Vraag & Antwoord

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cocaine?

De combinatie alcohol en cocaĂŻne is:

  1. Slecht voor het hart en lever;
  2. zorgt ervoor dat iemand meer gaat drinken;
  3. kan sneller leiden tot agressie;
  4. is extra gevaarlijk in het verkeer;
  5. zorgt voor extra kater.

De combinatie heeft gevolgen voor:

Het hart

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaĂŻne is met name slecht voor het hart. Door cocaĂŻne gaat de bloeddruk en de hartslag omhoog en krijgt het hart krijgt een grotere behoefte aan zuurstof. CocaĂŻne werkt echter vaatvernauwend, waardoor het hart minder zuurstof krijgt en de risico’s voor een hartinfarct groter worden. Ook kan cocaĂŻne zorgen voor spasmes in de kransslagader.

Alcohol kan in lage hoeveelheden ook je hartslag verhogen wat i.c.m. cocaĂŻne voor extra risico’s kan zorgen. Bij grotere hoeveelheden zorgt alcohol juist voor een tegengesteld effect: bloeddruk en hartslag gaan omlaag. Deze gemixte signalen maken het effect extra onvoorspelbaar voor je lichaam.

Bovendien leidt gecombineerd gebruik van cocaïne en alcohol tot de vorming van een nieuwe stof in het lichaam: coca-ethyleen. De werking van coca-ethyleen is vergelijkbaar met die van cocaïne. Cocaïne en coca-ethyleen jagen de hartslag verder op. De zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl beide stoffen tegelijk zorgen voor een beperking van de zuurstoftoevoer.

Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen. Bij wat oudere gebruikers bij wie de bloedvaten al in een slechtere conditie zijn, nemen de risico’s verder toe. Coca-ethyleen is ook giftig voor de lever, zelfs giftiger dan cocaĂŻne en alcohol apart. Volgens een artikel in de Guardian van juli 2011 zou 1 op de 4 niet-fatale hartaanvallen onder de 45 in verband staan met cocaĂŻnegebruik.

Hoeveelheid die iemand drinkt

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaĂŻne leidt er ook toe dat iemand meer gaat drinken. Men voelt de alcohol minder en blijft daardoor drinken. Anderzijds kan de alcohol helpen om het effect van de cocaĂŻne wat af te zwakken. Iemand is dan meer relaxed en wat minder gespannen.

Agressie

Alcohol geeft een verhoogde kans op agressie vanwege verminderde werking van de frontale kwab  van het brein. Hierdoor vertoont iemand impulsiever gedrag en kan diegene slecht beoordelen wat lange termijn gevolgen kunnen zijn van bepaalde acties. Een anders hersengebied werkt ook minder goed: de amygdala. Hierdoor worden prikkels sneller als bedreigend beoordeeld.

CocaĂŻne kan dit verergeren omdat de werking van de frontale kwab verder wordt beperkt en prikkels nog harder binnen kunnen komen. Ook is iemand energieker (sterker) dan bij alleen alcohol waardoor het verkeerd interpreteren van een prikkel een hevigere reactie kan veroorzaken.

Het verkeer

Doordat je de alcohol minder voelt, denk je soms dat je nog kunt rijden. De combinatie maakt echter ook overmoedig, waardoor rijden absoluut niet gaat.

Kater

Gecombineerd gebruik kan tenslotte tot een extra grote kater leiden. Dit komt omdat gebruikers vaak meer alcohol drinken wanneer ze cocaĂŻne gebruiken. Daarnaast zorgt de cocaĂŻne (en de coca-ethyleen) voor een extra kater. Gebruikers voelen zich de volgende dag vermoeid, geprikkeld en somber.

Bronnen

  1. De combiroes; gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, XTC en amfetamine. Bonger Instituut.
  2. Combined use of alcohol and other psychotropic drugs. Toxicologisch laboratorium. Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Versie: juni 2019

 

 

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat