten testen. Dit kan door middel van een laboratoriumtest. Op deze manier weet je precies wat er in zit en wat de zuiverheidsgraad is. Zo kun je ook verstandiger doseren en veiliger met drugs omgaan.

Lees hier meer over hoe testen werkt. Alle adressen van de verschillende testservices kun je hier vinden.

 

Versie: oktober 2019

Wat is een EZ-test en waar kun je die kopen?

Een EZ-test is een simpel scheikundig testje waarmee je zelf iets te weten kan komen over de inhoud van je drugs. Het is te koop bij smartshops of online.

De informatie die je te weten kan komen over de inhoud van je drugs is alleen wel behoorlijk beperkt. Je kan nooit bevestigen dat een drug in je sample zit. Vooral of het sample iets niet bevat. Dus bijvoorbeeld of een XTC geen MDMA bevat is makkelijk uit te zoeken, maar niet of het werkelijk MDMA is dat er in je pil zit. Of hoeveel er in zit. Of welke andere stoffen er ook in zitten.

Hoe werkt het?

Schraap een klein beetje van je pil af of neem een klein beetje poeder. Doe dit in het buisje en schud het met de dop erop. Houd de kleurreactie goed in de gaten en vergelijk de reactie met de kleuren bij de uitleg. De kleurverschillen zijn soms vrij klein, let daarom goed op.

Verkleuring

Voor het testen van MDMA/XTC (EZ-test Marquis) zijn vooral de eerste 5-8 seconden belangrijk. Bevat de pil MDMA (XTC) dan kleurt de substantie binnen 3-8 seconden donkerpaars tot zwart. Deze verkleuring treedt echter ook op als de pil MDEA of MDA bevat. Kleurt de substantie oranje/bruin dan bevat je pil speed. Kleurt hij geel of groen dan zit er 2C-B of DOB in. Als het resultaat van de test geen enkele kleurreactie geeft, bevat de pil geen van deze stoffen. Wat er dan wel in de pil zit blijft onduidelijk. Er kan dan wel een actieve stof in de pil zitten. mCPP, cafeine, ketamine en cocaine bijvoorbeeld geven geen kleurreactie op het Marquis-reagens.

Beperkte uitslag

De EZ-test geeft een beperkte uitslag. Je weet namelijk nooit hoeveel milligram werkzame stof er in je pil zit. Verder weet je als de pil donkerpaars tot zwart verkleurt, niet zeker of de pil MDMA bevat. Het kan ook MDEA of MDA zijn of een andere stof. Ook kom je er niet achter of er mogelijke andere schadelijke stoffen in zitten. Dus als een pil bijvoorbeeld MDMA bevat én een andere gevaarlijke stof, dan komt dat er niet uit.

Daarom adviseren wij je pil te laten testen bij de testservice en deze test alleen te gebruiken in noodgevallen.

 

Versie: juni 2020

Wat wordt bedoeld met cocaïne bijproducten?

Cocaïne-monsters worden getest bij de testservices in Nederland, en informatie over de cocaïne-monsters wordt verzameld bij het DIMS van het Trimbos-instituut in Utrecht. Cocaïne-bijproducten zijn stoffen die overblijven bij het maakproces van cocaïne. Dan is het maakproces onvolledig geweest, en zijn er andere stoffen bij cocaïne aanwezig.

Daarnaast heb je nog de versnijdingsproducten, zoals levamisol en cafeïne. Deze worden door dealers met cocaïne versneden om meer winst te halen uit een gram cocaïne.

De maximaal haalbare zuiverheid van cocaïne is 89%. Dit komt omdat het cocaïne-molecuul een alkaloïde vorm is (net zoals zeep bijvoorbeeld). Door deze alkaloïde vorm passeert cocaïne makkelijk de bloed-hersenbarrière. Deze alkaloïde-vorm kan alleen bestaan als het gekoppeld is aan een zuur-molecuul, bijvoorbeeld hydrochloride, sulfaat of nitraat. Daarom kan een cocaïne-poeder nooit 100% uit cocaïne bestaan, omdat het cocaïne-molecuul anders uit elkaar valt.

 

Versie: oktober 2019

Waar is speed of amfetamine mee versneden?

In Nederland kun je speed laten testen bij verschillende testservices. In 2018 werden 985 als speed verkochte poeders geanalyseerd.

95% van de monsters bevatten daadwerkelijk amfetamine, dit is ongeveer net zoveel als de 5 jaren ervoor.
Gemiddeld bevatten de poeders 48% amfetamine. Dit is ongeveer net zo hoog als in 2017 (46%), 2016 (45%), 2015 (49%), 2014 (47%) en in 2013 (47%) maar een stuk hoger dan in 2012 (27%), 2011 (30%) en 2010 (39%).
De rest bestond uit andere stoffen. De poeders worden het vaakst versneden met cafeïne. In 2018 bevatte 40% van de poeders ook cafeïne. Dit is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren, maar een stuk minder dan in 2012 (77%) en 2011 (74%). Opvallend zijn de tegengestelde trends in het gehalte cafeïne en amfetamine.

Vanaf 2010 wordt er ook 4-methylamfetamine (4-MA) gevonden in speed samples. Dit is een gevaarlijke stof en hier zijn ook mensen aan overleden in Nederland. In 2012 is 4-MA op de opiumlijst gezet. In 2015 is 4-MA in 13 samples aangetroffen maar telkens in zeer geringe hoeveelheden. In 2016 is het in 1 sample aangetroffen. in 2018 werd dit middel niet meer in speed samples aangetroffen.

Bron: NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)

 

Versie: mei 2020

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin