Deel jouw ervaring

Algemeen

Hieronder lees je alle vragen over dit thema. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Zijn sclerotia, tripknollen of truffels ook paddenstoelen?

Nee, hoewel bepaalde soorten sclerotia net zoals paddo’s de stoffen psilocibine en psilocine kunnen bevatten. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van bepaalde soorten schimmels. Deze schimmels groeien ondergronds en vormen een netwerk van schimmeldraden. Dat netwerk wordt ook mycelium of zwamvlok genoemd.

Het vruchtlichaam (de paddenstoel) geeft op een gegeven moment sporen (zaadjes) af waaruit weer nieuwe schimmeldraden kunnen groeien. Die schimmeldraden krijgen op hun beurt weer knopjes waaruit een nieuwe paddenstoel kan ontstaan. In moeilijke klimatologische omstandigheden verdikken de schimmeldraadjes. Ze slaan dan voedsel en vocht op om later weer te kunnen groeien Die verdikking nu wordt sclerotium genoemd. Het grote verschil tussen schimmels en planten is dat planten bladgroen hebben en schimmels niet. Met behulp van bladgroen en zonlicht kunnen planten koolhydraten opslaan om zo te kunnen groeien. Schimmels hebben geen bladgroen. Zij gebruiken dode planten resten en dieren om aan hun koolhydraten te komen.

Verdikte schimmeldraden

In moeilijke klimatologische omstandigheden kunnen die schimmeldraadjes verdikken. Ze slaan dan voedsel en vocht op om later weer te kunnen groeien. Die verdikking nu wordt scerotium genoemd. Scerotium is dus geen paddenstoel maar een verdikking van het schimmeldraad.

De sclerotia die je in smartshops koopt, komen van de paddenstoelen soorten psilocybe mexicana, psilocibe tampanensis. Deze scerotia bevatten net zoals de paddenstoelen zelf psilocybine en psilocine.

Scerotia worden ook wel tripknollen, Philosophers Stones of truffels genoemd. Truffel is eigenlijk een verwarrende naam omdat de truffel een niet hallucinogene ondergronds groeiende paddenstoel is.

Drugs

Werking

De werking en effecten van truffels komt overeen met die van paddo’s.

De wet

Sinds december 2008 zijn paddenstoelen die psilocibe of psilocybinen bevatten verboden. Omdat sclerotia geen paddenstoelen zijn, vallen deze niet onder de Opiumwet. Sclerotia zijn dan ook vrij te koop in smartshops.

 

Bron:

Alles over paddo’s, door Arno Adelaars; Prometheus Amsterdam 1997; ISBN: 90 533335862.

 

Versie: mei 2019

Wat is de geschiedenis van paddo’s?

Het verhaal van de psychedelische paddenstoel gaat ver terug. Bij opgravingen in Mexico en Guatemala zijn honderden beeldjes gevonden in de vorm van paddenstoelen die duizenden jaren oud zijn. Waarschijnlijk werden toen al paddenstoelen gebruikt. In de oorspronkelijke taal van de indianen heten paddenstoelen ‘het vlees van de goden’ (Teonanácatl) Het gebruik van paddenstoelen is door de Indianen uit vrees voor de Spanjaarden lang geheim gehouden.

Ontdekking Amerika

Amerika werd zo’n vijfhonderd jaar geleden ontdekt door Spaanse ontdekkingsreizigers. Verschillende indianenstammen vereerden heilige planten. De Spanjaarden zagen deze verering als ‘duivels’. Indianen moesten bekeerd worden tot het katholieke geloof. Daarom werden rituelen met paddenstoelen verboden.

De Spanjaarden vonden dat maar één god vereerd worden en dat is de god van het rooms-katholieke geloof. Verschillende bronnen schreven over het gebruik van paddenstoelen als bewijs van de primitieve aard van de indianen. Een fragment uit de zestiende eeuw:

‘Er is een kleine zwarte paddenstoel die ze nanácatl noemden. Vóór zonsopgang aten ze de paddenstoelen met honing, en als ze daardoor opgewonden raakten begonnen ze te dansen, sommigen lachend, anderen huilend (…)’ (1).

