Vraag & Antwoord

Wat staat er in de Drank- en Horecawet?

De Drank- en Horecawet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca, sportkantines, slijterijen en winkels. Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet ligt bij de gemeente. De gemeente wijst ambtenaren aan die toezicht houden. De burgemeester kan boetes opleggen en de opbrengsten van de boetes gaan naar de gemeente. De Drank en Horeca wet is per 1 januari 2014 gewijzigd. De leeftijd waarop alcohol verkocht mag worden is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Tot 31 december 2013 gold voor zwak alcoholische dranken nog de minimumleeftijd van 16 jaar.

Enkele belangrijke bepalingen zijn:

Vergunning voor het verstrekken van alcohol

Voor het verkopen van drank is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt door de gemeente verstrekt. Zowel de commerciële horeca als de niet- commerciële horeca moeten voor het mogen schenken van alcohol een vergunning aanvragen. Supermarkten en detailhandel hebben geen vergunning nodig maar ze mogen alleen zwak alcoholische dranken verkopen. Zwak-alcoholhoudende dranken zijn bier, wijn en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15%. Sterke drank mag alleen in slijterij verkocht worden. Daarvoor is een slijterijvergunning nodig.

18 jaar

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcoholische drank verkocht worden. Dranken met een percentage vanaf 0,5% worden als alcoholhoudend gezien.

3-strikes out

Bij overtreden van de Drank- en Horecawet kan de Burgemeester de drank of horecavergunning schorsen. Bij supermarkten of andere detailhandelaren kan de burgemeester het recht om alcohol te verkopen ontnemen. Hij kan dit doen als een supermarkt binnen een jaar drie keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18.

Jongeren strafbaar

Per 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 die in publieke ruimte zoals op straat, terrassen, cafés of slijterijen, alcohol bij zich hebben of gebruiken strafbaar. Thuis drinken onder de 18 is wel toegestaan. De verkoper van alcohol moet in geval van twijfel aan jongeren om een geldig leeftijdsbewijs vragen. Jongeren kunnen aan de hand van een paspoort, rijbewijs, OV-studentenkaart of bromfietscertificaat laten zien hoe oud ze zijn. Het leeftijdsbewijs geldt voor alle plekken waar alcohol wordt verkocht, zoals onder andere in supermarkten, kantines van sportclubs, club- en buurthuizen, popfestivals en discotheken.

Beperken happyhours

Gemeenten kunnen happy hours en/of stunten met alcoholprijzen beperken.

Verordening schenktijden

Gemeenten moeten een verordening vaststellen waarin de schenktijden van sportclubs, studentenverenigingen en club- en buurthuizen worden geregeld.
Verenigingen,stichtingen en clubs moeten bij het aanvragen van een vergunning een zogenaamd alcoholreglement overleggen. Dit reglement moet een aantal regels bevatten. Een voorbeeld van zo’n regel  voorbeeld van zo’n regel is bijvoorbeeld dat barvrijwilligers niet mogen drinken.

Tankstations

Op bepaalde plekken mag geen alcohol worden verkocht zoals bij tankstations en winkeltjes bij restaurants langs de snelweg. Ook mag er geen alcohol verkocht worden in winkels waar geen levensmiddelen verkocht worden, zoals muziekwinkels, bouwmarkten en kledingwinkels.

Vakdiploma

In de commerciële horeca (café’s, clubs) moet als de bar open is iemand aanwezig zijn die in het bezit is van dit diploma Sociale Hygiëne. Door dit diploma heeft de verkoper van alcohol kennis over alcohol en het verantwoord schenken daarvan. Voor de niet-commerciële horeca (bars bij verenigingen, clubs, stichtingen) moet als de bar open is minimaal een ‘geïnstrueerde barvrijwilliger’ aanwezig te zijn. Een barvrijwiliger is geïnstrueerd als hij de cursus ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ (IVA) gevolgd heeft. Dit is een veel lichtere cursus dan het diploma Sociale Hygiëne. Wel moeten twee leidinggevenden van de vereniging of club, het diploma Sociale Hygiëne hebben. Zij hoeven echter niet aanwezig te zijn als de bar open is.

Toelatings- en schenkverbod

In de Drank- en Horeca wet staat de bepaling dat er niet mag doorgetapt worden aan personen die dronken zijn. Bovendien staat dit ook nog een vermeld in het Wetboek van Strafrecht. Doortappen is dus een strafbaar feit.

 

Versie: juni 2017

 

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat