Cocaïne : Combinatie met drugs, medicijnen of ziekte

Ben je benieuwd naar de werking en het effect van cocaïne in combinatie met drugs, medicijnen of ziekte? Hieronder lees je alle vragen en antwoorden over de de combinatie van cocaïne met drugs, medicijnen of ziekte. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Meer informatie over cocaïne Informatie over andere middelen

 

Welke interacties hebben drugs met medicatie?

Klik op de link om naar ons interactieve klikschema te gaan:

Drugs en medicijnen

Wat voor effect heeft grapefruit op het effect van drugs en medicatie?

Grapefruit eten of grapefruitsap drinken bij drugsgebruik kan risicovol zijn. Er zitten stoffen in grapefruit, furocoumarinen, die de activering van een bepaald enzym tegenhouden. Dit enzym (CYP3A4) zit voornamelijk in de darmen en de lever en zorgt voor de afbraak van bepaalde drugs en medicatie. Door de furocoumarinen worden die stoffen dus minder afgebroken. Dit kan zorgen voor gevaarlijk hoge concentraties in het bloed. Daarnaast beïnvloedt het ook een aantal eiwitten in de celwand van een hersencel die zich bezig houden met de afvoer van schadelijke stoffen.
Grapefruit kan dus de bioavailability, de biologische beschikbaarheid van een middel beïnvloeden. De biologische beschikbaarheid is het deel van de werkzame stof dat de hersenen bereikt en daar een effect heeft.

De combinatie van bepaalde medicatie of drugs met grapefruit kan leiden tot problemen zoals nierfalen, ademhalingsproblemen en maag- en darmproblemen. Het is verstandig om grapefruit niet met een drug of medicatie te combineren.

Met de volgende middelen moet je in ieder geval uitkijken. Let op: deze lijst is niet compleet, als je twijfelt neem dan contact op met de huisarts of apotheek, deze kan je informatie geven over de combinatie.

Drugs:

 • Amfetaminen (bijv. speed, methamfetamine, 4-FA, dex-amfetamine, lev-amfetamine, Adderal)
 • Methylfenidaat (bijv. ritalin, concerta)
 • MDMA (XTC)
 • Benzodiazepinen (bijv. Valium, Xanax, Seresta)
 • Ketamine
 • Cafeïne
 • Opiaten (methadon, codeïne, heroïne)
 • Sildenafil (Viagra)

Medicijnen:

 • Cholesterolverlagers: simvastatine, atorvastatine en pravastatine
 • Hartritmemedicijnen: amiodaron en ivabradine
 • Slaap- en kalmeringsmiddelen: buspiron, diazepam (Valium) en midazolam (Dormicum)
 • Bloeddrukverlagers: amlodipine, felodipine, nifedipine en diltiazem
 • Anti-kanker middelen: sunitinib (Sutent), lapatinib (Tyverb), nilotinib (Tasigna), pazopanib (Votrient), axitinib (Inlyta) en crizotinib (Xalcori)
 • Immunosuppressiva: ciclosporine, tacrolimus, everolimus en sirolimus
 • Overige: colchicine, carbamazepine, fenytoïne, quetiapine, clomipramine en sildenafil

 

Versie: februari 2021

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cocaine?

De combinatie alcohol en cocaïne:

 • is slecht voor het hart en de lever;
 • zorgt ervoor dat je meer gaat drinken;
 • kan sneller leiden tot agressie;
 • is extra gevaarlijk in het verkeer;
 • zorgt voor een extra grote kater.

De combinatie heeft gevolgen voor:

Het hart

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne is met name slecht voor het hart. Door cocaïne gaat de bloeddruk en de hartslag omhoog en krijgt het hart een grotere behoefte aan zuurstof. Cocaïne werkt echter vaatvernauwend, waardoor het hart minder zuurstof krijgt en de risico’s voor een hartinfarct groter worden. Ook kan cocaïne zorgen voor spasmes in de kransslagader.

Alcohol kan in lage hoeveelheden ook je hartslag verhogen wat i.c.m. cocaïne voor extra risico’s kan zorgen. Bij grotere hoeveelheden zorgt alcohol juist voor een tegengesteld effect: bloeddruk en hartslag gaan omlaag. Deze gemixte signalen maken het effect extra onvoorspelbaar voor je lichaam.

Bovendien leidt gecombineerd gebruik van cocaïne en alcohol tot de vorming van een nieuwe stof in het lichaam: coca-ethyleen. De werking van coca-ethyleen is vergelijkbaar met die van cocaïne. Cocaïne en coca-ethyleen jagen de hartslag verder op. De zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl beide stoffen tegelijk zorgen voor een beperking van de zuurstoftoevoer.

Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen. Bij wat oudere gebruikers bij wie de bloedvaten al in een slechtere conditie zijn, nemen de risico’s verder toe. Coca-ethyleen is ook giftig voor de lever, zelfs giftiger dan cocaïne en alcohol apart. Volgens een artikel in de Guardian van juli 2011 zou 1 op de 4 niet-fatale hartaanvallen onder de 45 in verband staan met cocaïnegebruik.

Hoeveelheid die je drinkt

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne leidt er ook toe dat je meer gaat drinken. Je voelt de alcohol minder en blijft daardoor drinken. Anderzijds kan de alcohol helpen om het effect van de cocaïne wat af te zwakken. Je bent dan relaxter en wat minder gespannen.

Agressie

Alcohol geeft een verhoogde kans op agressie vanwege verminderde werking van de frontale kwab van het brein. Hierdoor vertoon je impulsiever gedrag en kan je slecht beoordelen wat langetermijngevolgen kunnen zijn van bepaalde acties. Een ander hersengebied werkt ook minder goed: de amygdala. Hierdoor worden prikkels sneller als bedreigend beoordeeld.