Ondanks dat de verering en het gebruik van paddenstoelen door de Spanjaarden verboden werd, bleven de indianen het toch stiekem gebruiken. Het gevolg was dat de paddenstoel vier eeuwen lang werd doodgezwegen. Dat doodzwijgen had zelfs tot gevolg dat in de wetenschappelijke literatuur het bestaan van de psychedelische paddenstoel lange tijd ontkend werd. Zo beweerde de Amerikaanse plantkundige Safford dat de Spaanse kroniekschrijvers zich destijds vergist hadden en de paddenstoel hadden verward met de Peyotecactus.

De herontdekking van de paddenstoel

De Amerikaanse plantkunde student Schultes geloofde niets van dit verhaal. Schultes wist uit eigen ervaring hoe groot de plantenkennis was van de indianen. Dat diezelfde indianen een cactus met een paddenstoel verwarden, achtte hij daarom onmogelijk.

In 1938 lukte het Schultes om een paddenstoel mee terug te nemen naar zijn universiteit en deze te identificeren. In 1939 publiceerde Schultes een artikel over de heilige Mexicaanse paddenstoelen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, ging Schultes naar het Amazonegebied. Daar deed hij twaalf jaar lang onderzoek en ontdekte minstens driehonderd nieuwe planten.

De Mexicaanse paddenstoelencultus werd pas echt ontdekt in 1955, toen de eerste niet-indiaan mee mocht doen aan een nachtelijk paddenstoelenritueel. Deze man -de Amerikaan Gordon Wasson- was ook dé eerste persoon die twee soorten paddenstoelen kunstmatig kon kweken. Wasson schreef een reportage over de paddenstoel in het populaire Amerikaanse tijdschrift Life. De paddenstoelencultus van de Mazteken was toen niet langer geheim meer.

Timothy Leary

Inmiddels kon het chemieconcern Sandoz synthetische psilocybine leveren. Psilocybine is de werkzame stof in paddenstoelen. In de jaren ’60 vonden onder leiding van de psycholoog Timothy Leary experimenten plaats waarbij mensen psilocybine toegediend kregen. Het middel bleek in staat om religieuze ervaringen op te roepen. De psychologiefaculteit van Harvard waar Leary werkte zette de experimenten op den duur stop.

In 1963 werd een artikel gepubliceerd waaruit bleek dat niet alleen de Mexicaanse paddenstoelen psilocybine bevatte maar ook het puntige kaalkopje. Deze paddenstoel komt vrijwel overal voor. Ook in Nederland. In 1976 verscheen in de Verenigde Staten een gids waarin beschreven staat hoe je paddenstoelen kunt kweken. Het boek werd een groot succes.

XTC

In 1988 kwam MDMA (XTC) op de markt. Gebruikers stelden de bewustzijnsverandering die MDMA gaf op prijs. De intensieve ervaringen die mensen opdeden en de soms zeer lichte psychedelische effecten die mensen van MDMA ondervonden, riep een hernieuwde interesse op in middelen die dat ook konden bewerkstelligen, zoals paddenstoelen. Tot in het begin van de jaren negentig waren paddenstoelen nog nauwelijks te krijgen. Ze circuleerden op enkele feesten maar het gebruik bleef schaars.

