Jellinek Outreachend Team (JOT)

Het Jellinek Outreachend Team (JOT) is een behandelteam dat werkt met mensen met een verslaving, vaak in combinatie met diverse sociaal maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, financiële problemen, eenzaamheid en/of huisvestingsproblematiek. Ook kan het zijn dat er naast de verslaving nog andere psychiatrische problemen spelen, die het extra moeilijk maken om aan het middelengebruik te werken. We werken door de hele stad Amsterdam en doen dat ambulant, wat betekent dat we de mensen zoveel mogelijk in hun eigen huis behandeling aanbieden.

Het JOT is opgebouwd uit twee behandelteams en één bemoeizorgteam. Het is multidisciplinair en bestaat uit ambulant behandelaren, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen, IPS-coaches, geestelijk verzorgers, gedragstherapeuten, verslavingsartsen, (GZ-)psychologen en psychiaters.

Doordat we een multidisciplinair team zijn kunnen we een grote diversiteit aan behandelvormen aanbieden. Waar we met name mee werken zijn de Community Reinforcement Approach en bemoeizorg. Daarnaast bieden we ook andere behandelvormen aan als Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy. Het Verslaving Intensief Team (VIT) kan ingeschakeld worden bij crises. Dit is een team dat gespecialiseerd is in het omgaan met crisissituaties, waar onze doelgroep mee te kampen heeft. Voor medicamenteuze ondersteuning, waaronder methadon, is er een medicatiepoli. Verder is het JOT voortdurend in ontwikkeling en vooruitstrevend in het werken met specifieke problematieken zoals nieuwe middelen (designerdrugs), chemseks en behandeling aan ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Tijdens de behandeling wordt de cliënt met regelmaat gezien door de ambulant behandelaar, de verslavingsarts en/of de psychiater. Dit kan zowel in de thuissituatie als bij ons op locatie zijn. Met de behandelaren wordt er een behandelplan opgesteld en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken en uitgevoerd. Een detox behoort ook tot de mogelijkheden. Dit doen we het liefst ambulant, waarbij we de cliënt vanuit de thuissituatie ondersteunen in het stoppen met middelengebruik. Als dit niet mogelijk is werken we nauw samen met Kliniek Nieuwe Meer, afdeling High Care Detox, op de Vlaardingenlaan.

Community Reinforcement Approach

Zoals gezegd werken we bij het JOT veel met de Community Reinforcement Approach, kortgezegd: CRA. Het is een cognitief gedragstherapeutische behandelmethode die in de jaren zeventig in de VS is ontwikkeld en inmiddels ook in Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen.

Het doel van de behandeling is het ontwikkelen van gezonde en door de cliënt gewenste alternatieven. De verwachtingen en drijfveren van de cliënt zijn daarin leidend, persoonlijke motivatie is immers onmisbaar in het leren omgaan met een verslaving. We richten ons hierin niet alleen op de verslaving zelf. Het vormt natuurlijk een belangrijk onderdeel van de behandeling, maar minstens zo belangrijk is het vinden van een leuke en gezonde daginvulling, herstel van familiebanden en het opbouwen van een ondersteunend netwerk. Denk daarbij aan familie, buren en vrienden, maar ook aan bijvoorbeeld een buurthuis, NA/AA-groep, voetbalclub, kerk of moskee. Het doel daarvan is om de omgeving te betrekken bij het herstel van de cliënt en te helpen in het bereiken van een prettig en gezond leven. Daarnaast werken we met onze cliënten aan specifieke vaardigheden als er bijvoorbeeld problemen zijn in de communicatie of als er niet genoeg vermogen is om zelfstandig problemen op te lossen.

De gedachte achter CRA is dat het leven op meerdere leefgebieden een positieve wending krijgt, waardoor de alcohol of drugs minder belangrijk wordt en zijn functie gaandeweg verliest. We ervaren het werken met CRA als een prettige en passende behandelvorm die goed past bij de cliënten waarmee we werken.

Bemoeizorg

Als er sprake is van zorgen die gepaard gaan met overmatig middelengebruik kan bemoeizorg soms nodig zijn. Dit is gericht op cliënten die nog niet voldoende gemotiveerd zijn voor behandeling, maar misschien wel open staan voor contact om te werken aan andere problemen, zoals dakloosheid of verwaarlozing van het huishouden. Het JOT is in staat om net dat extra stapje te zetten om het contact op te bouwen om van daaruit een behandeling van de grond te krijgen. Ons netwerk is hierin zeer belangrijk. We proberen ons dan ook sterk in de stad te maken en de samenwerking te zoeken met de vele hulporganisaties die de stad biedt.

Tot slot willen we benadrukken dat er vanuit de naastbetrokkenenconsulenten aandacht is voor familie en vrienden van de cliënt. Vaak heeft het middelengebruik flinke sporen nagelaten, wat nadrukkelijk de aandacht verdient. We bieden individuele gesprekken aan naastbetrokkenen en ondersteunen in het doorverwijzen naar lotgenotengroepen als dat gewenst is.

Bij vragen of advies kunt u tijdens kantooruren terecht bij onze bureaudienst, te bereiken op 020-590 19 70. Aanmeldingen verlopen via de Centrale Aanmelding Arkin, te bereiken op 020-590 55 55.