Vraag & Antwoord

Ik vind hasj en wiet geen echte drugs, waarom legaliseren ze die niet?

Drugs zijn stoffen die het bewustzijn beïnvloeden en om die reden ingenomen worden. Hasj en wiet beïnvloeden het bewustzijn en moeten om die reden dus wel degelijk drugs genoemd worden.

In Nederland wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen drugs met een onaanvaardbaar risico en drugs met een verminderd risico (Opiumwet). Tot de drugs met onaanvaardbaar risico behoren heroïne, cocaïne, XTC, speed en dergelijke. Tot de drugs met een verminderd risico behoren hasj en wiet.

Bij de vraag of hasj en wiet gelegaliseerd moet worden, spelen drie vragen een rol:

Verbod

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat met een verbod de volksgezondheid het beste gediend wordt. Die stelling wordt echter steeds moeilijker verdedigbaar.

Cannabis Wet

Gezien het grote aantal gebruikers en de relatief beperkte maatschappelijke schade kan ook gedacht worden aan een het ontwikkelen van een Cannabiswet. In deze wet zou dan een groot aantal regelingen moeten komen die bijvoorbeeld een kwaliteitscontrole en een prijspolitiek mogelijk maakt. Accijns op cannabis en de legale teelt waarbij geen stroom afgetapt wordt zou voor een lichte prijsstijging kunnen zorgen.

Legaliseren betekent niet dat hasj en wiet vrij verkocht kunnen worden. Legaliseren betekent: het uit de strafwet halen van hasj en wiet en het onderbrengen in een andere of nieuwe wet. Als het gelegaliseerd wordt zal het streng gereguleerd moeten worden, er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de productie, de handel en de verkoop aan consumenten.

De reden waarom legaliseren of reguleren volgens de politiek lastig is, is dat Nederland internationale verdragen ondertekend heeft waarin staat dat drugs alleen gebruikt mogen worden voor medische en wetenschappelijke doelen. Dit verdrag is het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties van 1961. De Verenigde Naties controleren of alle landen zich aan dit verdrag houden. Maar er zijn inmiddels toch een aantal initiatieven om tot legalisering te komen. Uruguay heeft als eerste land ter wereld cannabis volledig gelegaliseerd. Ook in de staten Washington, Colorado en Alaska in de VS heeft de bevolking voor legalisering gestemd en meer lijken te gaan volgen. In Portugal, Zwitserland en in de stad Kopenhagen zijn initiatieven genomen om te legaliseren maar deze hebben het nog niet gehaald. Ook in o.a. Canada is er sprake van legalisatie in de toekomst.

Het argument van de Verenigde Staten om hasj en wiet destijds te verbieden was gebaseerd op de opvatting dat hasj en wiet zou leiden tot moord en krankzinnigheid. Legalisatie zal pas mogelijk zijn wanneer enkele grote landen een aanpassing van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties eisen.

Zei ook de volgende pagina’s voor meer informatie:

Cannabis en de wet.

Hoe werkt de opiumwet?

Wat is legalisering?

 

Versie: december 2015

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat