Cannabis / wiet en hasj: Combinatie met drugs, medicijnen of ziekte

Ben je benieuwd naar de werking en het effect van cannabis / wiet en hasj in combinatie met drugs, medicijnen of ziekte? Hieronder lees je alle vragen en antwoorden over de de combinatie van cannabis / wiet en hasj met drugs, medicijnen of ziekte. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Lees meer Informatie over andere middelen

 

Welke invloed heeft cannabis op je weerstand?

Er worden soms verschillende dingen gezegd over de invloed van cannabis op het immuunsysteem. Maar wat doet cannabis nou precies met je immuunsysteem en is het een probleem als mensen blowen?

Disclaimer

Zowel het immuunsysteem, als cannabis, als het lichaamseigen endocannabinoid systeem, bestaan elk uit een enorme hoop verschillende onderdelen. Er zijn zoveel verschillende soorten weefsels, cellen, signaalstoffen, receptoren en moleculen betrokken dat het onmogelijk is om een kort artikel te schrijven dat alles omvat – op dit onderwerp zou je makkelijk 4 jaar lang kunnen promoveren. Daarnaast is er een hoop onderzoek gedaan naar het effect van cannabis op het immuunsysteem, maar al dat onderzoek legt natuurlijk ook juist bloot hoeveel we nog niet weten. Meer onderzoek is dus nodig. Wees je dus bewust dat alles wat volgt in werkelijkheid nog een stuk ingewikkelder en genuanceerder is.

We beginnen met de conclusie in algemene taal. Voor hen die meer willen weten volgt eerst wat noodzakelijke achtergrondinfo over het immuunsysteem en vervolgens in meer detail wat de meest recente wetenschappelijke literatuur laat zien hoe het gebruik van cannabis je immuunsysteem beïnvloedt. Voor degene die echt het naadje van de kous willen weten staan op het eind de gebruikte referenties.

Samenvatting: Cannabis en weerstand

Cannabis zorgt dat het immuunsysteem op twee manieren anders gaat werken. Ten eerste vermindert het de directe algemene aanval op alle ziekteverwekkers en geïnfecteerde cellen, waardoor virussen en bacteriën makkelijker kunnen binnendringen en nestelen in ons lijf. Ten tweede door het proces te verstoren waarin het lichaam leert nieuwe ziekteverwekkers te herkennen, specifiek op te ruimen en te onthouden. Toch is het nog maar de vraag of het recreatief gebruik van cannabis in de dagelijkse realiteit je weerstand vermindert; al deze onderzoeken kijken naar kleine groepen mensen, proefdieren, of cellen. In een recente, uitvoerige literatuurstudie (2) naar het verband tussen het gebruik van cannabis en je weerstand was de conclusie: er is niet genoeg bewijs om te bevestigen of te ontkennen dat cannabis je weerstand tegen ziekteverwekkers wezenlijk beïnvloedt.

Wat wel heel duidelijk is, is dat het roken van cannabis, puur of gemengd met tabak, schade toebrengt aan je longen toe waardoor je je buffer voor longziektes verkleint. Cannabis gebruiken via een vaporizer, waarbij plantmateriaal wordt verhit zonder te verbranden, of cannabis eten in de vorm van edibles (eetbare cannabisproducten), zijn manieren om schade aan je longen te beperken. Edibles, zoals spacecake, hebben echter weer andere risico’s dus dit raden we niet aan voor beginnende gebruikers. Als je dus cannabis wil gebruiken, kun je het beste vapen.

Waar hebben we het over: het immuunsysteem

Voordat ik samenvat welke cellen en stoffen specifiek voor dit artikel belangrijk zijn om te onthouden, vraag ik je eerst deze video van de Hogeschool van Utrecht te bekijken als snelle opfriscursus over hoe en in welke volgorde het immuunsysteem werkt.

Het immuunsysteem bestaat uit een “aangeboren” gedeelte, wat de eerste algemene verdediging is tegen ziekteverwekkers en binnendringers van buiten het lijf.

