Alcohol: Combinatie met drugs, medicijnen of ziekte

Ben je benieuwd naar de werking en het effect van alcohol in combinatie met drugs, medicijnen of ziekte? Hieronder lees je alle vragen en antwoorden over de de combinatie van alcohol met drugs, medicijnen of ziekte. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Meer informatie over alcohol Informatie over andere middelen

 

Kan je alcohol met medicijnen combineren?

Je moet altijd voorzichtig zijn met het combineren van verschillende middelen, dus ook met medicatie en alcohol. Alcohol is een verdovende drug. Bepaalde medicijnen kunnen deze verdovende werking versterken of juist verslappen, dit kan risico’s met zich meebrengen. Ook kan alcohol andersom de werking van het medicijn veranderen.

Je lever wordt zwaar belast door alcohol. De meeste medicatie wordt ook door je lever verwerkt. Door de belasting van alcohol kan je lever de medicatie minder goed verwerken. Dit kan schade opleveren of de werking van de medicatie veranderen.

Er bestaan veel verschillende soorten medicatie met allemaal een andere werking, dus ook een andere interactie met alcohol. In tabel 1 vind je belangrijke interacties. Deze tabel is afkomstig uit de NHG-Standaard Problematisch Alcoholgebruik (Nederlands Huisartsen Genootschap). Deze standaard wordt gebruikt door huisartsen bij patiënten die kampen met alcoholproblematiek.

Als je twijfelt over een bepaald medicijn neem dan altijd contact op met je huisarts of je apotheek, deze kan je een advies op maat geven.

Voor meer uitgebreide informatie zie de volgende pagina: Alcohol en medicijnen.

 

Tabel 1 Belangrijke interacties tussen alcohol en medicijnen.

Analgetica (pijnstillers) In combinatie met alcohol geeft paracetamol verhoogd risico op leverschade. Alcohol versterkt het ulcerogene effect van NSAID’s.
Anticoagulantia (anti-stollingsmiddelen) Grote hoeveelheden ethanol ineens versterken de werking van cumarinederivaten, maar chronisch gebruik van alcohol verlaagt de plasmaconcentratie van cumarinederivaten.
Antidepressiva, anti-epileptica, antihistaminica, centraal werkende antihypertensiva, antipsychotica, barbituraten, benzodiazepinen, cimetidine, dopaminergica, metoclopramide, medicatie bij middelengebruik, morfinomimetica, parasympathicolytica, spierrelaxantia Alcohol versterkt de sedatieve werking.
Disulfiram (medicijnen met een disulfiramachtige werking zijn: sulfonylureumderivaten, ketoconazol, tinidazol, griseofulvine, anandron, procarbazine en metronidazol) (middel om te helpen stoppen met drinken)
Bij alcoholgebruik treden buikkrampen, flushes, braken, hypotensie, tachycardie, verwardheid en zelfs psychoses op.
Doxycycline (anti-infectie) Alcohol vermindert de effectiviteit door afname van de halfwaardetijd.
Fenytoïne (anti-epilepticum) Kortdurend alcoholgebruik vergroot de toxiciteit, chronisch gebruik vermindert de anticonvulsieve werking.
Isoniazide, methotrexaat Alcohol versterkt mogelijk de hepatotoxiciteit.
Nitraten (vaatverwijdende middelen) Door alcohol treden een versterkte vaatverwijding en bloeddrukdaling op.
Nicotinezuur  Flushing, pruritis.
Sulfonylureumderivaten (Diabetes medicatie) Bij kortdurend alcoholgebruik ontstaat een hypoglycemisch effect. Bij chronisch alcoholgebruik vermindert het effect op het bloedsuikergehalte.
Metformine (Diabetes medicatie) Verhoogd risico op melkzuuracidose.

 

Bron: www.nhg.org

 

Versie: juni 2020

Welke interacties hebben drugs met medicatie?

Klik op de link om naar ons interactieve klikschema te gaan:

Drugs en medicijnen

Welke invloed heeft alcohol op de weerstand?

Hieronder hebben we een aantal antwoorden voor jou verzameld over de invloed van alcohol op je immuunsysteem. Heb je nog een andere vraag? Stel deze dan via Vraag & Antwoord.

Is alcohol slecht voor je weerstand?

Ja. Er is veel onderzoek gedaan naar alcohol en immuniteit. En daarin zien we dat overmatig alcoholgebruik een slechte invloed heeft op het immuunsysteem en de weerstand. Overmatige drinkers zijn vatbaarder voor infecties als longontsteking, hiv en tbc. 

