Lachgas: Algemene Informatie

Wil je meer weten over lachgas? Hieronder lees je alle algemene vragen en antwoorden over dit thema. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Meer informatie over lachgas Informatie over andere middelen

 

Wat is jullie aanbod voor lachgas voor professionals?

Jellinek werkt in de regio’s Amsterdam, Gooi en Vecht, Utrecht (provincie en stad) en Amersfoort. Werk je elders? Neem dan contact op met de verslavingszorginstelling uit jouw regio (zie: kernleden op verslavingskundenederland.nl).

In deze regio’s werken we met vaste personen per wijk of gemeente. In Utrecht en Amersfoort hebben we ook veldwerkers.

Mail preventie@jellinek.nl om in contact te komen met de preventiedeskundige uit jouw wijk.

Wat kan Jellinek Preventie doen?

 • 1-op-1 advies over casussen
 • Aansluiten bij casuïstiek overleg
 • Aansluiten bij team overleg om het aanbod van Jellinek toe te lichten
 • Aansluiten bij gemeentelijk overleg, denk aan zorg- en veiligheidsoverleggen
 • Training ‘Signaleren & begeleiden’ voor professionals
 • Training of workshop over lachgas
 • Trainen POH-ers
 • Beleidsadvies
  • Open & Alert voor zorginstellingen
  • Helder op School voor onderwijs
 • In samenwerking met ketenparners:
  • ouderavonden, zowel fysiek als een webinar

Online

De video’s op Jellinek.nl/lachgas kunnen via jeugdpreventie@jellinek.nl opgevraagd worden. Deze zijn in landscape en storyformaat beschikbaar. Zo kunnen ze op verschillende (social media) kanalen gedeeld worden.

Wil je de video’s op WhatsApp ontvangen? App 06-15496176

Welke behandeling biedt Jellinek voor lachgas?

 • Poliklinische behandeling
 • FACT in Utrecht, Amersfoort en G&V
 • JOT in Amsterdam

Vragen?

 • Advieslijn: 088 505 1220
 • Mail: preventie@jellinek.nl

 

 

Wat is lachgas?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxide) was vroeger een narcosemiddel dat bij operaties in ziekenhuizen werd gebruikt. Lachgas (distikstofmonoxide) is een kleurloos zoetgeurend gas. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder narcose te houden. Het middel wordt dan via de beademing toegediend.

Tegenwoordig zijn hiervoor betere middelen waardoor het gebruik voor dit doel afneemt. Tegenwoordig wordt lachgas voornamelijk in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in gaspatronen voor slagroomspuiten.

Als drug werd het midden jaren ’90 met name in het uitgaanscircuit gebruikt. Toen de leverancier van lachgas verlangde dat kopers duidelijk moesten maken waarvoor zij lachgas nodig hadden, verdampte het aanbod in de uitgaanswereld snel. Sinds enkele jaren is lachgas opnieuw populair geworden in het uitgaanscircuit.

 

Versie: 21-02-2017

Hoe gebruikt men lachgas?

Als drug wordt lachgas gebruikt door het te inhaleren vanuit een ballon.

Lachgas wordt vaak verkocht in patronen en vervolgens via een slagroomspuit in een ballon gespoten. Sommigen ademen het gas vanuit de ballon en houden het dan lang vast. Anderen ademen vanuit de ballon, in en uit.

De ballon kan ook vanuit een gasfles (cilinder) gevuld worden. Een gebruiker mag nooit rechtstreeks vanuit de gasfles of slagroomspuit inademen. Het gas is namelijk ijskoud waardoor lippen, neus, stembanden en longen kunnen bevriezen.

Wanneer een gebruiker de lucht van de lachgasballon afwisselt gewone lucht (door dit via de neus in te ademen), verkleint dit de kans op omvallen. Daarnaast maakt dit het effect ook beter volgens ervaringen van gebruikers. Door gebruik van lachgas kan men erg duizelig worden dus is het verstandig om te gaan zitten/liggen bij gebruik.

Dosering

In een patroon zit altijd evenveel lachgas en de meeste gebruikers spuiten per keer 1 of 2 patronen in een ballon. De lachgas in de ballon is na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Daarna de ballon in blijven ademen heeft geen zin en zorgt alleen maar voor zuurstofgebrek.

 

Versie: 21-02-2017

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van lachgas?

