Jellinek neemt TOPGGz-keurmerk in ontvangst

Op 12 juni 2023 nam Jellinek het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het gaat om een hercertificering. Ook de andere twee Arkin-specialismen Mentrum en Sinai Centrum ontvingen het prestigieuze TOPGGz-keurmerk. Dit gebeurde tijdens een feestelijke aangelegenheid in het idyllische LAB111 in Amsterdam-West. Monique van Bueren van TOPGGz overhandigde het keurmerk aan de drie specialismen. Tijdens een inspirerend symposium werden de ook de onderzoeksresultaten van diverse onderzoeken die binnen de drie specialismen zijn uitgevoerd, gepresenteerd. “Het behalen van een TOPGGz-keurmerk laat zien dat je écht het belang van onderzoek inziet”, aldus Floor van Dijk (Raad van Bestuur, Arkin).