Cocaïne kan dit verergeren omdat de werking van de frontale kwab verder wordt beperkt en prikkels nog harder binnen kunnen komen. Ook ben je energieker (sterker) dan bij alleen alcohol waardoor het verkeerd interpreteren van een prikkel een hevigere reactie kan veroorzaken.

Het verkeer

Doordat je de alcohol minder voelt, denk je soms dat je nog kunt rijden. De combinatie maakt echter ook overmoedig, waardoor rijden absoluut niet gaat.

Kater

Gecombineerd gebruik kan ten slotte tot een extra grote kater leiden. Dit komt omdat gebruikers vaak meer alcohol drinken wanneer ze cocaïne gebruiken. Daarnaast zorgt de cocaïne (en de coca-ethyleen) voor een extra kater. Gebruikers voelen zich de volgende dag vermoeid, geprikkeld en somber.

Bronnen

 1. De combiroes; gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, xtc en amfetamine. Bonger Instituut.
 2. Combined use of alcohol and other psychotropic drugs. Toxicologisch laboratorium. Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Versie: augustus 2019

Wat gebeurt er als je cocaïne en MDMA (xtc) combineert?

De precieze effecten zijn moeilijk voorspelbaar. Naar het gebruik van drugs wordt al weinig onderzoek gedaan, laat staan dat men onderzoek doet naar gecombineerd gebruik. Er is vrijwel niets bekend over experimenten met MDMA en cocaïne. Bij gecombineerd gebruik zijn gebruikers dus nog meer dan ooit hun eigen proefkonijn. De effecten laten zich voorspellen aan de hand van:

 1. Gebruikersonderzoek
 2. De werking van MDMA en cocaïne op de hersenen

Gebruikersonderzoek

In het weinige onderzoek dat gedaan is, zijn gebruikers ondervraagd die gecombineerd hebben. Gebruikers die MDMA met coke combineren nemen meestal eerst MDMA en daarna coke. Gebruikers die combineren zeggen dan, dat de combinatie hen zou helpen om de “stonedheid” van MDMA, die soms urenlang kan aanhouden, af te zwakken. Die stonedheid laat zich het best omschrijven als een sloom, rustig gevoel waarbij men soms in zichzelf gekeerd is, dan weer urenlang doorpraat zonder dat het ergens over gaat. De cocaïne maakt hen weer helder en ze voelen zich minder een zombie. Ze gebruiken het als het ware om zich weer wat energieker te voelen (1).

Het euforische effect van de MDMA wordt minder door het nemen van cocaïne. De kans bestaat dan dat je meer MDMA gaat nemen om dat weer te vergroten. En weer wat meer cocaïne om helder te worden. Het ligt dan voor de hand dat je veel meer neemt dan je van tevoren van plan was.

De werking van MDMA en cocaïne in de hersenen

MDMA en cocaïne beïnvloeden de werking van neurotransmitters in de hersenen. Neurotransmitters zijn stoffen die een rol spelen bij de overdracht van boodschappen (prikkels) tussen de hersencellen. Neurotransmitters zorgen ervoor dat, afhankelijk van de plek in het zenuwstelsel waar ze voorkomen, bepaalde gedeelten van het zenuwstelsel geprikkeld worden waardoor allerlei effecten ontstaan. Een vermindering of verandering van de prikkels kan ook, maar bij MDMA en cocaïne gaat het er om dat het aantal prikkels juist toeneemt zolang de effecten duren.

MDMA en cocaïne activeren de hersencellen die serotonine, noradrenaline en dopamine afgeven.

 • Hersencellen die serotonine bevatten liggen in het gedeelte van de hersenen dat ons genot geeft.
 • Hersencellen die adrenaline bevatten zijn betrokken bij de activering van allerlei lichaamsfuncties zoals hartslag en ademhaling.
 • Hersencellen die dopamine bevatten liggen in die gedeelten van de hersenen die ons genot geven, onze schrikreacties regelen en onze gedachten in overeenstemming brengen met de werkelijkheid. Overstimulering van ons schrikcentrum kan leiden tot paranoïde gedrag terwijl een teveel aan dopamine ook kan leiden tot verwardheid.

MDMA beïnvloedt vooral de serotonine-huishouding en in mindere mate de adrenaline- en dopamine-huishouding. Cocaïne werkt vooral op de adrenaline- en dopaminehuishouding en in mindere mate op de serotonine-huishouding.

Adrenaline

Door MDMA en cocaïne te combineren wordt de adrenaline-huishouding extra geprikkeld. Door deze toegenomen prikkeling ontstaat een verhoogde bloeddruk, een verhoogde hartslag en kunnen acute problemen met het hart- en bloedvatenstelsel ontstaan. Het is onbekend bij welke dosissen deze effecten optreden maar duidelijk is dat de risico’s toenemen naarmate de dosissen groter worden.

Dopamine

Ook de dopaminehuishouding wordt extra geprikkeld. Dat zou kunnen leiden tot een tijdelijke verwardheid. Worden beide middelen lange tijd gecombineerd dan zou een door drugs veroorzaakte psychose kunnen ontstaan. Verder valt te verwachten dat gecombineerd gebruik sneller tot een kater (ook wel ‘dinsdagdip‘ genoemd) leidt. De zenuwen die betrokken zijn bij afgifte van serotonine en adrenaline raken door het gecombineerde gebruik sneller uitgeput waardoor de volgende dagen een leeg gevoel kan ontstaan.

Ook is voorstelbaar dat gebruikers bij gecombineerd gebruik sneller aan de effecten wennen waardoor ze geneigd zijn grotere dosissen te nemen met alle risico’s van dien.

 

Bron

(1) Antenne, 1997

 

Versie: juni 2020