Voor een ballon met lachgas in een club of op een festival wordt meestal één muntje gevraagd. De prijs van een muntje is ongeveer €2,50 – €3.
Een doos met 50 slagroompatronen kost in de groothandel 15 euro. Kleinere hoeveelheden (vaak met 10 slagroompatronen) in de winkel zijn wat duurder.

 

Versie: 21-02-2017

 

Hoe herken je gebruik van lachgas?

Lachgas wordt via een ballon in en uitgeademd. Meestal halen gebruikers met hun vrienden een aantal ballonnen die ze gelijktijdig innemen.

Als iemand lachgas heeft gebruikt en onder invloed is kunnen de volgende effecten optreden:

 • Stemmingswisseling;
 • Lachen;
 • Duizelig worden, mensen gaan voor. tijdens of na gebruik soms zitten om niet om te vallen.

De effecten van lachgas duren maar heel kort, ongeveer 1 tot 5 minuten.

 

Versie: 21-02-2017

Wat is de geschiedenis van lachgas?

De recreatieve waarde van lachgas werd in 1799 ontdekt door sir Humphry Davy, die het gebruikte vanwege de plezierige roes. deze beschreef in 1800 uitvoerig zijn sensaties na inademing ervan. Daarnaast geloofde hij dat het gas een genezende werking had. Het gas werd eind 18e eeuw een populaire kermisattractie, waar het zowel voor plezier als door kwakzalvers aangeboden werd. Al snel werd ontdekt dat het middel goed werkte als pijnstiller, en zodoende ook medisch gebruikt.

Lachgas wordt al meer dan 150 jaar gebruikt als anestheticum en pijnstillend en sederend middel. In 1844 werd het voor de eerste keer gebruikt in een medische omgeving door de Amerikaanse tandarts Horace Wells, bij het trekken van een wijsheidstand. De inhalatiemethode werd in de VS populair rond de jaren 1860 en werd in 1867 in Europa voorgesteld door Quincy Coulton. Hij was een van de meest fervente voorstanders van de positieve effecten van lachgas in de tandheelkunde. In 1868 mengde E. Andrews het voor het eerst met dizuurstof, waardoor het kan worden gegeven zonder dat de patiënt zuurstofgebrek krijgt. Het wordt tegenwoordig meestal alleen in nood gebruikt in bijvoorbeeld ambulances, en in operatiekamers in combinatie met andere middelen.

Naast als recreatief middel wordt lachgas gebruikt in in veel keukens in slagroom spuitbussen. Hiervoor is het geschikt omdat het goed in vet oplost. Verder wordt het gebruikt bij autoraces. De injectie van lachgas in de verbrandingskamers, van een interne verbrandingsmotor, is een manier om het vermogen van de motor te verhogen.

Is helium hetzelfde als lachgas?

Nee, helium is geen drug maar een kleur-, reuk- en smaakloos gas. Het is onbrandbaar en licht en wordt in luchtballonnen en luchtschepen gebruikt. Omdat het lichter is dan lucht stijgen de ballonnen naar boven. Helium verdringt zuurstof waardoor je te weinig zuurstof binnen krijgt als je het inhaleert. Je wordt duizelig, krijgt ademnood en gaat onderuit. Door dat onderuitgaan kunnen allerlei problemen ontstaan. Frisse lucht of ventilatie zorgt ervoor dat mensen weer zuurstof kunnen inademen. Helium is dus geen middel dat je kunt gebruiken.

Bekijk deze pagina voor meer informatie over lachgas.

Wat doet helium met je?

Werking

Helium is geen drug maar een kleur-, reuk- en smaakloos gas. Het is onbrandbaar en licht en wordt in luchtballonnen en luchtschepen gebruikt. Helium heeft geen psychoactief effect, en is dus geen drug. Het verandert de werking van je stembanden. Je stem wordt daardoor heel hoog en je gaat klinken als een tekenfilmfiguur.

Risico’s

Dat wil niet zeggen dat helium geen risico’s heeft. Omdat het lichter is dan lucht stijgen de ballonnen naar boven. Helium verdringt zuurstof waardoor je te weinig zuurstof binnen krijgt als je het inhaleert. Je wordt duizelig, krijgt ademnood en er is het risico dat je flauwvalt. Frisse lucht of ventilatie zorgt ervoor dat mensen weer zuurstof kunnen inademen.

Het gas uit de gasfles kan ijskoud zijn. Als je helium direct uit zo’n fles neemt kunnen je lippen en longen bevriezen.

 

Versie: januari 2021

Hoe ga je om met je kind of puber en eventueel middelengebruik tijdens de coronacrisis?

De afgelopen periode hebben we veel vragen binnen gekregen van ouders en opvoeders die het even niet meer weten: hoe moet je in deze gekke periode omgaan met je kind of puber, die nu meer thuis zit dan normaal, en hoe moet je nou omgaan met eventueel middelengebruik?! Dat je met die vragen zit is heel logisch. Wij geven je graag een aantal tips:

Blijf met elkaar in gesprek.

Houd het contact met elkaar goed, vooral nu je dagelijks zoveel bij elkaar in de buurt bent. Bespreek ook met je kind wat hij leest of hoort over roken, alcohol, andere drugs en over het coronavirus.

Bied structuur en duidelijke regels.

Betrek je kind ook hierbij, dan zijn ze eerder geneigd om de regels na te leven. Het is belangrijk om, wat betreft middelengebruik, dezelfde regels te hanteren als normaal.

Leer je kind ‘nee’ zeggen.

Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven, hebben we waarschijnlijk genoeg tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Een kind in de puberteit wil graag ‘erbij horen’ en nee zeggen kan daardoor lastiger zijn. Bespreek alvast hoe je kind nee kan zeggen in lastige situaties, die hij ongetwijfeld gaat meemaken. Bedenk dat je, juist in deze periode van onzekerheid, meer dan ooit een voorbeeld bent voor je kind. Ook al heb je een opstandige puber thuis, stiekem kijken ze toch naar jou als voorbeeld voor hun eigen gedrag. Kijk dan ook kritisch naar je eigen gebruik van tabak, alcohol en andere drugs.

Heb oog voor de weerstand van je kind.

Een goede algemene weerstand is erg belangrijk om snel te herstellen van een ziekte, vooral in deze tijd is dat erg belangrijk. We weten dat tabak, alcohol en andere drugs een invloed kan hebben op je weerstand. Met name bij mensen die roken, kan het coronavirus heftiger zijn.

Maak gebruik van betrouwbare bronnen.

Het is mogelijk dat je kind heel veel informatie binnenkrijgt via social media, zoals Instagram, Facebook, Snapchat, maar niet alles is per se waar. Bedenk ook: er gaat op dit moment veel nepnieuws rond over het coronavirus. Blijf betrouwbare bronnen bezoeken zoals het RIVM en Rijksoverheid.

Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek. Dat kan telefonisch via 020 – 590 1330 of stuur een mail naar preventie@jellinek.nl.

 

En lees hier meer tips over leven met een puber in tijden van Corona.

Wat is de geschiedenis van lijm snuiven en andere vluchtige middelen?

Vluchtige middelen zijn middelen als ether, chloroform, lachgas, poppers maar ook stoffen die in lijm, verf of vlekkenoplossers zitten. Ook drijfgassen als butaan/propaanmengsels worden tot de vluchtige stoffen gerekend. Momenteel worden deze middelen in Nederland slechts sporadisch gebruikt.

Vluchtige middelen als narcose middelen

Vluchtige middelen werden vroeger ook al als narcosemiddel gebruikt. rond 1900 werd chloroform gebruikt. Chloroform is echter moeilijk te doseren. Het verschil tussen een dosis met gewenste effecten en een overdosis in klein. Bovendien is chloroform schadelijk voor de lever. Chloroform werd daarom vervangen door lachgas en ether (1). Lachgas wordt ook nu nog gebruikt alhoewel ook daar betere middelen voor zijn.

Lachgas op de kermis

In de 19e eeuw werd lachgas ook gebruikt als attractie op kermissen. Mensen kregen er een korte roes van, moesten er soms van giechelen en liepen het risico te vallen of bewusteloos te raken.

Het drinken van ether in plaats van alcohol

Ether is een tijdlang populair geweest. In de 19e eeuw was het drinken van ether normaal in landen als Schotland, Ierland, Noorwegen, Frankrijk en Rusland. Het werd helemaal populair toen in 1840 de Ierse kerk mensen bewoog om geen alcohol meer te drinken. Als alternatief namen de gelovigen toen ether. In 1890 kwam hier een eind aan. De Britse regering legde de verkoop van ether in Ierland aan banden.

Lijm snuiven

Lijm snuiven is van recentere datum. In de jaren vijftig van de afgelopen eeuw berichtte een plaatselijke Amerikaanse krant hierover. In de krant stond hoe je van snuiven van vliegtuiglijm high kon worden, met veel foto’s erbij waarop te zien was hoe je de lijm moest inhaleren. Niet lang na het eerste van deze verhalen, nam het lijm snuiven epidemische vormen aan in het stadje waar de krant verscheen. Toen kranten in de rest van het land ook publicaties aan snuiven gingen wijden, braken er vergelijkbare epidemieën uit in andere stedelijke gebieden.

