Kan cannabis als medicijn worden gebruikt?

Specifieke effecten cannabis

Behalve dat je van cannabis stoned kan worden, heeft cannabis nog een aantal andere effecten die verklaren waarom het eventueel als medicijn gebruikt zou kunnen worden.

Deze effecten zijn:

 1. Toename eetlust.
 2. Afname misselijkheid en braken.
 3. Toename pijntolerantie.
 4. Toename spierverslapping.
 5. Afname oogboldruk (intra-oculaire druk).
 6. Afname stress.
 7. Bevordering inslapen en doorslapen.

Patiënten die de cannabis voor deze effecten gebruiken zullen de bewustzijnsveranderende werking als een bijwerking beschouwen. Cannabis als medicijn wordt meestal toegediend in doseringen waarbij de bewustzijnsveranderende werking niet of nauwelijks gevoeld wordt.

Aandoeningen

Sinds 2000 is bij het ministerie van VWS het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) ondergebracht. Dit bureau heeft als doel de teelt van medicinale cannabis te reguleren. Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis werkt bij:

 • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade.
 • Chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos).
 • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hepatitis C- of hiv-infectie en aids.
 • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids.
 • Syndroom van Gilles de la Tourette.
 • Therapieresistent glaucoom.

Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen beschikbaar over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen. Alleen zijn daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis, ADHD, PTSS, onrust bij Alzheimer en hersentrauma.

Medicinale cannabis speelt vooralsnog geen rol bij de genezing van de aandoeningen, maar kan wel de klachten van de aandoeningen verminderen. Ook kan medicinale cannabis de doseringen en bijwerkingen van andere medicatie helpen te verminderen.

Kwaliteitseisen

Medicinale cannabis wordt onder met de grootste zorg geteeld. Het bedrijf die de teelt verzorgt is Bedrocan BV. De, door Bedrocan geteelde, cannabis bevat geen bestrijdingsmiddelen, geen zware metalen, schimmels en bacteriën. Hierop wordt streng gecontroleerd. Cannabis uit de coffeeshop voldoet niet aan deze kwaliteitseisen.

Gebruikswijze medicinale cannabis

De inname van medicinale cannabis gebeurt in de vorm van thee of door middel van een verdamper (vaporizer) of vernevelaar. Het bepalen van de dosis gaat in overleg met de arts. Het Bureau Medicinale Cannabis heeft een speciale informatie brochure voor artsen uitgegeven. Deze kun je meenemen naar je huisarts. Roken van medicinale cannabis wordt afgeraden door de negatieve gevolgen voor de gezondheid. Ook het gebruik van een waterpijp wordt afgeraden.

Thee

Een veelgebruikte dosis is ’s avonds een kop thee (0,2 liter) waarbij de thee per halve liter thee 0,5 gram medicinale cannabis bevat. Na het drinken begint de cannabis na 30 tot 90 minuten te werken. Na 2 tot 3 uur wordt het maximale effect bereikt en na 4 tot 8 uur is het uitgewerkt.

Verdamper

Bij gebruik van een verdamper of vernevelaar wordt de cannabis verdampt waarna de damp geïnhaleerd kan worden. Voordeel is dat de cannabis niet gerookt hoeft waardoor men geen teer of koolmonoxide binnenkrijgt. Bij een verdamper stroomt warme lucht van 185 graden langs een klein beetje cannabis waardoor deze verdampt. Belangrijk is wel dat men een goede verdamper heeft. Er bestaat een verdamper/vernevelaar die wetenschappelijk is uitgetest. Verdampers zijn bij de apotheek de koop. Bij inhaleren treedt het effect na 15 minuten op. Na drie tot 4 uur is het uitgewerkt.

Bijwerkingen

Bij medicinale cannabis zijn lage doseringen vaak voldoende. Bijwerkingen komen daardoor niet zoveel voor. Vooral in het begin kunnen de effecten van cannabis voor onervaren gebruikers angstig zijn. Aangeraden wordt om in de eerste keer in een rustige omgeving gebruiken in het bijzijn van iemand anders.

Bijwerkingen zijn o.a: hartkloppingen, slapeloosheid, loomheid, verminderde reactiesnelheid, verstoorde tijd/ruimte beleving. Daarnaast komen effecten voor die, voor degene die cannabis als drug gebruiken, juist de reden is om het te nemen zoals: ontspanning, lachbuien, honger en een grotere gevoeligheid voor kleuren en muziek.

Wanneer kan cannabis beter niet gebruikt worden?

 • Bij mensen met een aanleg voor psychose. Bij psychische problemen moet men ook extra voorzichtig zijn met cannabis.
 • Bij zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Vergoeding

De beslissing om medicinale cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Patiënten moeten bij de zorgverzekeraar nagaan of het vergoed wordt. De kosten bij de apotheker zijn 34,50 euro per 5 gram.

Ook bij sommige coffeeshops kan met een doktersrecept wiet gekocht worden voor de helft van de prijs. De marihuana in een coffeeshop is echter niet vrij van ziektekiemen.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de informatie brochures voor patiënten en huisartsen van het BMC.

Links:

 

Bronnen:

 1. Medicinale Cannabis, informatie Brochure voor patiënten, Ministerie van VWS.
 2. Cuijpers, P. Cannabis. Bohn Stafleu Van Loghum, (2000).

 

Versie: juli 2020