Is XTC/MDMA verslavend?

De verslavingskans bij MDMA (actieve stof in XTC) is klein. Volgens onderzoek hebben 380.000 mensen in het afgelopen jaar XTC gebruikt (1). Helaas is het aantal aanmeldingen bij de verslavingszorg al een aantal jaren niet bekend. In 2015 bedroeg dit 105 aanmeldingen (2). Dit op een totaal van 67.103 aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen nam toen af. Hoe het sinds 2015 verloopt is niet bekend. Er zijn echter geen signalen dat het aantal (flink) toeneemt.

MDMA is een drug die vooral gebruikt wordt tijdens het uitgaan. Dagelijks gebruik of vaker dan wekelijks gebruik komt erg weinig voor. Het merendeel van de gebruikers gebruikt enkele keren MDMA per jaar. Wel kan er geestelijke afhankelijkheid optreden. Dit betekent dat iemand het uitgaan dan niet meer leuk vindt zonder MDMA.

Het verslavingsrisico van MDMA valt dus erg mee. Wat niet bekent dat MDMA geen risico’s heeft. Lees daar hier meer over.

Geestelijke afhankelijkheid

Ja, hier kan sprake van zijn. Als iemand op vaste momenten (vaak met uitgaan) altijd MDMA gebruikt, en ook niet meer of nauwelijks nog van het moment kan genieten zonder MDMA te gebruiken.

Lichamelijke afhankelijkheid

Nee, er is geen sprake van lichamelijke afhankelijkheid (verslaving) bij gebruik van MDMA.

Tolerantie

Ja, de tolerantieontwikkeling voor het bewustzijnsveranderende effect verschilt van die voor het oppeppende effect.

De belangrijkste reden voor mensen om MDMA te nemen is het euforische, bewustzijnsveranderende effect. Dit effect wordt over het algemeen minder als men meer of vaker gaat gebruiken. Meer slikken zorgt dan niet meer voor meer gewenste effecten maar vergroot vooral de ongewenste effecten. Het oppeppende effect komt dan meer naar de voorgrond.

Ontwenningsverschijnselen

Nee, ontwenningsverschijnselen treden ook bij regelmatig MDMA-gebruik niet op.

1) NDM 2019

2) LADIS Kerncijfers verslavingszorg 2015

 

Versie: november 2020