Intake

Hieronder lees je alle vragen over dit thema. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Wat als ik verhinderd ben voor de intake?

Voor het afzeggen of verzetten van de intake kun je contact opnemen met:

  • Centrale Aanmelding Arkin, 088-505 1220.
  • Wanneer je een afspraak hebt bij JellinekMinnesota kun je contact opnemen met deze afdeling via 020 5905888.

Als je verhinderd bent, verzoeken we je minimaal 24 uur van tevoren contact op te nemen met ons.

Een afspraak waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) brengt Jellinek bij je in rekening. Deze kosten zijn vastgesteld op 40 euro. Je krijgt hiervoor een nota. De zorgverzekeraar vergoedt deze nota niet, afspraak = afspraak.

 

Versie: februari 2019

Vindt er tijdens de intake lichamelijk onderzoek plaats?

Onderdeel van de intake is een consult bij de (verslavings-)arts. Meestal vindt hierbij geen lichamelijk onderzoek plaats. Om u goed te adviseren, willen we graag weten hoe uw lichamelijke conditie is. Wanneer de arts op basis van uw medische geschiedenis of uw lichamelijke klachten een kort lichamelijk onderzoek nodig vindt, vindt dat uiteraard alleen plaats in overleg met u. Ook is het belangrijk om te weten of u medicijnen gebruikt.

 

Versie: maart 2015

Wat is een intakegesprek?

Als u zich (online) heeft aangemeld bij Jellinek voor een intakegesprek, nemen wij telefonisch contact met u op. In dat gesprek gaat een van onze medewerkers na wat uw probleem is. Aan het einde van het gesprek maken we direct een afspraak voor een eerste behandelgesprek. Dit eerste behandelgesprek dat u bij ons hebt, noemen we het intakegesprek. Een van onze behandelaars gaat samen met u na welke behandeling geschikt is en legt dit vast in een behandelplan. Aan het einde van het gesprek maakt de behandelaar direct een afspraak voor de vervolgbehandeling. Over het algemeen krijgt u na de intake een andere behandelaar.

Ook krijgt u een folder met informatie over de behandeling die u gaat volgen. Bekijk hier ook de video waarin duidelijk wordt uitgelegd wat een intake is.

 

Versie: november 2020

Wat moet ik meenemen naar de intake?

Als u voor de intake komt is het belangrijk om de volgende zaken mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verzekeringspasje

Indien u een verwijsbrief heeft van uw huisarts neemt u deze brief ook mee naar de afspraak.

 

Versie: mei 2016

Hoelang duurt de intake?

De intake duurt gemiddeld 2 uur. U heeft een intakegesprek met een behandelaar en een medische consult bij de arts. Tussen de gesprekken door heeft u een korte pauze.

 

Versie: mei 2016

Mogen familieleden/naasten meekomen met de intake?

Jazeker, wij vinden het erg belangrijk dat uw familie en/of naasten betrokken zijn bij uw behandeling. Een gedeelte van de gesprekken zult u alleen met de behandelaar of arts voeren. Uw naasten of familieleden kunnen dan in de wachtkamer plaatsnemen.

 

Versie: september 2014