Tegen 1966 waren er in dit verband duizenden arrestaties verricht. In lijm zat o.a. tolueen. Dat kan leiden tot allerlei neurologische beschadigingen. Inmiddels is verkoop van lijm die tolueen bevat verboden. Ook tri mag niet meer aan consumenten worden verkocht.

Vlekkenoplossers en spuitbussen

Vluchtige stoffen als tri werden gebruikt in vlekoplossers, verfverwijderaars en tapijtreinigingsmiddelen. Inmiddels mag tri niet meer aan consumenten verkocht worden. In spuitbussen zitten drijfgassen als butaan/propaanmengsels. Deze gassen kunnen tot ernstige hartritmestoornissen leiden.

De bewustwording dat het snuiven van oplosmiddelen gevaarlijk is ontstond in het middel van de vorige eeuw. In 1990 had Engeland het recordaantal van 151 doden als gevolg van het gebruik van oplosmiddelen. Daarna daalde dit aantal om midden jaren negentig weer te stijgen tot 68.

 

Versie: juni 2020

Wat zijn partydrugs?

Partydrugs is een verzamelnaam voor verschillende drugs die worden gebruikt tijdens het uitgaan. Ze heten daarom ook wel uitgaansdrugs. Voorbeelden van partydrugs zijn: alcohol, MDMA (XTC), cocaïne, speed en GHB.

Tijdens het uitgaan in discotheken, clubs en festivals worden behalve alcohol soms ook andere drugs gebruikt. Sommige drugs geven energie en zorgen ervoor dat je langer kan dansen of dat je het feesten langer vol kan houden. Sommige drugs zorgen voor een opgewekt gevoel. Vooral deze drugs passen goed in het uitgaanssfeertje en worden daarom wel party- of uitgaansdrugs genoemd. Deze middelen worden meestal alleen bij het uitgaan gebruikt en niet door de week. Gebruik blijft in de meeste gevallen dus beperkt. Veel mensen hebben maar een paar van zulke feesten per jaar.

Risico’s partydrugs

Partydrugs of uitgaansdrugs slaan voornamelijk op middelen als MDMA (XTC), cocaïne en amfetamine. Het is dus een verzamelnaam voor verschillende drugs. Elke drug heeft zijn eigen specifieke risico’s, zoals verslaving, geestelijke en lichamelijke problemen en maatschappelijke problemen. Zie voor de risico’s de vraag en antwoord rubriek van een bepaalde drug.

Gebruik van partydrugs

Onlangs is er landelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van partydrugs (1). Gekeken is naar het gebruik in clubs en bij grote feesten. De gemiddelde leeftijd van de uitgaanders die meededen aan dit onderzoek is 21,7 jaar. Het gebruik op grote feesten ligt over het algemeen hoger dan in clubs. Gevraagd is of je het afgelopen jaar, de afgelopen maand en of je tijdens de uitgaansnacht gebruikt hebt.

Middel Ooit gebruikt Afgelopen jaar gebruikt Afgelopen maand gebruikt
Xtc 55.1% 46,2% 21,6%
Speed 33.4% 25,1% 12,2%
Cocaïne 32.5% 24,5% 12,4%
Lachgas 53.5% 37,3% 10,6%
GHB/GBL 13.8% 7,5% 3,0%

 

Amsterdam

Ook in Amsterdam heeft de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Jellinek onderzoek gedaan naar het gebruik van drugs in clubs en festivals. De Amsterdamse onderzoeksgroep was iets ouder (25.6 jaar). Het druggebruik lag iets hoger. Cijfers van drugsgebruik in steden zijn over het algemeen hoger dan landelijke cijfers.

Middel Ooit gebruikt Afgelopen jaar gebruikt Afgelopen maand gebruikt
XTC 79.5% 66.4% 47.7%
Speed 42.6% 30.7% 18.9%
Cocaïne 49.9% 39.3% 25.7%
Lachgas 70.9% 52.3% 21.8%
GHB/GBL 22.1% 12.7% 7.0%

 

Bronnen

 1. Het Grote Uitgaansonderzoek 2016, Trimbos-instituut (2016)
 2. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)

 

Versie: november 2020