Heroïne / opiaten: Algemene informatie

Wil je meer weten over heroïne / opiaten? Hieronder lees je alle algemene vragen en antwoorden over dit thema. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Meer informatie over heroïne / opiaten Informatie over andere middelen

 

Wat is heroïne?

Opiaten zijn stoffen die uit opium worden gewonnen. Behalve opiaten zijn er ook een aantal chemisch gemaakte stoffen die een vergelijkbare werking hebben. Deze worden ook vaak opiaten genoemd.

Opium zit in de papaver somniferum (somniferum = slaapverwekkend). De plant heeft een paarse of witte bloem. In Nederland komt de papaver voor als klaproos. Deze bevat echter geen opium. De papaver somniferum vindt men in Turkije, Iran, Irak, Afghanistan, India, Nepal, Bangladesh, Birma, Thailand, Laos, Mexico, Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen.

Melksap

Als de bloem van de papaver is uitgebloeid en de bladeren zijn weggewaaid blijft de zaaddoos over. Als hier een sneetje in wordt gemaakt, komt er een wit melksap uit die aan de zaadbol blijft kleven. Het melksap droogt op en verkleurt vervolgens bruinzwart. Met een stomp mesje kan men dan de stroopachtige stof van de zaadbollen schrapen. Op dat moment heeft men ruwe opium.

Wit melksap uit de papaverbol

Maanzaad

De zaaddoos bevat ook zaden. Deze zaden zijn blauw zwart en worden gebruikt op brood. Op een gegeven moment ontstaan er gaatjes in de zaaddoos. De zaadjes drogen en de wind zorgt ervoor dat ze uit de zaaddoos kunnen wegwaaien.

Opium, morfine en heroïne

Als men ruwe opium zuivert van plantendelen krijgt men rookopium. Ruwe opium bevat verschillende stoffen (alkaloïden*) waaronder morfine en codeïne. Opium kan 10 tot 15% morfine bevatten. Via een chemisch proces is men in staat om de morfine uit de opium te isoleren. Morfine is een zwaar verdovend en pijnstillend middel en mag alleen voor medische doeleinden gebruikt worden. Door de morfine chemisch te bewerken, ontstaat uiteindelijk de heroïne. Heroïne ziet eruit als een korrelig (wit, grijs of bruin) poeder.

Endorfine en morfine

Endorfine is een overdrachtsstof (neurotransmitter) in onze hersenen. De stof morfine lijkt sterk op endorfine. Overdrachtsstoffen zorgen voor de overdracht van signalen van de ene zenuw naar de andere. Ook kunnen ze signalen (bijvoorbeeld pijn signalen) blokkeren. Endorfinen spelen een rol bij het tegengaan van pijn en het ontstaan van euforie ofwel geluksgevoelens.

*Alkaloïden zijn sterk werkende stoffen die voorkomen bij planten. Voor de plant hebben alkaloïden vermoedelijk een functie om insecten te weren. Alkaloïden werken op het centraal zenuwstelsel.

Versie: november 2019

 

Wat is de geschiedenis van heroïne?

De geschiedenis van opium gaat heel ver terug. Er is een tekst in spijkerschrift van 3500 voor Christus waarin over de verbouw van papaver en productie van opium gesproken wordt. De tekst op een tablet van klei is gevonden in een Soemerisch spiritueel centrum niet ver van het huidige Bagdad. De Soemeriërs noemden opium “gil” wat geluk betekent.

In het oude Egypte was opium bekend en werd het rond 1500 voor Christus al op grote schaal gebruikt. Ook in het oude Griekenland was het bekend. De godin Demeter ontdekte dat haar verdriet afnam als ze opium nam. De Grieken verbonden opium met diverse goden als Thanatos (god van de dood), Hypnos (god van de slaap) en Morfeus (god van de dromen).

Van Alexander de Grote (356- 323 voor Christus) is bekend dat hij opium gebruikte. Hij nam het mee naar India. Maar omdat hij het voor zichzelf en zijn mannen bewaarde, kwam het niet in handen van de plaatselijke bevolking.

China

De Arabieren namen het gebruik van opium over van de Egyptenaren. Pas in de 7e eeuw kwam opium via Arabische handelaren in China terecht, waar het in eerste instantie gebruikt werd om diarree te genezen. Later werd opium onder invloed van de Hollandse kolonisten een middel tegen malaria én een roesmiddel.

China raakte in de ban van opium. Het gevolg was dat veel gebruikers verslaafd raakten. De Oost Indische Compagnie maakte handig gebruik van al die verslaafden om er financieel beter van te worden. Rond 1790 werd door de Compagnie per jaar 300 ton opium naar China geëxporteerd. Tot vlak voor het uitbreken van de opium oorlogen was dat al opgelopen tot 2600 ton per jaar.

In een poging het aantal verslaafden te beperken, vernietigden de Chinezen een grote lading Brits opium van de Oost Indische Compagnie in Kanton. De Britse opiumhandelaren wilden hun lucratieve handel natuurlijk niet kwijtraken. Het gevolg was het uitbreken van de twee opium oorlogen. De Britten wonnen, de Chinezen verloren.

Pas in 1906 gaf de Chinese keizerin aan er echt schoon genoeg van te hebben en eiste ze dat het verbouwen van papaver aan banden werd gelegd. Met toestemming van de Engelse regering werd afgesproken dat de Engelse importen verminderd zouden worden.

Opium in Europa

In Europa werd opium pas in 1525 als medicinaal drankje geïntroduceerd. Het drankje droeg de naam ‘laudanum’ en was gemaakt van alcohol en opium. Het werd door zowel volwassenen als kinderen gebruikt als slaap- en pijnstillend middel. Het drankje was erg populair. Gedurende de 19e eeuw was opium zowel in de VS als in Engeland bij drogisten vrij te koop. Het werd vooral gegeten of gedronken. Toen al werd er gerapporteerd over verslaving aan opium. Volgens de Engelse schrijver De Quincey (1785-1859) waren diverse beroemdheden verslaafd (1).

In de VS begon in 1875 met de economische crisis de ommekeer. Uit onvrede schoven de Amerikanen de schuld van de crisis af op de Chinezen die daar al 25 jaar daar woonden. De Chinese gewoonten -waaronder het opiumgebruik- werden door het slijk gehaald.

Morfine en heroïne

In 1803 ontdekte een Duitse apotheker hoe uit opium morfine gemaakt kon maken. Morfine werd net als opium gebruikt als middel tegen chronische pijnen en slapeloosheid, maar het werd ook genomen door mensen die verslaafd waren aan laudanum en daar vanaf wilden komen. Dit werkte niet aangezien morfine nog krachtiger en verslavender is als opium. Hoe verslavend morfine was, bleek toen rond het jaar 1865 45.000 soldaten verslaafd terugkeerden van de Amerikaanse burgeroorlog.

In 1898 bereidde een Duitse scheikundige heroïne uit morfine. De werking van heroïne bleek nog veel sterker dan die van morfine. Om die reden werd de drug ook ‘heroïne’ genoemd, wat in het Duits heldhaftig of krachtig betekent. Daar waar men morfine gebruikte om van een laudanumverslaving af te komen, ging men heroïne gebruiken om weer van die morfineverslaving af te komen. Een vicieuze cirkel was het gevolg. Men kreeg pas in de gaten hoe verslavend heroïne was toen het te laat was.

Opiumconferentie

In 1911 werd tijdens de Internationale Opiumconferentie in Den Haag een eerste poging gedaan om de handel in drugs te verbieden. De conferentie werd georganiseerd op initiatief van de VS. Door de grote economische belangen die bij de wereldwijde opiumhandel gemoeid waren, waren niet één maar drie conferenties nodig om uiteindelijk in 1912 te komen tot een Opiumverdrag, die pas na de Eerste Wereldoorlog werd ondertekend.

Het verdrag bevatte zes hoofdstukken die de economische belangen van de deelnemende landen beschermden:

 • De in- en uitvoer en de distributie van ruwe opium werd daarom niet verboden maar gereglementeerd
 • De productie van en de handel in bereide opium zou worden onderdrukt
 • Cocaïne en opiaten (als morfine en heroïne) mochten alleen nog gebruikt worden voor medische- en wetenschappelijke doeleinden en de deelnemende landen werd verplicht regels en wetten op te stellen ten aanzien van de handel en de verkoop van verdovende middelen.

Het Opiumverdrag legde de basis voor de Nederlandse Opiumwet van 1919. In 1914 was in de VS al de Harrison Narcotic Act aangenomen die het bezit van drugs waaronder heroïne strafbaar stelde. In 1924 werd in de VS ook het medicinale gebruik van deze middelen verboden. Dit in tegenstelling tot landen als Nederland en Engeland.

Volgens de Nederlandse Opiumwet van 1919 is heroïne een harddrug: gebruik en handel zijn strafbaar. Niet de gebruiker maar de dealer wordt vervolgd. Morfine, opium en heroïne mogen wel gebruikt worden voor medische doeleinden.

Nederland

In Nederland werd opium vooral door Chinezen gebruikt in het Binnen Bantammer kwartier in Amsterdam en Katendrecht in Rotterdam. De Chinezen rookten (of schoven) de opium. Eind jaren 60 begon in Nederland het drugprobleem. Sommige gebruikers van speed, lsd en cannabis kochten plakjes opium bij de Chinezen. Sommige speedgebruikers die spoten gingen ertoe over om de opium ook te spuiten (1).

In 1972 kwam heroïne op de markt (1). De Chinese maffia uit Hong Kong en Singapore brachten hele goedkope heroïne op de markt. Het was in die tijd nog goedkoper dan hasj, speed en opium. Hierdoor raakten in zeer korte tijd zeer velen verslaafd. In 1980 had alleen Amsterdam al ruim 10.000 heroïne verslaafden. De verslaafden verloederden snel en velen kregen een overdosis. In 1985 bleek dat door spuiten hiv overgedragen kon worden.

Door de verloedering, ziekten, overdoses en verslaving kreeg heroïne een zeer negatief imago. De populariteit onder de jongeren nam snel af en er kwamen bijna geen nieuwe heroïne gebruikers meer bij. Het aantal heroïneverslaafden is daardoor sterk afgenomen. De heroïneverslaafde van nu vergrijst. Sinds 2002 is het aantal cliënten dat in behandeling is gedaald van 15.733 naar 9.093 in 2015 (2). De leeftijd van de gemiddelde cliënt steeg van 39 jaar naar 48.

In Nederland kunnen mensen die langdurig verslaafd zijn aan heroïne en bij wie iedere hulp gefaald heeft in een daarvoor ingerichte hulpverleningsinstelling heroïne voorgeschreven krijgen. Doel van heroïneverstrekking op recept is dat deze gebruikers een stabieler leven kunnen leiden en dat ze zich niet meer hoeven te begeven in het criminele circuit. Ook is het tegenwoordig mogelijk dat mensen die problematisch gebruiken en zeer crimineel zijn verplicht af te laten kicken.

Bronnen

 1. Noorlander, E. Opiaten. In Drugs en Alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving
 2. Ladis, IVZ Kerncijfers Verslavingszorg.

 

Versie: november 2019

Op welke manieren kun je heroïne gebruiken?

Heroïne wordt op verschillende manieren gebruikt:

Verdampen/chinezen

Bij chinezen wordt de heroïne op een stukje aluminiumfolie gelegd en verhit. De dampen worden via een buisje/kokertje geïnhaleerd. Dit wordt ook wel ‘Chasing the Dragon’ genoemd. Bijna 90% van de gebruikers chineest.

Spuiten

Bij spuiten wordt de heroïne op een lepel gelegd en vermengd met water en citroensap of ascorbine. Vervolgens wordt het mengsel verhit en wordt de opgeloste heroïne in een injectiespuit opgetrokken en direct in een ader gespoten.

Bij spuiten en chinezen heeft de heroïne direct effect. Het werkt ongeveer 4 tot 6 uur. Van de mensen die in 2015 bij de verslavingszorg in behandeling waren spoot 8% de afgelopen maand. 72% chineeste het, 16% dronk het en 3% snoof het.  Vroeger werd er veel meer gespoten. De afname in spuiten komt door de extra risico’s die aan spuiten vast zitten. Bij gebruik van andermans spuit kun je hiv en hepatitis oplopen (bron: NDM 2018, Trimbos-instituut).

Roken

Roken in een vloeitje komt slechts zelden voor.

Snuiven

Heroïne kan ook gesnoven worden. Ook dit komt slechts zelden voor.

 

Versie: november 2019

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van heroïne?

De heroïne die in Nederland verkocht wordt, komt voornamelijk uit Afghanistan. Omdat de handel veelal via Turkije verloopt wordt het wel Turkse heroïne genoemd.

Turkse heroïne lost niet goed op in water. Het is vooral geschikt om te roken. Als men Turkse heroïne wil oplossen moet aan het water een zuur zoals ascorbinezuur toegevoegd worden. Chinese heroïne wordt op een andere manier bereid en lost wel goed op in water.

Namen voor heroïne zijn bruin, smack, horse dope of brown sugar. Het komt in poedervorm op de markt en is meestal wit, bruin of lichtroze van kleur. Het kan ook in vaste bruine vorm (lijkt op gedroogde klei) op de markt komen.

Heroïne wordt in sommige gevallen versneden met cafeïne of met paracetamol. Soms ook met zetmelen, suikers of stophoest. Deze versnijdingsmiddelen zijn – bij spuiten van de drug – zeer gevaarlijk.

De zuiverheid van heroïne varieert tussen de 15 en 30% in Europa.

1 gram heroïne (4 kwartjes of 10 streepjes) kost tussen de tussen €20 en €40.

 

Versie: november 2019

Hoe wordt heroïne gemaakt?

Het productieproces van heroïne gaat in drie stappen:

 1. Van ruwe opium naar rookopium
 2. Van opium naar morfine
 3. Van morfine naar heroïne

Van ruwe opium naar rookopium

Als de bloem van papaver is uitgebloeid en de bladeren van de bloem zijn weggewaaid blijft de zaaddoos over. Als hier een sneetje in wordt gemaakt komt er een wit melksap uit die aan de zaadbol blijft kleven. Het melksap droogt op en verkleurt vervolgens bruinzwart. Met een stomp mesje kan men dan de stroopachtige stof van de zaadbollen schrapen. Op dat moment heeft men ruwe opium. De ruwe opium zuivert men van plantendelen waarna de rookopium ontstaat.

Van papaver tot heroïne

Van opium naar morfine.
Opium kan 10 tot 15% morfine bevatten. Via een chemisch proces is men in staat om de morfine uit te opium te isoleren. Van morfine wordt weer heroïne gemaakt. Er zijn twee methodes: de kalkmethode en de ammoniamethode.

 

Kalkmethode

Bij de kalkmethode wordt de opium onder voortdurend roeren opgelost in water. Vervolgens voegt men er kalkhoudende stof aan toe. Hierdoor lost de morfine op in het kalkwater. Vervolgens filtert men het geheel door een flanellen doek. Het kalkwater met de opgeloste morfine gaat door de doek heen terwijl de andere bestanddelen achterblijven.

Het kalkwater met de opgeloste morfine wordt opnieuw verhit waarna geconcentreerde ammonia wordt toegevoegd. De morfine slaat hierdoor op de bodem van de pan of het vat neer. Tenslotte filtert men het geheel nog een keer door een flanellen doek. De witte morfinedeeltjes blijven dan op de doek achter. Deze worden gedroogd.

Ammoniamethode

Bij ammoniamethode slaat men de stap met kalk over. Men mengt de morfine met water, wacht tot zoveel mogelijk opgelost is en voegt daarna pas ammonia toe. Bij de ammoniamethode blijven meer verontreinigingen in de morfine achter.

Van morfine naar heroïne

Morfine is de grondstof voor heroïne. Men begint met de morfine 6 uur lang met azijnzuuranhydride te verhitten op een temperatuur van 185 graden. Er ontstaat dan al heroïne maar nog in opgeloste vorm. Vervolgens voegt men natriumcarbonaat toe. De heroïne slaat dan in vaste vorm neer. Men filtert vervolgens de heroïne uit deze natriumcarbonaat oplossing. Vervolgens gaat men de heroïne zuiveren.

Dat doet men o.a. met alcohol. Een tweede zuiveringsprocedure voert men door met ether en zoutzuur. Er ontstaat dan 80% tot 90% zuivere heroïne.

Wanneer heroïne op de plaats van bestemming is aangekomen, wordt het weer door handelaren versneden met bijvoorbeeld cafeïne en paracetamol. In Amsterdam had de heroïne eind 1999 een zuiverheidsgraad van rond de 20% tot 30%.

 

Versie: november 2019

Hoe herken je heroïne gebruik?

Een heroïnegebruiker zal snel opvallen. In het algemeen hebben heroïnegebruikers zeer wisselende stemmingen. Dan weer zijn ze rustig of opgewekt dan weer onrustig en gejaagd.

Onder invloed zie je de volgende kenmerken:

 • Knikkebollen, het lijkt net of de gebruiker in slaap valt.
 • Pupillen als speldenknoppen.
 • Suf, langzaam, traag.

Als de heroïne uitgewerkt is, verandert het beeld. De gebruiker wordt dan onrustig, gaat transpireren en voelt zich geleidelijk aan ziek worden. De onthoudingsverschijnselen zijn heftig. De drang om te gebruiken is bij het ervaren van onthoudingsverschijnselen enorm groot. Je ziet dan bij heroïne gebruikers dat gebruik het belangrijkste in iemands leven wordt. Alles wordt er aan opgeofferd: hobby’s, vrienden, goede relatie met familie, werk en opleiding.

 

Versie: november 2019

Wat is krokodil (nagemaakte verontreinigde desormorphine)?

Krokodil (poor man’s heroïne) is een afgeleide van morfine. Het heeft een kalmerende en pijnstillende werking. De werking is veel sterker dan morfine. Het is een tijdje geproduceerd door de geneesmiddelenfabrikant Roche maar al gauw van de markt gehaald o.a. vanwege de verslavende werking. Bij spuiten veroorzaakt de drug ontstekingen van aders en gangreen (afsterven van weefsel).

Rusland

In Rusland wordt het middel illegaal nagemaakt ten behoeve van de drugsmarkt. Hiervoor worden codeïne tabletten gebruikt en stoffen als rode fosfor, benzine en zoutzuur. Er ontstaat dan een stof die gespoten kan worden en die veel goedkoper is dan heroïne waardoor afzet gegarandeerd is.

Nederland

In Nederland komt Krokodil niet voor. Dat komt omdat in Nederland voor heroïnegebruikers vervangende middelen beschikbaar zijn. Zij hoeven dus niet uit te wijken naar dit soort middelen. In Nederland worden heroïnegebruikers opgevangen in methadonverstrekking programma’s. Ook zijn er voor heel specifieke groepen mogelijkheden om heroïne verstrekt te krijgen. Voor heroïnegebruikers is krokodil dus niet interessant. Daarbij komt nog eens dat heroïnegebruikers in Nederland vrijwel niet spuiten. Naar schatting spuit slechts 10% van de gebruikers. In Nederland bestaat de mogelijkheid om drugs te laten testen. Als krokodil op de markt zou zijn, zouden de testservices daar snel achter komen.

 

Versie: november 2019

Wat moet je doen als je een heroïnespuit vindt?

Neem direct contact op met de lokale gemeentelijke reinigingsdienst of met de politie. Raap de spuit nooit zelf op. De kans dat je jezelf prikt is te groot. Als je hun nummer niet kunt vinden, bel dan het gemeentehuis of de politie en vraag naar het telefoonnummer van de reinigingsdienst. De medewerkers van de reinigingsdienst komen de spuit altijd ophalen. Dat doen ze met een mechanische tweevingerige arm. Daarmee pakken ze de spuit op en gooien die in een speciale bak.

Besmettingskans heroïnespuit

Bij prikken kan men besmet raken met geelzucht (hepatitis) of hiv. De kans op besmetting met hepatitis B ligt bij een besmette naald op 30 procent. Voor hepatitis C ligt die kans op 3 procent. De kans op besmetting met hiv, het virus dat aids veroorzaakt, is klein en ligt op 0,3 procent.

Wat te doen als je geprikt bent aan een heroïnespuit?

Als mensen zich aan een spuit prikken, moeten ze de wond zoveel mogelijk laten bloeden en niet uitzuigen. Vervolgens moeten ze de wond wassen met water en zeep en ontsmetten met jodium. In verband met de vroegbehandeling moet zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de huisarts of de GGD. Zij zullen bloed afnemen.

Als iemand nog niet is gevaccineerd, moet er binnen 24 uur een injectie worden gegeven met anti-hepatitis B immunoglobine en een injectie met het hepatitis B-vaccin. Er is nog geen vaccin tegen hepatitis C. Verder moet worden overwogen of een zogenaamde PEP-medicatie tegen hiv raadzaam is. PEP staat voor Post Expositie Profylaxe. Deze moet dan wel binnen twee uur worden gegeven.

 

Versie: november 2019

Wat is Laudanum?

Laudanum is een wijn waarin opium en kruiden opgelost zijn. De arts Paracelsus (1493-1541) was de uitvinder. Later is zijn recept verbeterd door de Engelse arts Thomas Sydenham. De drank (Laudanum liquidum Sydenhami) bestaat uit 90% Spaanse wijn en 10% opium ( = ongeveer 1% morfine). Verder werden kaneel, kruidnagel en saffraan toegevoegd.

Laudanum gebruik 18e en 19e eeuw

Laudanum werd gebruikt als middel tegen allerlei kwalen. Vanwege de opium werkt het pijnstillend en kalmerend. In de 18e en de 19e eeuw was gebruik heel gewoon. Het was vrij verkrijgbaar en goedkoop. Het werd gebruikt als pijnstiller, slaapmiddel en als kalmeringsmiddel. Vergelijkbaar met hoe wij nu aspirine gebruiken (1).

De dichter Baudelaire was een fervent aanhanger van laudanum en de Engelse schrijver Thomas de Quincy schreef er een boek over. Het boek is vertaald in het Nederlands en heet: ‘Bekentenissen van een Engelse opiumeter.’ Laudanum is net als opium behoorlijk verslavend. In grote dosissen is laudanum gevaarlijk.

Verbod

De productie en export van opium werd in 1919 bij de eerste Opiumwet verboden. De tweede Opiumwet, die stamt uit 1928, verbood ook het bezit. Met opium werd ook het laudanumgebruik aan banden gelegd. Nu wordt laudanum niet meer gebruikt.

 

Bron: Niessink, R. Overige verdovende middelen. In: Drugs en Alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving

 

Versie: januari 2021

Hoe komt het dat er in Nederland steeds minder heroïne wordt gespoten?

Van alle drugs is heroïne de drug die het meest gespoten wordt. Drugs spuiten wordt in Nederland steeds minder voor, ook bij heroïne.

Van de cliënten die stonden ingeschreven bij de hulpverlening heeft 37% ooit gespoten maar vraag je naar het spuitgedrag van afgelopen maand dan heeft slechts 6% afgelopen maand gespoten (1).

In een veldwerkonderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Haarlem werden problematische opiaatgebruikers ondervraagd. Daar gaf 10% aan in de afgelopen vier weken te hebben gespoten, 13% deed dat in de afgelopen 6 maanden en 40% in het afgelopen jaar (2).

De heroïne wordt meestal ‘gechineesd’. De heroïne wordt dan op aluminiumfolie gelegd en verhit. De heroïnedampen worden door een kokertje geïnhaleerd en komen via de longen in het bloed terecht. Zie hiervoor de animatie drugs in het lichaam.

Het spuiten is afgenomen omdat:

 • Druggebruikers ouder zijn geworden.
 • Men stopt met spuiten vanwege gezondheidsredenen.
 • Crack/basecoke op de markt kwam.
 • er een sterke afname ws van druggebruikers uit het buitenland.

Ouder worden

De gemiddelde leeftijd van de heroïnegebruikers in behandeling is 48 jaar (1). Zij hebben door het vele spuiten bijna geen aderen meer om te spuiten en maken dus de overstap van spuiten naar chinezen.

Aids en hepatitis

Als gevolg van de aidsepidemie zijn druggebruikers overgegaan op andere manieren van gebruik. Door gebruik van andermans spuit kan men besmet raken met het hiv of hepatitis C.

Het op de markt komen van basecoke (crack)

Crack werkt kort en heel heftig en is voor sommige gebruikers een gelijkwaardig alternatief voor spuiten.

Buitenlandse druggebruikers

Het aantal buitenlandse heroïnegebruikers (waaronder veel spuiters waren) is sterk gedaald. In Nederland wordt sinds midden jaren tachtig t.a.v. buitenlandse verslaafden een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Dat wil zeggen dat buitenlandse gebruikers zoveel mogelijk terug naar huis gestuurd worden. Buitenlandse en vooral Duitse druggebruikers spoten vaak.

Spuitomruil

Dat het aantal spuiters afneemt blijkt ook uit de cijfers van de spuitomruil in Amsterdam. In Nederland bestaat in verband met de aidsepidemie onder druggebruikers de mogelijkheid om een gebruikte spuit te ruilen tegen een nieuwe spuit. Het aantal omgeruilde spuiten in Amsterdam is gedaald van 1.000.000 spuiten in 1992 naar 97.000 spuiten in 2017 (2).

Spuiten werd overigens vooral door Nederlandse druggebruikers gedaan. Surinaamse druggebruikers spoten vrijwel nooit. Een gezond en verzorgd lichaam is belangrijk in de Surinaamse cultuur.

 

Bronnen:

 1. Kerncijfers Verslavingszorg 2015, LADIS
 2. NDM 2018

 

Versie: januari 2021

Wat zijn de verschillen tussen heroïne en methadon?

Methadon heeft dezelfde effecten en risico’s als heroïne. De verslavende werking is hetzelfde. Na een aantal weken methadongebruik krijgen gebruikers ook onthoudingsverschijnselen van methadon. Maar er zijn een aantal belangrijke verschillen. Bij heroïnegebruik treden de effecten na enkele seconden in zeer hevige mate op. Dit wordt door gebruikers de flash genoemd. Methadon kent deze flash niet. Om die reden gebruiken chronische verslaafden naast methadon soms toch nog heroïne, wat overigens het risico op een overdosis vergroot.

Methadon werkt ook langer dan heroïne. Heroïne werkt 4 tot 6 uur en methadon 24 tot 36 uur. Door deze lange werking kan de verslaafde volgens een normaal dag- en nachtritme leven.

Een ander verschil is nog dat methadon zuiver is. Het wordt geleverd door de apotheek en is dus niet versneden met andere stoffen. Heroïne is vaak wel versneden.

 

Versie: januari 2021

Hoe zien heroïne en crack (basecoke) er uit?

Heroïne ziet er uit als een korrelig (wit, grijs of bruin) poeder. Crack ziet eruit als witte tot bruine kristallen.

 

 

 

Versie: januari 2021