Onderdeel van dit gedeelte zijn:

 • macrofagen; witte bloedcellen die ziekteverwekkers opeten en onschadelijk maken, Natural Killer (NK) cellen die geïnfecteerde of dysfunctionele cellen herkennen en vernietigen,
 • complementstoffen, die direct ziekteverwekkers kunnen beschadigen en/of aan hen blijven plakken zodat macrofagen ze makkelijker kunnen vinden en opeten.
 • cytokinen; signaalstoffen die meer witte bloedcellen aantrekken naar de locatie van infectie en de werking van die witte bloedcellen beïnvloeden. Cytokinen kun je min of meer zien als de neurotransmitters van het immuunsysteem; er zijn er een heleboel en ze doen allemaal net wat anders, maar ruwweg kan je het hebben over pro-inflammatoire cytokinen die ontsteking bevorderen en anti-inflammatoire cytokinen die ontsteking onderdrukken. De cytokinen ken je misschien ook nog wel uit onze artikelen over slapen.

Het tweede gedeelte is het “aangeleerde” gedeelte van het immuunsysteem, wat specifieke ziekteverwekkers leert herkennen en opsporen en geïnfecteerde cellen doodt.

Ook worden specifieke antistoffen aanmaakt om die ziekteverwekkers onschadelijk te maken. Als je je ziek voelt en koorts hebt is het het “aangeleerde” immuunsysteem dat enorm aan het vlammen is.

In dit proces zijn er speciale dendritische cellen die op de locatie van de infectie de ziekteverwekker opeten, zich via het bloed een weg naar de lymfeklieren vinden en daar andere witte bloedcellen laten zien welke ziekteverwekker ze moeten gaan leren bestrijden. Er worden dan gespecialiseerde witte bloedcellen aangemaakt; T-cellen die net als NK cellen zieke cellen kunnen vernietigen en die daarnaast de immuunrespons in goede banen lijden. Ook worden B-cellen gemaakt die specifieke antistoffen produceren en ontstaan er zogeheten “Memory” cellen die specifieke ziekteverwekkers kunnen herkennen en herinneren, zodat een herinfectie snel en efficiënt in de kiem gesmoord kan worden. Dit heet ook wel immuniteit opbouwen. Ook bij dit proces spelen cytokines een hele belangrijke regulerende rol.

Waar hebben we het over: het endocannabinoid systeem

Wiet en hasj hebben een effect op je geest en op je lijf omdat ze de stoffen THC en CBD bevatten (en nog een flink aantal andere stoffen, maar we houden het voor de overzichtelijkheid even hierbij). Deze stoffen grijpen aan op een lichaamseigen signaalsysteem waarmee hersencellen en andere cellen in ons lijf met elkaar te communiceren; het endocannabinoid (eCB) systeem. Dit systeem is geen orgaan op zich; het is een verzameling van signaalstoffen (lichaamseigen cannabisachtige stoffen a.k.a endocannabinoiden a.k.a eCBs), receptoren die deze signalen waarnemen, en enzymen die eCBs aanmaken, transporteren en afbreken.

Dit systeem wordt in heel je lijf en door allerlei verschillende soorten cellen en weefsels gebruikt om een heleboel processen in goede banen te lijden. Zo wordt het eCB systeem in de hersenen gebruikt om de afgifte van andere neurotransmitters heel lokaal en dynamisch bij te sturen. In witte bloedellen wordt het eCB systeem gebruikt om afgifte van cytokines en de ontwikkeling / deling van cellen te reguleren.

Cannabis en je weerstand tegen ziekteverwekkers

Zowel het immuun- als het eCB systeem zijn dus enorm complex. De details van hoe de systemen precies samenhangen is vaak nog vaag of tegenstrijdig. Gelukkig kan je wel in grote lijnen iets zeggen over het effect van cannabis op het gehele immuunsysteem door naar groepen cannabis gebruikers te kijken en deze te vergelijken met niet-gebruikers. Er zijn een aantal studies gedaan die op deze manier kijken naar het effect van cannabis op onderdelen van het menselijke immuunsysteem, echter is het nog onduidelijk of de gevonden veranderingen ook wezenlijk invloed hebben op je weerstand tegen ziekteverwekkers in het dagelijkse leven(2).

Het is wel duidelijk dat cannabis de werking van het immuunsysteem verandert(3). Het doet dit op verschillende manieren: regelmatig recreatief cannabisgebruik zorgt ervoor dat het aantal NK cellen afneemt(4). Deze cellen vernietigen normaal gesproken zieke cellen snel en efficiënt zonder eerst de ziekteverwekker te hoeven leren kennen. Ook zorgt cannabisgebruik ervoor dat macrofagen in de longen minder goed functioneren; ze kunnen minder goed bacteriën en virusdeeltjes opeten en verteren(5). De twee belangrijkste celtypen van het “aangeboren” immuunsysteem worden dus minder actief, waardoor allerlei ziekteverwekkers minder snel worden vernietigd en langer de kans hebben om zich te nestelen en te vermenigvuldigen in het lichaam(6).

Vervolgens zijn er aanwijzingen dat de cellen die de schakel vormen tussen het “aangeboren” en “aangeleerde” immuunsysteem minder goed hun werk kunnen doen: de dendritische cellen verplaatsen zich minder makkelijk door het lijf om andere witte bloedcellen te gaan waarschuwen(5). Er zijn ook aanwijzingen dat het type en de hoeveelheid antistoffen dat in het bloed circuleert verandert door cannabisgebruik, hoewel studies hier tegenstrijdige resultaten laten zien(7).

Maar het belangrijkste effect van cannabis op het immuunsysteem is dat het de communicatie tussen witte bloedcellen via cytokines verstoort. Heel kort door de bocht kan je zeggen dat cannabis de aanmaak van pro-inflammatoire cytokines onderdrukt en die van anti-inflammatoire cytokines stimuleert(8). Dat klinkt misschien fijn – want ontsteking doet pijn en koorts hebben voelt vreselijk – maar dit is wel de manier waarop het “aangeleerde” immuunsysteem in werking treedt. Door de cytokine-signalen te verschuiven worden minder T-cellen aangemaakt die kunnen meevechten, en minder T-cellen die de rest van de “aangeleerde” immuunrespons coördineren, waardoor ook het proces van memory cellen aanmaken en immuniteit opbouwen wordt verstoort.

Cannabis en COVID-19

Nu zijn er gevallen waar je graag wil dat het immuunsysteem rustiger aan doet en waar gebruik van cannabis dus tot verlichting van klachten kan zorgen(3). Bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes, waar witte bloedcellen gezond lichaamseigen weefsel aanvallen, of bij orgaantransplantatie, waarbij het immuunsysteem anders tegen het nieuwe orgaan in actie zou komen. Ook bij sommige virale infecties zoals het Coronavirus (COVID-19) is het niet per se het virus zelf maar de overmatige activiteit van het immuunsysteem waar mensen uiteindelijk aan komen te overlijden(9). Dit is de cytokinestorm waar je wellicht over hebt gehoord: er ontstaat een positieve feedback loop van pro-inflammatoire cytokines voor ontsteking zorgen die witte bloedcellen aantrekken die op hun beurt weer meer pro-inflammatoire cytokines aanmaken. Uiteindelijk ontstaat er een hardnekkige algehele longontsteking met een hele hoop overactieve T-cellen in de longen die het longepitheel stukmaken. Hierdoor kan iemand steeds minder zuurstof meer opnemen en zal uiteindelijk stikken.

Op het moment dat de immuunrespons op een longinfectie overslaat van bevorderlijk voor genezing en immuniteit, naar een overdreven schadelijke reactie, zou een medicijn dat specifiek aangrijpt op de CB2 receptor in een ziekenhuissetting wellicht een positief effect kunnen hebben, hoewel dit nog niet is onderzocht(10). Maar, in elk eerder stadium zorgt het gebruik van cannabis voor een verstoring van het natuurlijke proces waarmee ons lijf ziekteverwekkers uitschakelt en immuniteit opbouwt. En vergeet niet dat terwijl we helemaal gefocust zijn op het Coronavirus er ook nog talloze andere ziekteverwekkers op de loer liggen waar je graag efficiënt korte metten mee maakt.

Het is dus zeker niet vanzelfsprekend dat de ontstekingsremmende effecten van cannabis helpend zouden zijn in het geval van COVID-19. Het is echter ook niet zo dat gebruik van cannabis een extra risico vormt voor het krijgen van COVID-19 of de ziekte extra ernstig maakt. Als dat zo zou zijn, zouden we dat terugzien in de patiënten die op de ICs belanden en/of overlijden. We zien niet relatief meer cannabisgebruikers met ernstige corona klachten, zoals we dat wel zien bij rokers(11). Natuurlijk wordt die correlatie weer onduidelijker omdat mensen die cannabis gebruiken ook vaker tabak gebruiken(12).

Cannabis en longgezondheid

Roken is slecht voor je longen(13). Tabaksrook beschadigt de boel al flink, voor degene die hun joints gemengd roken, maar cannabisrook zelf is ook geen goed nieuws. Bij verbranding van wiet of hasj komt een boel teer vrij, wat allemaal in de longen komt omdat een tip van een joint niks weg filtert.  En bedenk dat bij het roken van filtersigaretten er ook al genoeg teer door de filters heen komt om je gezondheid ernstig te beperken. Daarnaast zijn mensen geneigd de rook van een joint dieper en langer in te ademen dan bij een sigaret en zo hun longen meer blootstellen. (Dat dieper inademen is overigens ook onnodig – THC wordt onmiddellijk en al in het begin van de longen opgenomen.)

Het roken van cannabis lijdt tot meer acute én chronische bronchitis (ontsteking van de bovenste luchtwegen), waardoor je meer gaat hoesten. Ook zorgt het voor verandering van het longweefsel(5); zowel door tabaksrook als cannabisrook ontstaat wildgroei van onvolgroeide longcellen die minder goed functioneren dan gewone longcellen. Bij cannabisgebruikers tref je ook een hoop ontregeling van longcellen aan die je niet bij tabaksrokers ziet. In apen is aangetoond dat het roken van cannabis extra schade geeft bovenop het roken van tabak: meer ontsteking van de lagere luchtwegen en meer wildgroei en littekenweefsel in de longblaasjes. De longblaasjes zijn de plek waar de lucht die je inademt in aanraking komt met het bloed en waar je zuurstof opneemt. Schade aan je longblaasjes zorgt voor verminderde zuurstofopname.

Elke ziekteverwekker die het op de longen gemunt heeft, zal sneller voor merkbare symptomen leiden als de gezondheid van de longen al niet zo lekker is om mee te beginnen. Iemand met kerngezonde longen kan meer schade oplopen voordat dit acuut gevaarlijk wordt voor de gezondheid, daarom is ook het advies om zeker in tijden van een longvirus pandemie vooral te stoppen met roken. Hetzelfde geldt voor roken van cannabis (zowel puur als gemengd met tabak). Vape-pennen die olie verdampen kan je voor de zekerheid ook maar beter overslaan, aangezien de hulpstoffen in die olie voor longschade kunnen zorgen(14). Manieren om cannabis te gebruiken die minder schadelijk zijn voor je longen zijn het gebruik van vaporisers die plantmateriaal verhitten zonder het te verbranden en het eten van cannabis in edibles.

Bij de laatste twee methodes bespaar je jezelf de longschade, wat op zichzelf al de moeite waard is. Echter, de werking van cannabis op het immuunsysteem blijft hetzelfde, ongeacht of je het rookt, vapet of eet(15).

Kortom

Er is nog veel onduidelijk en het menselijke immuunsysteem is erg complex. Hoewel onderzoek wel laat zien dat het gebruik van cannabis ongeacht de manier van inname zorgt voor veranderingen in hoe je immuunsysteem werkt, is het onduidelijk in hoeverre dit gevolgen heeft voor je weerstand tegen ziekteverwekkers in het dagelijkse leven. We arden dus niet aan om cannabis te gebruiken met als doel het verbeteren van je immuunsysteem. Roken van cannabis geeft extra risico doordat het je longgezondheid vermindert, waardoor longinfecties sneller tot problemen leiden. Je kan  cannabis dus beter vapen of eten in de vorm van edibles. Als je zeker wilt zij dat je geen extra risico loopt kan je beter helemaal niet gebruiken.

Referenties

 1. trimbos.nl/kennis/corona/drugs-en-corona/cannabis-en-corona
 2. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425755/
 3. frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01487/full
 4. jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/196389
 5. frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2016.00317/full
 6. onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.24292
 7. eurekaselect.com/56570/article
 8. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009308402001597
 9. sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997220301294
 10. link.springer.com/article/10.1007/s11481-015-9603-34
 11. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083240
 12. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5505066
 13. jellinek.nl/vraag-antwoord/waarom-zijn-hasj-en-wiet-schadelijk-voor-de-longen
 14. cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
 15. het.sagepub.com/content/23/3/149

 

Versie: juli 2020

Waarom kun je beter proberen om te stoppen met roken gedurende de coronacrisis?