Smartshops in Nederland

In oktober 1993 opende de eerste smartshop van Nederland haar deuren. Weliswaar niet als smartshop maar als galerie, omdat ze dan de beperkte openingstijden tot 18 uur konden omzeilen. In 1994 begonnen zij met de verkoop van paddenstoelen ofwel magic mushrooms oftewel paddo’s. In de Opiumwet staat dat psilocybine, de werkzame stof in paddo’s verboden is. De hoge raad had echter bepaald dat de drug Khat in de vorm van verse bladeren verkocht mocht worden, ondanks dat deze bladeren stoffen bevatten die in de Opiumwet staan. Deze uitspraak bood een tijd lang de mogelijkheid om verse paddenstoelen te verkopen. Verse paddenstoelen vallen niet onder de Opiumwet, zo gauw ze gedroogd worden vielen ze er wel onder. Drogen is in feite bewerken en dat is dan verboden. Naar aanleiding van een reeks incidenten die met paddo’s te maken zouden hebben in 2007, voornamelijk bij buitenlandse toeristen, kwam de verkoop van paddo’s weer ter discussie te staan. Achteraf bleek dat paddo’s niet of nauwelijks bij deze incidenten betrokken waren.

Verbod per 1 december 2008

Per 1 december 2008 werd de verkoop van verse paddo’s verboden. Ook de teelt van verse paddo’s werd verboden. Verkoop van sclerotia of truffels is toen niet verboden. Sclerotium (meervoud sclerotia) is plantkundig gezien geen paddenstoel en valt daarmee niet onder de Opiumwet. Sclerotia zijn dan ook in de smartshops te koop. Ook kweeksets van paddo’s zijn niet verboden.

 

Bron:
(1) Alles over paddo’s; door Arno Adelaars; Ooievaar Amsterdam, 1999

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2002:AE2095

 

Versie: juni 2020

Wat is de geschiedenis van truffels en paddo’s?

Het verhaal van de psychedelische paddenstoel gaat ver terug. Bij opgravingen in Mexico en Guatemala zijn honderden beeldjes gevonden in de vorm van paddenstoelen die duizenden jaren oud zijn. Waarschijnlijk werden toen al paddenstoelen gebruikt. In de oorspronkelijke taal van de indianen heten paddenstoelen ‘het vlees van de goden’ (Teonanácatl) Het gebruik van paddenstoelen is door de Indianen uit vrees voor de Spanjaarden lang geheim gehouden.

ONTDEKKING AMERIKA

Amerika werd zo’n vijfhonderd jaar geleden ontdekt door Spaanse ontdekkingsreizigers. Verschillende indianenstammen vereerden heilige planten. De Spanjaarden zagen deze verering als ‘duivels’. Indianen moesten bekeerd worden tot het katholieke geloof. Daarom werden rituelen met paddenstoelen verboden.

De Spanjaarden vonden dat maar één god vereerd worden en dat is de god van het rooms-katholieke geloof. Verschillende bronnen schreven over het gebruik van paddenstoelen als bewijs van de primitieve aard van de indianen. Een fragment uit de zestiende eeuw:

‘Er is een kleine zwarte paddenstoel die ze nanácatl noemden. Vóór zonsopgang aten ze de paddenstoelen met honing, en als ze daardoor opgewonden raakten begonnen ze te dansen, sommigen lachend, anderen huilend (…)’ (1).

Ondanks dat de verering en het gebruik van paddenstoelen door de Spanjaarden verboden werd, bleven de indianen het toch gebruiken, in het geniep. Het gevolg was dat de paddenstoel vier eeuwen lang werd doodgezwegen. Dat doodzwijgen had zelfs tot gevolg dat in de wetenschappelijke literatuur het bestaan van de paddenstoel lange tijd ontkend werd. Zo beweerde de Amerikaanse plantkundige Safford dat de Spaanse kroniekschrijvers zich destijds vergist hadden en de paddenstoel hadden verward met de Peyotecactus.

DE HERONTDEKKING VAN DE PADDENSTOEL

De Amerikaanse plantkunde student Schultes geloofde niets van dit verhaal. Schultes wist uit eigen ervaring hoe groot de plantenkennis was van de indianen. Dat diezelfde indianen een cactus met een paddenstoel verwarden, achtte hij daarom onmogelijk.