Vanaf hoe veel glazen alcohol kun je een effect op je immuunsysteem verwachten?

De gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken. En als je dat wel doet, om niet meer dan 1 glas per dag te drinken. Voor je immuunsysteem ligt die grens op maximaal 2 glazen per dag. 

Waarom heeft alcoholgebruik een slechte invloed op het immuunsysteem?

De darmen bevatten veel gezonde bacteriën die onderdeel zijn van ons immuunsysteem. Deze good guys worden verstoord door overmatig alcoholgebruik. Hierdoor kunnen zij hun werk minder goed doen.

Daarnaast kan alcohol bijdragen aan de ontwikkeling van het leaky gut syndrome. Dit betekent dat er een lek kan ontstaan in de beschermende slijmvliezen in de darmen. Hierdoor worden deze gevoeliger voor slechte invloeden zoals virussen en bacteriën.  

Ik drink niet dagelijks. Moet ik mij dan ook zorgen maken?

Drink je alleen in het weekend, maar dan wel veel glazen in korte tijd (binge-drinken)? Ook dan is er al een verstoring in de darmen te zien. Dit effect is al zichtbaar binnen 24 uur en het duurt enkele dagen tot het evenwicht weer hersteld is. Dit maakt je vatbaarder slechte invloeden zoals virussen en bacteriën.  

We spreken van binge-drinken wanneer je 5 of meer glazen tijdens 1 gelegenheid drinkt. 

Ik ben een stevige drinker en maak me zorgen om corona. Heeft het nog zin om te stoppen met drinken?

Jazeker! Vooral op jongere leeftijd zien we dat het immuunsysteem zich in 4 tot 10 dagen na onthouden van alcohol weer kan herstellen. 

Op latere leeftijd spelen er ook andere factoren mee die ervoor zorgen dat het immuunsysteem uit balans raakt. Toch heeft het ook dan nog zin om te minderen of stoppen met alcohol. 

Ik ben al wat ouder. Heeft het nog zin om te stoppen met alcohol?

Het is nooit te laat om te minderen of stoppen met alcohol. Alcohol is niet alleen slecht voor je immuunsysteem maar ook voor je algehele gezondheid. Ben je minder gezond, dan loop je meer risico op een ernstiger verloop van ziektes zoals corona. Voor mensen die naar hun alcoholgebruik willen kijken samen met een preventiedeskundige bieden wij de Moti-volwassenen gesprekken aan. Die zijn gratis en deelname is mogelijk zonder verwijzing of dossier.

Stress is toch ook ongezond?

Alcohol is niet goed voor je immuunsysteem. Datzelfde geldt voor chronische stress. Hoewel het erop lijkt dat beperkt gebruik van alcohol (max. 2 glazen) geen grote gevolgen heeft voor je immuunsysteem, is het een slecht idee om deze middelen langdurig of vaak te gebruiken om te ontspannen. Het risico op functioneel of problematisch gebruik licht op de loer. Zeker als andere verplichtingen zijn weggevallen. Probeer daarom andere manieren te vinden om te ontspannen. 

Ik wil minderen of stoppen met alcohol, maar het lukt me niet. Wat kan Jellinek voor mij doen?

Telefonisch advies

Onze collega’s zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 bereikbaar voor telefonisch advies over minderen of stoppen met alcohol. Je kan ze bereiken via 088 – 505 1220.

Online hulp

De Jellinek Online Zelfhulp Alcohol  is een online programma dat je helpt om je alcoholgebruik onder controle te krijgen. De Jellinek Zelfhulp Alcohol is anoniem, gratis en zelfstandig. Je wordt geholpen door het maken van opdrachten en je kan steun vinden bij andere deelnemers op het forum. Je registreert je gebruik en je leest alles over alcohol en de impact van alcohol op je gezondheid. Je kunt gemakkelijk een account aanmaken op www.zelfhulpalcohol.nl.

Behandeling

Jellinek biedt ook behandeling. Van lichte tot intensieve behandeling, afhankelijk van waar behoefte aan is. Neem contact op met 088 – 505 1220 voor meer informatie over wat we voor je kunnen betekenen.

 

Deze Q&A kwam tot stand met medewerking van Huub Savelkoul, hoogleraar Immunologie aan de Wageningen Universiteit.

Meer weten over het coronavirus en weerstand? Bekijk dit online college van Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de Wageningen Universiteit.

Meer lezen over middelengebruik en weerstand? Lees dit artikel van Unity.

 

Versie: oktober 2022

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cannabis?

