Veranderingen jeugdzorg 2015

Jellinek en de jeugdzorg in 2015

Op 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg voor de jeugd. Op die datum in januari gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over van het Rijk naar de gemeenten. Wat gebeurt er als je nu al zorg ontvangt? Loopt die zorg in 2015 door?

We gaan hier in op een aantal veelgestelde vragen over de veranderingen. Je kunt je vragen ook met je behandelaar bespreken. Op de website van de gemeente zie je ook veelgestelde vragen met antwoorden.

Wat gebeurt er als je nu al zorg ontvangt?

Als je nu, in 2014, in behandeling bent bij Jellinek Jeugd, en je behandeling loopt door in 2015, dan verandert er voor jou niets. Je kunt je behandeling bij Jellinek dus gewoon afmaken.

Ben je in 2015 jonger dan 18 jaar, nog niet bij Jellinek in behandeling of niet in behandeling geweest, dan loopt het contact na 1 januari via Ouder- en kindteams. Op websites van de hieronder genoemde gemeentes vind je de contactgegevens van deze teams. Je kunt ook contact opnemen met je huisarts. Deze kan je ook verwijzen naar Jellinek. Jellinek heeft met de volgende gemeentes contracten gesloten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Krijgen gezinnen nu met allemaal nieuwe hulpverleners te maken?

Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In de Ouder- en kindteams komen mensen te werken die nu bij andere organisaties werken, zoals de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulp en het welzijn. Mensen houden zoveel mogelijk de hulpverlener met wie ze nu contact hebben.

Wat houdt de verandering voor Amsterdammers in het algemeen in?

Voor Amsterdam betekent dit dat de verantwoordelijkheid voor alle zorg rondom kinderen (en ouders) verschuift van Bureau Jeugdzorg (BJAA) naar de gemeente. Zie ook hieronder.

Zoek je in 2015 zorg of hulp voor kind of gezin?

Is je kind jonger dan 18 jaar, dan krijg je eerst te maken met een Ouder- en kindteam. Hierin zitten professionals met elk hun eigen specialisme, bijvoorbeeld consultatiebureauverpleegkundige, orthopedagoog, specialisatie voor bijvoorbeeld licht verstandelijke beperking, enzovoort. In elk team zit ook een aantal artsen en psychologen. De Ouder- en kindadviseur kan kleine problemen zelf oplossen en geeft voor specialistische hulp een verwijzing. Bijvoorbeeld naar Jellinek. Bij Jellinek kan je terecht als het probleem iets lastiger is of iets meer tijd vraagt.

Verliezen gezinnen hun Persoonsgebonden budget (Pgb) op 1 januari 2015?

Nee. Alle Pgb’s die in januari en februari 2015 aflopen, worden automatisch met drie maanden verlengd. Vervolgens kijkt het Pgb Jeugdteam van de gemeente samen met de gezinnen of en op welke manier de financiering kan worden voortgezet.

Wie kunnen u doorverwijzen naar specialistische zorg zoals die van Jellinek?

Als u meer gespecialiseerde hulp nodig hebt verwijst de ouder- en kindadviseur u door. Uw huisarts of specialist in het ziekenhuis kan u ook verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. De huisarts kan ook het ouder- en kindteam inschakelen.

Hoeveel hulp de gemeente voor u inkoopt bij verschillende zorgaanbieders staat in het behandelplan dat het Ouder- en kindteam maakt. Als u de hulp zelf wilt inkopen, dan kunt u een Pgb aanvragen.

Waar vind ik meer informatie over de veranderde zorg?

Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u meer informatie over de veranderingen in de zorg. Op de website van de gemeente, amsterdam.nl/veelgevraagd, zie je veelgestelde vragen met antwoorden. U kunt ook bellen met de jeugdhulplijn: 020 255 2911 U kunt ook bij het Stadsloket van de Gemeente Amsterdam terecht. Informatie over de andere gemeentes waarmee Jellinek een zorgovereenkomst heeft gesloten ziet u op hun website.