Steeds meer onderzoek en praktijkervaring met COVID-19 (corona) toont aan dat mensen die roken een belangrijke risicogroep vormen. Mensen die roken hebben een veel grotere kans op een ernstig verloop van de ziekte zodra ze besmet raken. Dat wil zeggen dat de kans dat iemand die rookt intensieve zorg nodig heeft, groter is dan bij iemand die niet rookt. Ook hebben mensen die roken een grotere kans om besmet te raken. Dit komt omdat rokers veel vaker met hun handen in de buurt van hun gezicht komen.

Door nu te stoppen met roken, verlaag je de kans dat je zelf besmet raakt en de kans dat je intensieve zorg nodig hebt zodra je besmet raakt. Hierdoor ontlast je de Nederlandse zorg en houd je een bed vrij voor iemand anders die het nodig heeft. Stoppen is goed voor je eigen gezondheid en, juist nu, ook goed voor de gezondheid van anderen.

Hoe kan Jellinek je hierbij helpen?

Telefonisch advies
Onze collega’s zijn op werkdagen tussen 09.00u en 17.00u bereikbaar voor telefonisch advies over stoppen met roken. Je kan ze bereiken via 088 – 505 1220.

Online hulp
De Jellinek Online Zelfhulp Tabak is een online programma dat je helpt om te stoppen met roken. De Jellinek Zelfhulp Tabak is anoniem, gratis en zelfstandig. Je wordt geholpen door het maken van opdrachten en je kan steun vinden bij andere deelnemers op het forum. Je registreert je gebruik en je leest alles over tabak en de impact van tabak op je gezondheid. Je kunt gemakkelijk een account aanmaken op www.zelfhulptabak.nl.

Welke andere hulp is er beschikbaar?

De huisarts kan je ook helpen met stoppen met roken door het beschikbaar stellen van nicotinepleisters. Ook kan je op www.ikstopnu.nl andere hulp vinden die beschikbaar is in jouw omgeving. 

Wetenschappelijke bronnen

 

Versie: april 2020

Welke interacties hebben drugs met medicatie?

Klik op de link om naar ons interactieve klikschema te gaan:

Drugs en medicijnen

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cannabis?

De combinatie alcohol en cannabis kan tot misselijkheid, out gaan, paniekaanvallen en angstaanvallen leiden.

Uit literatuuronderzoek (1) blijkt dat de combinatie leidt tot:

 • minder drinken;
 • misselijkheid en overgeven;
 • nog slechter rijgedrag.

Onderzoek onder gebruikers (2) leverde vergelijkbare bevindingen op.

Stronken

Het bleek dat gecombineerd gebruik vrijwel altijd plaats vindt met vrienden en meestal tijdens het uitgaan. Van de combinatie verwachten sommige gebruikers dat alcohol hen een opkikker geeft. “Als je alleen cannabis rookt wordt je sloom”, “alcohol maakt je fitter, wakkerder en vrolijker”. Er is zelfs een specifieke term voor: ‘stronken’, een combinatie van stoned en dronken.

Effecten

De bevinding dat minder wordt gedronken dan als er niet wordt gecombineerd, wordt door gebruikers bevestigd. Dat geldt ook voor de onprettige effecten die genoemd worden: misselijkheid, overgeven, hoofdpijn en ‘out’ gaan. Als prettige effecten worden genoemd: fit blijven, actiever en socialer zijn. De onprettige effecten worden ook als de grootste risico’s gezien. Ze worden vooral toegeschreven aan de alcohol. Andere risico’s die gebruikers noemen zijn: gevaarlijk zijn in het verkeer en soms agressie.

Bronnen

 1. Combined use of alcohol and other psychotropic and other psychotropic drugs: a review of the literature, 2000, Leccese.
 2. De Combiroes 2000, Nabben.

 

Versie: juni 2020

Wat gebeurt er als je hasj of wiet met MDMA (XTC) combineert?

De één zegt dat de werking van MDMA (actieve stof in XTC) langer duurt als je erbij blowt, de ander vindt dat hasj/wiet de MDMA-roes afzwakt. Anderen merken geen effect van hasj/wiet op MDMA. Wij raden het gecombineerd gebruik van drugs af. Er wordt al weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van drugs, laat staan naar combigebruik. De precieze effecten van combigebruik zijn onbekend en – omdat ieder mens anders op drugs reageert – ook moeilijker voorspelbaar.