De combinatie alcohol en cannabis kan tot misselijkheid, out gaan, paniekaanvallen en angstaanvallen leiden.

Uit literatuuronderzoek (1) blijkt dat de combinatie leidt tot:

 • minder drinken;
 • misselijkheid en overgeven;
 • nog slechter rijgedrag.

Onderzoek onder gebruikers (2) leverde vergelijkbare bevindingen op.

Stronken

Het bleek dat gecombineerd gebruik vrijwel altijd plaats vindt met vrienden en meestal tijdens het uitgaan. Van de combinatie verwachten sommige gebruikers dat alcohol hen een opkikker geeft. “Als je alleen cannabis rookt wordt je sloom”, “alcohol maakt je fitter, wakkerder en vrolijker”. Er is zelfs een specifieke term voor: ‘stronken’, een combinatie van stoned en dronken.

Effecten

De bevinding dat minder wordt gedronken dan als er niet wordt gecombineerd, wordt door gebruikers bevestigd. Dat geldt ook voor de onprettige effecten die genoemd worden: misselijkheid, overgeven, hoofdpijn en ‘out’ gaan. Als prettige effecten worden genoemd: fit blijven, actiever en socialer zijn. De onprettige effecten worden ook als de grootste risico’s gezien. Ze worden vooral toegeschreven aan de alcohol. Andere risico’s die gebruikers noemen zijn: gevaarlijk zijn in het verkeer en soms agressie.

Bronnen

 1. Combined use of alcohol and other psychotropic and other psychotropic drugs: a review of the literature, 2000, Leccese.
 2. De Combiroes 2000, Nabben.

 

Versie: juni 2020

Kun je alcohol combineren met CBD olie?

Als de CBD-olie echt alleen CBD als werkzame stof bevat en geen of nauwelijks THC zal het geen psychoactieve werking hebben, dat wil zeggen, je wordt er niet high van. Dit kan je het beste even testen eerst zonder alcohol te drinken. Neem een kleine dosis en kijk wat het effect er van is.

Mocht je er toch een beetje high van worden moet je voorzichtig zijn met alcohol drinken, dit kan onvoorspelbare effecten hebben. Mocht je er alleen ontspannen van worden en niet high is het alsnog raadzaam om voorzichtig te zijn met alcohol. CBD kan ook licht ontspannend werken en alcohol kan dit effect versterken.

Ga in ieder geval geen auto meer rijden na het nemen van CBD-olie en het drinken van een wijntje. Ook is het zo dat alcohol je slaap verstoort. Veel mensen drinken een ‘slaapmutsje’ voor het slapen gaan omdat ze denken hier beter van te slapen. Dit is niet zo, je kan wel moe worden na het drinken van alcohol. Echter zal je onrustiger slapen dan zonder alcohol en dus ook minder uitgerust wakker worden.

Dus als je CBD-olie gebruikt omdat je slaapproblemen hebt kan je überhaupt beter geen alcohol drinken voor het slapen gaan. Verder zal je waarschijnlijk geen lichamelijke klachten ondervinden van het combineren van CBD-olie en alcohol maar het is altijd raadzaam om hier voorzichtig mee te zijn en je eigen grens te bepalen.

 

Versie: augustus 2019

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cocaine?

De combinatie alcohol en cocaïne:

 • is slecht voor het hart en de lever;
 • zorgt ervoor dat je meer gaat drinken;
 • kan sneller leiden tot agressie;
 • is extra gevaarlijk in het verkeer;
 • zorgt voor een extra grote kater.

De combinatie heeft gevolgen voor:

Het hart

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne is met name slecht voor het hart. Door cocaïne gaat de bloeddruk en de hartslag omhoog en krijgt het hart een grotere behoefte aan zuurstof. Cocaïne werkt echter vaatvernauwend, waardoor het hart minder zuurstof krijgt en de risico’s voor een hartinfarct groter worden. Ook kan cocaïne zorgen voor spasmes in de kransslagader.

Alcohol kan in lage hoeveelheden ook je hartslag verhogen wat i.c.m. cocaïne voor extra risico’s kan zorgen. Bij grotere hoeveelheden zorgt alcohol juist voor een tegengesteld effect: bloeddruk en hartslag gaan omlaag. Deze gemixte signalen maken het effect extra onvoorspelbaar voor je lichaam.

Bovendien leidt gecombineerd gebruik van cocaïne en alcohol tot de vorming van een nieuwe stof in het lichaam: coca-ethyleen. De werking van coca-ethyleen is vergelijkbaar met die van cocaïne. Cocaïne en coca-ethyleen jagen de hartslag verder op. De zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl beide stoffen tegelijk zorgen voor een beperking van de zuurstoftoevoer.

Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen. Bij wat oudere gebruikers bij wie de bloedvaten al in een slechtere conditie zijn, nemen de risico’s verder toe. Coca-ethyleen is ook giftig voor de lever, zelfs giftiger dan cocaïne en alcohol apart. Volgens een artikel in de Guardian van juli 2011 zou 1 op de 4 niet-fatale hartaanvallen onder de 45 in verband staan met cocaïnegebruik.

Hoeveelheid die je drinkt

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne leidt er ook toe dat je meer gaat drinken. Je voelt de alcohol minder en blijft daardoor drinken. Anderzijds kan de alcohol helpen om het effect van de cocaïne wat af te zwakken. Je bent dan relaxter en wat minder gespannen.

Agressie

Alcohol geeft een verhoogde kans op agressie vanwege verminderde werking van de frontale kwab van het brein. Hierdoor vertoon je impulsiever gedrag en kan je slecht beoordelen wat langetermijngevolgen kunnen zijn van bepaalde acties. Een ander hersengebied werkt ook minder goed: de amygdala. Hierdoor worden prikkels sneller als bedreigend beoordeeld.

Cocaïne kan dit verergeren omdat de werking van de frontale kwab verder wordt beperkt en prikkels nog harder binnen kunnen komen. Ook ben je energieker (sterker) dan bij alleen alcohol waardoor het verkeerd interpreteren van een prikkel een hevigere reactie kan veroorzaken.

Het verkeer

Doordat je de alcohol minder voelt, denk je soms dat je nog kunt rijden. De combinatie maakt echter ook overmoedig, waardoor rijden absoluut niet gaat.

Kater

Gecombineerd gebruik kan ten slotte tot een extra grote kater leiden. Dit komt omdat gebruikers vaak meer alcohol drinken wanneer ze cocaïne gebruiken. Daarnaast zorgt de cocaïne (en de coca-ethyleen) voor een extra kater. Gebruikers voelen zich de volgende dag vermoeid, geprikkeld en somber.

Bronnen

 1. De combiroes; gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, xtc en amfetamine. Bonger Instituut.
 2. Combined use of alcohol and other psychotropic drugs. Toxicologisch laboratorium. Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Versie: augustus 2019

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen?

Alcohol en benzodiazepinen, ofwel slaap- en kalmeringsmiddelen, versterken elkaars verdovende werking. De gevolgen zijn onvoorspelbaar en kunnen tot een coma of zelfs de dood leiden.

De combinatie alcohol en benzodiazepinen is zeer riskant. Het zijn allebei verdovende middelen die elkaars werking in aanzienlijke mate versterken. Dit heet het zogenaamde 2+2=5 effect.

Onvoorspelbare agressieve reacties kunnen optreden.

De combinatie kan het ontstaan van black-outs bevorderen. Deelname aan het verkeer kan fatale gevolgen hebben. Ook is de kans groot om bij gecombineerd gebruik een alcohol- en/of benzodiazepineverslaving te ontwikkelen.

 

Versie: augustus 2019

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en speed?

De combinatie alcohol en speed:

 • is een extra belasting voor het hart;
 • zorgt ervoor dat iemand meer drinkt dan gepland;
 • leidt tot overschatting van jezelf, deelname aan verkeer is extra gevaarlijk;
 • vergroot de kans op psychische problemen.

Alcohol en amfetaminen beïnvloeden elkaar wanneer je ze tegelijk gebruikt. Er is onderzoek gedaan naar deze combinatie. De combinatie heeft gevolgen voor:

Hart

De combinatie betekent een extra belasting voor het hart.

Meer drinken

Iemand gaat ook meer drinken dan gepland.

Verkeer

De combinatie maakt ook overmoedig. Deelname aan het verkeer gaat dus niet.

Psychische problemen

De combinatie vergroot verder de kans op psychische problemen. Gebruikers vertellen dat ze de volgende dag extra geprikkeld en uit hun humeur zijn.

Ervaringen gebruikers

Gebruikers zeggen dat speed de nadelige effecten kan tegengaan van te veel alcohol (moe worden, in slaap vallen). Alcohol op haar beurt kan de nadelige effecten van te veel speed (slapeloosheid, overprikkeling) tegengaan (1).

Bronnen

 1. De combi-roes, gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, xtc en amfetamine. Universiteit van Amsterdam.

 

Versie: augustus 2019