Bezoekers

Aanmelding bij het CBT

Aanmelding verloopt altijd via categoriale drugs- en alcoholinstellingen.

 • Je moet altijd verwezen zijn.
 • Je moet een geldig verzekeringsbewijs mee te nemen. Bij het eerste bezoek is het ook belangrijk een legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Een afschrift van de uitgevoerde TBC-controle (longfoto) overleggen.
 • Iedereen wordt dringend aangeraden zich zo goed mogelijk aanvullend te verzekeren voor tandheelkunde. Dit is zeker van belang bij de latere behandeling in de reguliere tandartspraktijk.

Afspraken systeem CBT

Er zijn veel mensen die gebruik maken van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Veel mensen bellen met acute klachten: zij worden dezelfde dag of in elk geval zo snel mogelijk geholpen. Veel cliënten komen niet op hun afspraak. Om deze reden worden de afspraken in bloktijden gepland en laten wij meerdere mensen op hetzelfde tijdstip komen. Dit betekent dat je soms moet wachten voordat je aan de beurt bent. We hopen dat je hier begrip voor hebt.

Wanneer je te laat komt op je afspraak, vervalt deze en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Wanneer je niet kunt komen op je afspraak, moet je minimaal 24 uur tevoren af te bellen.

Als je je afspraak niet afzegt, dan vervallen alle gemaakte vervolgafspraken.

Tips voor een bezoek aan het CBT

 • Het is voor veel mensen moeilijk de stap naar de tandarts te maken, de ervaring leert dat het makkelijker gaat met steun van een begeleider (familielid, hulpverlener, goede vriend/vriendin)
 • Poets je tanden voordat je naar de tandarts komt en neem een tandenborstel mee, als je lang moet reizen, zodat je ook hier je tanden kunt poetsen.
 • Blijf altijd (zachtjes) poetsen, ook als je tandvlees pijn doet en/of bloedt.
 • Als je vragen hebt, is het een goed idee deze op papier te zetten.
 • Het is belangrijk dat je bij de tandarts goed aangeeft wat je wil en wat je niet prettig vindt, de tandarts kan daar rekening mee houden.
 • Hoe duidelijker je bent, hoe meer kans dat je tevreden bent over de behandeling.
 • Mocht je om de een of andere reden niet tevreden zijn met de behandeling, bespreek dit met de tandarts: wellicht kan er iets aan gedaan worden.
 • Voor vragen over de afspraken kun je terecht bij de receptie.

Huisregels CBT

Enkele huisregels van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek zijn:

 • In het CBT mogen geen alcohol of drugs gebruikt worden
 • Mobiele telefoons s.v.p. uitzetten tijdens uw aanwezigheid in het Centrum
 • In het gebouw mag niet gerookt worden.
 • Huisdieren mogen niet mee naar binnen.
 • Houd s.v.p. de wachtkamer netjes en gezellig.
 • De tijdschriften s.v.p. in de wachtkamer laten liggen.

Privacy en klachten

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van Jellinek gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De regels daarvoor zijn opgenomen in een reglement, dat op de locatie ter inzage is.

Wanneer je klachten hebt met betrekking tot de tandheelkundige behandeling kun je die in eerste instantie melden bij de tandarts. Mocht dit niet helpen, dan kun je je wenden tot het hoofd van de afdeling. Bij klachten van andere aard is het klachtenreglement van toepassing. Dit klachtenreglement is op de locatie ter inzage.