Aanbod hoger onderwijs

Aanbod voor professionals: docenten, decanen, psychologen, begeleiders.

Bekijk het aanbod voor studenten(gezelligheids)verenigingen.

(Beleids)advies onderwijsinstellingen

Jellinek is bereikbaar voor consultatie en advies over de implementatie, naleving en handhaving van een alcohol- en drugsbeleid voor onderwijsinstellingen. Ook bij zorgen over het gebruik van middelen onder specifieke studenten of in specifieke situaties kan contact opgenomen worden voor advies op maat. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk dan deze factsheet van het Trimbos-Instituut.

Training Signaleren & begeleiden

Een geaccrediteerde training voor professionals over het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van (problematisch) middelengebruik onder en met studenten. Aandacht gaat uit naar het begeleiden en indien nodig doorverwijzen van studenten die riskant en/of problematisch alcohol of andere drugs gebruiken. Belangrijk onderdeel daarvan is het bekend maken van het (preventieve) hulpaanbod voor studenten in desbetreffende stad.

Introductieweken

Training mentoren/begeleiders

Ter voorbereiding op de introductieweek verzorgt Jellinek Preventie een training voor de mentoren of begeleiders die de eerstejaarsstudenten zullen begeleiden tijdens de activiteiten in de introductieperiode. Dit is in samenwerking met de introductiecommissies en onderwijsinstellingen. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan bewustwording risico’s, beleid & vaardigheden: afspraken, handhaving, omgaan met weerstand (ook in het kader van NIX18), normsetting en vroegsignalering riskant gebruik.

Voorlichting tijdens introductieperiode

Tijdens de introductiefeesten en op de studenteninformatiemarkten en online platforms, die binnen het kader van de introductietijd georganiseerd worden, kunnen preventiewerkers in samenwerking met door Jellinek getrainde jonge voorlichters studenten voorlichten over de risico’s van alcohol en ander middelen. Hierbij kan gedacht worden aan een fysieke informatiestand op de studentmarkt en/of feesten, filmpjes, podcasts en een (online)  interactieve pubquiz.

Meer lezen over wat je tijdens de introductieweken kunt doen? Bekijk dan deze factsheet van het Trimbos-Instituut.

Neem voor meer informatie of advies contact op met: preventie@jellinek.nl