In 1938 lukte het Schultes om een paddenstoel mee terug te nemen naar zijn universiteit en deze te identificeren. In 1939 publiceerde Schultes een artikel over de heilige Mexicaanse paddenstoelen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, ging Schultes naar het Amazonegebied. Daar deed hij twaalf jaar lang onderzoek en ontdekte minstens driehonderd nieuwe planten.

De Mexicaanse paddenstoelencultus werd pas echt ontdekt in 1955, toen de eerste blanke mee mocht doen aan een nachtelijk paddenstoelenritueel. Deze man – de Amerikaan Gordon Wasson – was ook dé eerste persoon die twee soorten paddenstoelen kunstmatig kon kweken. Wasson schreef een reportage over de paddenstoel in het populaire Amerikaanse tijdschrift Life. De paddenstoelencultus van de Mazteken was toen niet langer geheim meer.

TIMOTHY LEARY

Inmiddels kon het chemieconcern Sandoz synthetische psilocibine leveren. Psilocibine is de werkzame stof in paddenstoelen. In de jaren zestig vonden onder leiding van de psycholoog Timothy Leary experimenten plaats waarbij mensen psilocibine toegediend kregen. Het middel bleek in staat om religieuze ervaringen op te roepen. De psychologie faculteit van Harvard waar Leary werkte zette de experimenten op den duur stop.

In 1963 werd een artikel gepubliceerd waaruit bleek dat niet alleen de Mexicaanse paddenstoelen psilocibine bevatte maar ook het Puntige Kaalkopje. Deze paddenstoel komt vrijwel overal voor. Ook in Nederland. In 1976 verscheen in de Verenigde Staten een gids waarin beschreven staat hoe je paddenstoelen kunt kweken. Het boek werd een groot succes.

XTC

In 1988 kwam xtc op de markt. Gebruikers stelden de bewustzijnsverandering die xtc gaf op prijs. De intensieve ervaringen die mensen opdeden en de soms zeer lichte psychedelische effecten die mensen van xtc ondervonden, riep een hernieuwde interesse op in middelen die dat ook konden bewerkstelligen, zoals paddenstoelen. Tot in het begin van de jaren negentig waren paddenstoelen nog nauwelijks te krijgen. Ze circuleerden op enkele feesten maar het gebruik bleef schaars.

SMARTSHOPS IN NEDERLAND

In oktober 1993 opent de eerste smartshop van Nederland haar deuren. In 1994 begon de verkoop van paddenstoelen ofwel paddo’s. Of het mocht was lang de vraag. In de opium wet staat dat psilocibine, de werkzame stof in paddo’s verboden is. De hoge raad had echter bepaald dat de drug Khat in de vorm van verse bladeren verkocht mocht worden, ondanks dat deze bladeren stoffen bevatten die in de Opium wet staan.

Deze uitspraak bood een tijd lang de mogelijkheid om verse paddenstoelen te verkopen. Verse paddenstoelen vallen niet onder de Opium wet, zo gauw ze gedroogd worden vielen ze er wel onder. Drogen is in feite bewerken en dat is dan verboden. Naar aanleiding van een reeks incidenten met paddo’s in 2007, voornamelijk bij buitenlandse toeristen, kwam de verkoop van paddo’s weer ter discussie te staan.

VERBOD PER 1 DECEMBER 2008

Per 1 december 2008 werd de verkoop van verse paddo’s verboden. Ook de teelt van verse paddo’s werd verboden. Verkoop van sclerotium ofwel tripknol of truffel is toen niet verboden. Slerotium is plantkundig gezien geen paddenstoel en valt niet onder de Opium wet. Sclerotia zijn dan ook in de smartshops te koop. Ook kweeksets van paddo’s zijn niet verboden.

