Je dossier, je rechten en plichten

Wij houden van je behandeling een dossier bij. Het dossier bevat onder andere de verslagen van de gesprekken die we voeren. Je dossier bewaren we op een zorgvuldige manier die voldoet aan de eisen die staan in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. In de wet staat ook wat je rechten zijn als het gaat om je dossier.

Jouw rechten en plichten

Wanneer je in behandeling komt bij Jellinek heb je rechten en plichten. Deze rechten en plichten staan ook in de wet.

In de wet staat bijvoorbeeld dat je vanaf je 16e zelfstandig een behandeling aan mag gaan. Tot je 16e zijn je ouders degenen die kunnen besluiten of jij in behandeling moet. Natuurlijk worden je ouders, in overleg met jou, wel betrokken bij de behandeling.

Klachten?

Als je klachten hebt over je behandeling of over je behandelaar, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van Jellinek.