De combiroes

Een aantal jaar geleden verscheen het boekje ‘De Combiroes; Gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, xtc en amfetamine’. In dit boekje worden een klein aantal jongeren tussen de 21 en 30 ondervraagd over hoe zij gecombineerd gebruik beleven. De Combiroes is dus een oriënterend kwalitatief onderzoek naar ervaringen van gebruikers. Gezien het kleine aantal mensen dat ondervraagd is kunnen de onderzoekers geen wetenschappelijk onderbouwde conclusies trekken. Om dat te kunnen doen, moet een groter aantal jongeren ondervraagd worden. Verder is onderzoek naar lichamelijke gevolgen geen onderdeel van dit rapport. Een dergelijk onderzoek is voor zover ons bekend ook nooit gedaan.

Cannabis zou, volgens de gebruikers, geen sterke invloed hebben op de werking van MDMA. Sommigen voelen er zelfs nauwelijks iets van, maar dat kan ook komen doordat ze zo gewend zijn aan het effect van blowen. Voor anderen is het belangrijkste effect van de combinatie MDMA en blowen dat het speedy effect van MDMA wat wordt verminderd. De één ervaart dat als prettig, ook omdat je er wat rustiger van wordt. Dat is ook prettig als je wilt gaan slapen.

Weer anderen vinden dat de combinatie de MDMA -roes wat afvlakt.

Citaten Combiroes

Een aantal citaten uit de Combiroes over XTC en cannabis:

“Het maakt je pilletje stoneder.”

“Wat ik prettig vind is XTC met cannabis want dat versterkt elkaar lekker.”

“Als ik blow nadat ik een pilletje heb gebruikt voel ik langer het pilletje. Je houdt langer het gevoel van uit je dak zijn, dan zonder wiet.”

“Na XTC kan cannabis best lekker zijn, ook al kun je er sloom van worden.”

Eén meisje is negatief over de combinatie XTC en cannabis. Ze is bang dan knock-out te gaan. Eén jongen vindt het vooral onhandig om te blowen als hij onder invloed van XTC aan het dansen is. Hij zegt: “Op pillen ben ik altijd heel druk aan het dansen. Bijna het hele feest sta ik dan op de dansvloer te zweten. Het is te veel gedoe om er ook nog eens bij de blowen.”

Bron:

De combiroes; Gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, XTC en amfetamine; door Ton Nabben en Dirk Jan Korf.

 

Versie: juni 2019

Kun je alcohol combineren met CBD olie?

Als de CBD-olie echt alleen CBD als werkzame stof bevat en geen of nauwelijks THC zal het geen psychoactieve werking hebben, dat wil zeggen, je wordt er niet high van. Dit kan je het beste even testen eerst zonder alcohol te drinken. Neem een kleine dosis en kijk wat het effect er van is.

Mocht je er toch een beetje high van worden moet je voorzichtig zijn met alcohol drinken, dit kan onvoorspelbare effecten hebben. Mocht je er alleen ontspannen van worden en niet high is het alsnog raadzaam om voorzichtig te zijn met alcohol. CBD kan ook licht ontspannend werken en alcohol kan dit effect versterken.

Ga in ieder geval geen auto meer rijden na het nemen van CBD-olie en het drinken van een wijntje. Ook is het zo dat alcohol je slaap verstoort. Veel mensen drinken een ‘slaapmutsje’ voor het slapen gaan omdat ze denken hier beter van te slapen. Dit is niet zo, je kan wel moe worden na het drinken van alcohol. Echter zal je onrustiger slapen dan zonder alcohol en dus ook minder uitgerust wakker worden.

Dus als je CBD-olie gebruikt omdat je slaapproblemen hebt kan je überhaupt beter geen alcohol drinken voor het slapen gaan. Verder zal je waarschijnlijk geen lichamelijke klachten ondervinden van het combineren van CBD-olie en alcohol maar het is altijd raadzaam om hier voorzichtig mee te zijn en je eigen grens te bepalen.

 

Versie: augustus 2019

Waar vind ik info over medicinale cannabis?

In Nederland is het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) als overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. Apothekers en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen kunnen bij het BMC terecht voor legale medicinale cannabis.

Heeft u vragen over medicinale cannabis? U kunt een folder met patiënteninformatie als PDF lezen en downloaden op de webpagina Patiënteninformatie op de website van het Bureau voor Medicinale Cannabis.

 

Versie: oktober 2020