 

Bron:
(1) Alles over paddo’s; door Arno Adelaars; Ooievaar Amsterdam, 1999

Versie: 22.07.2015

Wat is een tripsitter?

Een tripsitter is een persoon die nuchter blijft om iemand anders trip te begeleiden. Dit kan een kennis zijn of iemand uit je vriendengroep. Wanneer jij onder invloed merkt dat je ergens mee zit, of dat je het moeilijk hebt in je trip, kan je dit kwijt bij de tripsitter De tripsitter kan je dan helpen om uit die vervelende gedachten te komen. Of de tripsitter zorgt er voor dat je geen rare dingen doet.

 

Versie: april 2020

Hoe herken je truffel- en paddogebruik?

Symptomen gebruik truffels of paddo’s

Wanneer iemand truffels of paddo’s heeft gebruikt en onder invloed is, uit zich dat in de volgende kenmerken:

 • wijde pupillen;
 • licht verhoogde hartslag;
 • ziet dingen anders dan ze zijn;
 • kan moeilijk uitdrukken wat hij ervaart;
 • logica in gedachtegang verdwijnt. De gebruiker heeft allerlei associaties waardoor hij verward overkomt;
 • soms lachbuien;
 • mogelijk onrust, angst verwarring.
Versie: 22.07.2015

Wat zijn truffels en paddo’s?

Paddo’s

Met paddo’s worden paddenstoelen bedoeld die psilocybine en psilocine bevatten. Dit zijn stoffen die tripeffecten geven. Hierdoor beleef je de werkelijkheid anders.

Paddenstoelen zijn een natuurproduct. De werkzame stof kan van paddenstoel tot paddenstoel en van soort tot soort sterk verschillen. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van bepaalde soorten schimmels. Deze schimmels groeien ondergronds en vormen een netwerk van schimmeldraden. Dat netwerk wordt ook mycelium of zwamvlok genoemd. Deze schimmeldraden zijn heel erg dun, zo dun, dat je ze met het blote oog niet kan zien.

Het vruchtlichaam van een schimmel (de paddenstoel) geeft op een gegeven moment sporen (zaadjes) af waaruit weer nieuwe schimmeldraden kunnen groeien. Die schimmeldraden krijgen op hun beurt weer knopjes waaruit een nieuwe paddenstoel kan ontstaan.

Het grote verschil tussen schimmels en planten is dat planten bladgroen hebben en schimmels niet. Met behulp van bladgroen en zonlicht kunnen planten koolhydraten opslaan om zo te kunnen groeien. Schimmels hebben geen bladgroen. Zij gebruiken dode planten resten en dieren om aan hun koolhydraten te komen.

paddos003

 

Truffels

Truffel is eigenlijk een verwarrende naam omdat de truffel een niet hallucinogene ondergronds groeiende paddenstoel is. De truffels die je in de smartshop koopt zijn eigenlijk sclerotia. In moeilijke klimatologische omstandigheden kunnen schimmeldraadjes in de grond verdikken. Ze slaan dan voedsel en vocht op om later weer te kunnen groeien. Die verdikking nu wordt sclerotium genoemd. Sclerotium is dus geen paddenstoel maar een verdikking van het schimmeldraad.

Sclerotia/truffels worden ook wel tripknollen of Philosophers Stones genoemd. Deze komen van de paddenstoelen soorten psilocybe mexicana, psilocibe tampanensis. Deze scerotia bevatten net zoals de paddenstoelen zelf psilocybine en psilocine.

Sinds december 2008 zijn paddenstoelen die psilocibe of psilocybinen bevatten verboden. Omdat sclerotia geen paddenstoelen zijn, vallen deze niet onder de opium wet. Sclerotia zijn dan ook vrij te koop in smartshops.

Drugs

 

Bron:

Alles over paddo’s, door Arno Adelaars; Prometheus Amsterdam 1997; ISBN: 90 533335862.

Versie: 22.07.2015

 

Hoe gebruikt men truffels en paddo’s?

Paddo’s of truffels worden gegeten. Hoe beter er gekauwd wordt hoe meer van werkzame stof er door het slijmvlies in de mond wordt opgenomen. Hierdoor werkt het sneller. Je kunt er ook thee van zetten, hierdoor merk je het effect nog sneller. Gedroogde paddo’s worden ook weleens gerookt al worden dan waarschijnlijk een groot deel van de werkzame stoffen verbrand.

 

Versie: 22.07.2015

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van truffels en paddo’s?

Sinds 1 december 2008 is verkoop van paddo’s verboden. De verkoop van sclerotia ofwel tripknollen is niet verboden omdat sclerotium (meervoud sclerotia) plantkundig gezien geen paddenstoel is en ook niet onder de Opiumwet valt.
paddo's

De Sclerotia (philosopher ’s stone, tripknol of truffel) groeit onder de grond. De truffel is officieel geen paddo dus staat niet op de opiumlijst en wordt nog steeds verkocht. Truffels lijken op kleine brokjes. Ook kweeksets voor paddo’s zijn nog steeds te koop. 10 gram truffels kosten ongeveer €10 tot €15.

Er zijn 5 verschillende families en 25 verschillende soorten paddenstoelen:

 • De Psilocybe familie
 • De Stropharia-familie
 • De Panaeolus familie
 • De Inocybe-familie
 • De Pluteusfamilie

De letters tussen haakjes geven de sterkte aan. De verklaring van de letters vind je onderaan de pagina.

 De Psilocybe- en Strophariafamilie(1&2):

 • Psilocybe aeruginosa = Koperzwam (WO)
 • azurescens (ES)
 • caerulea = Valse Kopengroenzwam (WO)
 • coprophila = Mestkaalkopje (G)
 • crobula = Franjekaalkopje (MS)
 • cyanescens = Blauwwordend Kaalkopje (MS)
 • fimetaria = Blauwvoetkaalkopje (M)
 • inquilina = Helmkaalkopje (G)
 • liniformans = Slijmrandkaalkopje (ZS)
 • luteonitens = Stropharia (O)
 • merdaria = Meststropharia (O)
 • montana = Zandkaalkopje (O)
 • pseudocynea = Slanke Kopergroenzwam (O)
 • semiglobata = Kleefsteelstropharia (G)
 • semilanceata = Puntig Kaalkopje (SE)
 • cubensis = in smartshopkringen ook wel ‘de Mexicaanse’ of ‘Kuup’ genoemd (M/ S/ ES)

De Panaeolus familie (3):

 • Panaeolus acuminatus = Spitse Vlekplaat (G)
 • ater = Zwartbruine Vlekplaat (Z)
 • fimicola = Grauwe Vlekplaat (Z)
 • foenisecii = Gazon Vlekplaat (Z)
 • subbalteatus = Gezoneerde Vlekplaat (Z-M)
 • cyanescens = in smartshopkringen de ‘de Hawaïaanse’ of ‘de Balinese’ (E)

De Inocybe familie (4) :

 • Conocybe cyanopus = Blauwvoet breeksteeltje (S)
 • De Inocybe-familie:
 • Inocybe aeruginascens = Groenverkleurde Vezelkop (ZM)
 • corydalina = Groene (Peren) vezelkop of Schubbige Perenvezelkop (Z)
 • haemacta = Blozende Stinkvezelkop (Z)

 De Pluteusfamilie (5) :

 • Pluteaus salicinus = Grauwgroende Hertezwam (ZM)

Sterkte

O = onbekend
WO = werking onbekend
G = geen werking
Z = zwak werkzaam
M = matig werkzaam
ZM – zwak tot matig werkzaam
MS = matig tot sterk
ZS = zwak tot sterk werkzaam
S = sterk
SE = sterk tot extreem sterk
E = extreem sterk

 

Versie: mei 2019

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin