Waarom is gebruik van drugs op jonge leeftijd extra slecht?

Elk gebruik van drugs heeft risico’s. Hoe meer en hoe vaker iemand gebruikt hoe groter de risico’s. Maar ook hoe jonger hoe groter de risico’s. Wil je toch gebruiken dan is het het beste om zo laat mogelijk te beginnen. Als je jong bent loop je meer risico’s. Dat heeft 4 redenen:

  • Je hersenen ontwikkelen zich tot hun 24e. Gebruik van alcohol en drugs kan van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen.
  • Gebruik op jonge leeftijd vergroot de kans op probleemgebruik later in het leven.
  • Als je jong bent heb je minder lichaamsvocht en bloed. Alcohol en drugs bereiken bij een gelijke dosis een hogere concentratie in het bloed dan bij een volwassene.
  • Als je jong bent kun je de risico’s van alcohol en drugs minder goed inschatten en ben je veel minder bereid om met deze risico’s rekening te houden.

Over het algemeen is het zo dat hoe later er met druggebruik begonnen wordt, hoe kleiner het risico is dat men ermee in de problemen komt. Er is dus veel voor te zeggen, om zo lang mogelijk het gebruik van drugs uit te stellen.

Ontwikkeling van je hersenen

Het lichaam van een jongere is in ontwikkeling en nog niet volgroeid. Zo ontwikkelen de hersenen zich tot hun 24e. De hersenen maken in vergelijking met een volwassene ook een iets groter deel uit van het lichaam. Bij de verdeling van alcohol en drugs over het lichaam komt dus relatief een groot deel in de hersenen terecht.

Alcohol kan bij jongeren zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van de hersenen. Er is nog niet veel onderzoek hiernaar gedaan. Maar het lijkt er op dat alcohol drinken op jonge leeftijd een negatief effect heeft op de cognitie (allerlei hersenprocessen die te maken hebben met kennis, zoals geheugen, leren en aandacht). Mogelijk zijn de hersenen van jongeren ook gevoeliger voor alcohol dan bij volwassenen. Het is onduidelijk of de schade kan herstellen.

Ook cannabisgebruik kan bij jongeren een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Maar ook op schoolprestaties kan het een negatief effect hebben.

Probleemgebruik

Hoe vroeger en hoe vaker jongeren drinken hoe groter de kans op probleemdrinken later in het leven. Dit kan om overmatig drankgebruik gaan, maar ook om verslaving. Dit geldt ook voor cannabis.

Lichaamsgewicht

Jongere mensen hebben, meestal, ook een lager lichaamsgewicht en minder lichaamsvocht en bloed dan een volwassene. Als er relatief weinig bloed is, zijn bij inname van een gelijke dosis, bij een jong iemand, de drugs in een hoger gehalte in het bloed aanwezig dan bij een volwassene. Een glas bier zorgt dus bij een kind voor een hoger promillage dan bij een volwassene.

Risico’s

Drugs gebruiken is risico lopen. Die risico’s moeten ingeschat kunnen worden. En men moet ook weten hoe die risico’s vermeden kunnen worden. Vervolgens moet men bereid zijn met deze risico’s rekening te houden. Jongeren zijn zich vaak nog wel bewust van de risico’s maar niet erg geneigd om zich veel van deze risico’s aan te trekken. Over het algemeen kunnen volwassenen dat beter dan jongeren. Bij jongeren zijn de rationele gebieden van de hersenen nog niet volledig ontwikkeld. Ze zijn eerder geneigd om zich te laten beïnvloeden door de sociale omgeving. En dan nemen ze eerder grote risico’s om leuk gevonden te worden door leeftijdsgenoten.

Wacht dus liefst met experimenteren, tot je volwassen bent. Je hebt dan nog een mensenleven voor je om te gebruiken.

Bron

https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/items/details/effecten-en-gevolgen-van-alcohol-bij-jongeren

Infosheet Alcohol en de hersenontwikkeling van jongeren. Trimbos-instituut. 2019

Niesink – THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj:Update 2016

 

Versie: juni 2020