Wat is crack of basecoke?

Crack of basecoke is een bewerkte vorm van cocaïne. De bewerking is nodig om de cocaïne rookbaar te maken. De bewerking gebeurt door de snuifcoke (cocaïnehydrochloride) in water op te lossen en een sterke base (bijv. natriumcarbonaat, maagzout of ammonia) toe te voegen. Daarna wordt het uit de oplossing gefiltreerd en blijft er basecoke over.

Snuifcocaïne kan niet gerookt worden. Als je het verhit valt het, voordat het rook wordt, uiteen in andere stoffen. De rook bevat dus weinig cocaïne meer.

Crack/basecoke daarentegen wordt al bij 90ºC rook en valt bij een veel hogere temperatuur (200ºC) pas uiteen in andere stoffen. Daardoor is crack/basecoke wel geschikt om te roken.

crack

In het lichaam vervalt het onderscheid tussen crack/basecoke en cocaïne. De stoffen zijn dan gewoon hetzelfde. Of een cocaïne molecuul van snuifcoke of basecoke afkomt maakt voor het lichaam niet uit. Omdat crack gerookt wordt komt het wel snel en in één keer in het lichaam en bereikt het vrijwel onmiddellijk de hersenen. Daardoor zijn de effecten van basecoke veel heviger en de risico’s veel groter.

 

Versie: november 2019