Behandelingen

Detox en begeleiding

Stoppen met alcohol of drugs kan moeilijk zijn. Medische ondersteuning van een verslavingsarts en professionele hulp bij detox is dan verstandig. Jellinek heeft daarvoor een team van verslavingsartsen en verpleegkundigen in huis. Medische begeleiding kan ook helpen om te voorkomen dat u terugvalt, het geeft u extra ondersteuning om grip te krijgen op uw gebruik zodat u weer beter kunt functioneren.

Detox in het kort

Het stoppen met alcohol- en/of middelengebruik noemen we ontgiften of detoxificatie. Tijdens de detox doorloopt u een programma, gericht op ondersteuning, begeleiding en medische zorg. Samen met u proberen wij de problemen waar u mee te maken heeft inzichtelijk te krijgen, waarbij u wordt uitgenodigd om een eerste stap te zetten op weg naar verandering. Detox is geen volledige behandeling, na het ontgiften start u de behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie.

Een verslaving kan gevolgen hebben voor uw gezondheid. Voor de start van uw behandeling gaan we daarom altijd na hoe uw lichamelijke conditie is en welke medische zorg u mogelijk nodig hebt. Soms is het moeilijk om zelfstandig te stoppen met het gebruik van middelen. Of uw verslaving is zo ernstig dat medische begeleiding bij het ontwennen nodig is. Het ontwennen van een verslaving heet in medische termen detoxificatie of ontgifting.

U krijgt, indien nodig, medicijnen om de ontwenningsverschijnselen te verminderen en complicaties te voorkomen. Ook houdt het team uw lichamelijke conditie nauwlettend in de gaten en beoordeelt of u nog extra medische zorg nodig hebt.

Voor wie is detox nodig?

Er zijn verschillende vormen van detoxificatie: poliklinisch, dagdetox, opnamedetox, opname op high care detox of langzaam afbouwen. Dat laatste gebeurt bij het stoppen met slaap- en kalmeringsmiddelen.

Voor bepaalde middelen is een intensievere detox nodig. Welk type detox het beste bij u past, hangt af van:

Voorkomen van terugval

Binnen de verslavingszorg is steeds meer mogelijk om het stoppen en gestopt blijven medisch te ondersteunen.

Misschien blijft u na het stoppen veel last houden van trek. Of u valt tijdens de behandeling regelmatig terug. De verslavingsarts gaat dan met u na of een aanvullende behandeling met medicijnen mogelijk is.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat