Waarmee worden drugs versneden?

Je koopt drugs regelmatig niet in de zuivere vorm. Drugs worden vaak versneden/vermengd met andere stoffen. Het Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS) gaat na wat er op de markt wordt aangeboden. Zij doet dit door drugs te onderzoeken op samenstelling die via de testservices wordt aangeboden door mensen die van plan zijn drugs te gaan gebruiken. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het DIMS (1) en een rapport over THC-concentraties (2).

  • Nederwiet: 15,3% THC
  • Buitenlandse hasj: 17,8%
  • XTC-pil: het meeste XTC-pillen bevatten MDMA (de werkzame stof in XTC). De sterkte loopt uiteen met uitschieters van meer dan 250mg MDMA.
  • Cocaïnepoeder: de gemiddelde zuiverheid van cocaïne is 69%

Omdat drugs illegaal zijn wisselt de zuiverheid enorm. De variatie in werkzame stof bij de onderzochte monsters is over het algemeen groot. De gebruiker weet dus nooit precies wat hij koopt. Als een gebruiker dat wil weten kan hij zijn drugs testen.

Hasj en wiet

Bij hasj en wiet is de werkzame stof THC. In 2018/2019 bevatte nederwiet gemiddeld zo’n 16,7% THC. De rest van wat je rookt zijn plantendelen en de rest van de hars. De variatie van de aan DIMS aangeleverde monsters is groot. Het onderzochte nederwiet monster met de laagste waarde bevatte 0,7% THC, de hoogste 24,6% THC. Bij hasj heb je vrijwel de zuivere hars, soms vermengd met enkele plantendeeltjes. Buitenlandse hasj bevat gemiddeld 24,8% THC, Nederhasj 26,0%.

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Ten opzichte van de voorgaande meting daalde de hoeveelheid CBD in geïmporteerde hasj significant (6,1% in 2018/2019 versus 8,5% in 2017/2018). De veranderingen in samenstelling van geïmporteerde hasj worden vermoedelijk veroorzaakt door de steeds hogere THC-concentraties en lagere CBD-concentraties van de veelal uit Marokko afkomstige hasj. Het gemiddelde CBD-gehalte in nederwiet lag net als in voorgaande jaren onder de 1%.

XTC

Een xtc-pil bestaat naast xtc uit vulstoffen zoals cellulose, lactose, zetmeel en magnesiumstearaat. Dit laatste wordt gebruikt om de pil over de mal te verdelen. Soms zitten er ook kleurstoffen in. MDMA is de werkzame stof in XTC.

In 2019 bevatte de meeste XTC aangeboden pillen MDMA. De sterkte loopt uiteen tot wel meer dan 250 milligram. Versnijdingen zijn cafeïne, amfetamine (zeer zelden), PMMA (zelden) en mCPP (zelden) .

Cocaïne

Cocaïne monsters zijn voor een groot deel versneden. De gemiddelde zuiverheid van cocaïne is 69% in 2019.

Cocaïne is vaak versneden met medicijnen die niet of nauwelijks meer gebruikt worden in de geneeskunde. In 2019 bevatte bijna de helft van de monsters levamisol. Andere versnijdingsmiddelen waren o.a. cafeïne en fenacetine.

Levamisol is ooit gebruikt bij de behandeling van kanker. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt als anti-wormenmiddel. Bij zware gebruikers kan levamisol de afweer ernstig verzwakken (3). Fenacetine is een in onbruik geraakte pijnstiller en kan nierschade veroorzaken.

Speed

Ook speed wordt regelmatig versneden, voornamelijk met cafeïne. De gemiddelde zuiverheid in 2019 was 49%.

2C-B

Bijna alle 2C-B bevatte in 2019 extra stoffen, vaak naast 2C-B. Als er 2C-B in de pil zat dan was het gemiddelde 11 mg.

 

Andere niet psychoactieve versnijdingsmiddelen die wel gebruikt worden zijn bepaalde zoetstoffen, zoals mannitol en inositol.

Bronnen

  1. DIMS, jaarbericht Update 2019
  2. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2018-2019)
  3. CAM Quick Scan Rapportage Levamisol 2014

 

Versie: juni 2020